Navigácia

Sobota 28. 2. 2015

Sobota 28. 2. 2015
Počet návštev: 1787836

 

Škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity: Ambsádori MU.

Napísali o nás

OA Sereď je najlepšou SOŠ v Trnavskom kraji a je medzi najlepšími školami aj na Slovensku.

Vyplynulo to z prieskumu švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Odkazy na médiá: 1  2  3  4

 

Novinky

 • Školské kolo v umeleckom prednese  poézie a prózy

     Dopoludnie 25. februára sa nieslo v znamení „čarovných  slov“.
  Študenti prvého a druhého ročníka, milovníci krásnej literatúry, si navzájom predstavili zaujímavé  úryvky slovenskej a svetovej poézie i prózy.
     Odborná porota pochválila ich cit pre vystihnutie myšlienky textu, kultivovaný prejav a kreatívny prístup k prednesu.

 • Valentínska hádankárska dielňa

  Víťazmi valentínskej hádankárskej dielne sa stávajú a získavajú

  Poukaz na 1 deň bez skúšania

 • 18. 2. 2015

  „Innovation Camp je pre HP už dobre známy projekt. Študenti si tu môžu na vlastnej koži skúsiť prácu v tíme s úplne cudzími ľuďmi pod vedením mojich kolegov z HP a prezentovať svoju inováciu pred takmer stovkou ľudí.

  Celodenná súťaž Innovation Camp je intenzívna skúsenosť pre študentov, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracujú na reálnej výzve v zmiešaných 5-členných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Riešenie tejto výzvy študentom priblíži fungovanie biznis sektora a svet technológií.

 • Ďalší úspech v celoslovenskej súťaži

  Valentínova sobota sa neniesla iba v znamení lásky a srdiečok. Deň otvorených dverí práve v tento deň organizovala bratislavská Paneurópska vysoká škola.  Okrem prehliadky školy či stretnutí so študentmi sa uskutočnilo aj vyhodnotenie esejistickej súťaže Myšlienka 2015.

  Účastníci mali vypracovať minimálne dvojstranovú esej na zadanú tému. Spracovávali situáciu fiktívneho podniku na trhu, riešili problémové úlohy a prípadovú štúdiu museli zakončiť aj návrhmi riešení. Svojho zástupcu tam mala aj naša škola. Matej Horňák, študent IV. C triedy, sa zapojil do kategórie Fakulty ekonómie a podnikania.

 • Krajské preteky v SIP

       Už tradične sa vo februári konajú Krajské preteky v SIP. Tohto ročníka, ktorý sa konal 12. februára 2015 v Senici, sa z našej školy pretekov zúčastnila (kvôli chrípkovému ochoreniu) iba Miriama Pagáčová z III. C triedy, ktorá sa takejto súťaže zúčastnila po prvýkrát. Školu vzorne reprezentovala - umiestnila sa v písaní na výkon (10 minútový odpis s penalizáciou 50 úderov za chybu) na 12. mieste.

 • Za výsledky do divadla!

  Polročné vysvedčenie je výsledkom polročného úsilia žiakov každej školy. Našej škole záleží na tom, aby sme mali šikovných a múdrych žiakov. Myslíme si, že práve oni si zaslúžia odmenu za ich prácu počas prvého polroka. Dňa 10.2.2015 sme sa preto vybrali na divadelné predstavenie Skrotenie zlej ženy v SND v Bratislave, ktoré bolo venované hlavne žiakom s výborným prospechom  a aktívnym žiakom na Obchodnej akadémii v Seredi . Prežili sme krásne umelecké dopoludnie v spoločnosti výnimočných hercov SND.

 • Návšteva Národnej rady SR

  V utorok 10. februára  2015 sa študenti tretieho ročníka zúčastnili výletu do Národnej rady Slovenskej republiky, aby si svoje vedomosti z Právnej náuky vedeli predstaviť aj v praxi.

  Krátke čakanie pred budovou parlamentu trávili študenti spoznávaním tvárí, ktoré im boli dobre známe z televízii. Za niekoľko minút prešla  okolo približne desiatka známych opozičných poslancov.  Potešujúce bolo, že študenti týchto mužov spoznávali.

 • Druhé miesto v Olympiáde zo SJL

  V piatok 6. februára 2015 sa na trnavskom Gymnáziu Angely Merici uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  Našu školu reprezentovala Laura Kovácsová z 2. A triedy a Matej Horňák, zo IV. C triedy.

  Celá olympiáda sa skladá z troch častí – testu, transformácie textu a ústnej časti.  Test obsahuje 25 otázok zo všetkých oblastí jazyka a literatúry.  Časť transformácia textu zahŕňa vytvorenie príbehu, básne, diskusného príspevku či iného žánru na stanovenú tému. Posledná časť pozostáva z prípravy päťminútového prejavu.

 • Prednáška J&T banky o privátnom bankovníctve

  V stredu 21. Januára 2015 bola dvojhodinovka voliteľného predmetu bankovníctvo niečím výnimočná. Z Bratislavy prišli na našu školu urobiť prednášku zástupcovia J&T banky – Ing. Katarína Sásiková, riaditeľka privátneho bankovníctva a Ing. Tomáš Marek, privátny bankár.

  Študentom priblížili privátne bankovníctvo na Slovensku. Rozprávali o zmysle privátneho bankovníctva, ako i o tom, ako by mal vyzerať správny privátny bankár. Prítomným predstavili aj štyri typy investorov, ktoré sa u nich v banke rozoznávajú.

 • 29. 1. 2015

  Dňa 28. januára 2015  Obchodná akadémia Sereď v spolupráci s mestom Sereď zorganizovala 1. kontraktačný veľtrh cvičných firiem s účelom nadviazania nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získania nových informácií pre podnikanie v rámci predmetu cvičná firma. Obchodnú akadémiu Sereď reprezentovala cvičná firma Bedrock s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou a predajom betónovej dlažby. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné  firmy  z rôznych stredných odborných škôl  zo Slovenska i z Českej republiky ako Progress Entertainment Garden a Garden Rose zo SOŠ záhradníckej G. Čejku z Malinova, Jestrans zo SOŠ Jesenského ul. z Nových Zámkov, White Paradiso zo Spojenej školy a OA z Nových Zámkov, Allforpets z OA Hlohovec, Protect Yourself z OA Nevädzova ul. Bratislava, Králikárny a Pivovar Zajda zo SŠZ Sokolov. Všetky zúčastnené firmy dôstojne reprezentovali svoju firmu nielen vo výstavnom stánku ale i  formou počítačovej prezentácie. Zástupcovia firiem propagovali svoje výrobky, oslovovali potenciálnych obchodných partnerov, uzatvárali fiktívne obchody a nadväzovali navzájom obchodné partnerstvá a zároveň i zviditeľňovali svoju školu.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • +421 x 0317892016, 0317892442, 0911034754
  Fax: 0317892442
  Email: oasered@oasered.sk

Fotogaléria