Navigácia

Nedeľa 23. 11. 2014

Nedeľa 23. 11. 2014
Počet návštev: 1689360

1. KONTRAKTAČNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM

Obchodná akadémia Sereď
pod záštitou mesta Sereď

Vás srdečne pozýva na

1. kontraktačný veľtrh cvičných firiem

28. januára 2015 (streda)
Dom kultúry Sereď od 10.00 do 13.00 h

Využite veľtrh pre nadviazanie nových hodnotných kontaktov a získanie prospešných impulzov pre Vaše podnikanie.

 

 

Škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity: Ambsádori MU.

7. reprezentačný ples OA

 Pozývame Vás na

 7. reprezentačný ples OA

 16. 1. 2015 - DK Sereď - 19:00 hod.

 Predpredaj vstupeniek: od 1. 12. 2014

Prenájom nebytových priestorov

Škola ponúka na prenájom:

Garáž  56,35 m2
Miestnosť 20 m2

Podrobnosti tu

 

Napísali o nás

Novinky

 • 21. 11. 2014

  Rok sa s rokom stretol a opäť sú tu imatrikulácie prvákov. Ako to vyzeralo v Rokfortskej čarodejníckej škole OA si môžete pozrieť na fotografiách ...

 • Olympiáda o Európskej únii

  20. 11. 2014

  Fakulta sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Odborom školstva Trnavského samosprávneho kraja, organizovali dňa 20. 11. 2014 on-line Olympiádu o Európskej únii. Nad olympiádou prevzal záštitu Tibor Mikuš - predseda TTSK. Olympiáda bola zameraná na prehlbovanie vedomostí žiakov stredných škôl o Európskej únii. 

  Naše družstvo v zložení: Matej Horňák IV. C, Daniel Jelínek III. C a Daniel Tetliak III. C, obsadilo v okresnom kole 1. miesto s postupom na krajské kolo, ktoré bude prebiehať vo štvrtok 27. 11. 2014 priamo na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Súťažiacim blahoželáme k peknému umiestneniu a držíme palce na krajskom kole v Trnave!!!

 • ANGLIČTINÁR ROKA 2014/2015

  19. 11. 2014

  Štrnásť študentov našej školy sa 19. novembra 2014 zapojilo do súťaže Angličtinár roka 2014/2015. Test bol zameraný na všetky aspekty jazyka - okrem hovorenia -  na úrovni B2-C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca a prebiehal online. Celkové vyhodnotenie  súťaže o najlepšieho Angličtinára roka a najúspešnej školy  bude zverejnené 30. novembra 2014.Víťaz súťaže získa mesačný jazykový kurz v Kanade.

 • Seminár o rasovej znášanlivosti a medziľudských vzťahoch

        Dňa 7. 11. 2014 sa študenti 2. ročníka zúčastnili seminára zameraného na rómsku problematiku, ktorý organizovala MsP v Seredi. Lektor, doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., sa snažil študentom priblížiť pomocou krátkeho kresleného filmu  rómsku históriu. Porozprával nám kedy a prečo prišli na Slovensko, ale aj to, že poznáme Rómov olašských, vlašských, vlašických, Rumungurov, ...  Vedeli ste odkiaľ pochádza slovo Róm? Ani my nie, ale už vieme. A dozvedeli sme sa aj mnohé iné veci o kultúre a živote Rómov.

 • Študentské komunálne voľby

  6. 11. 2014

  Dňa 6. novembra 2014 sa na našej škole uskutočnili modelové komunálne voľby primátora mesta Sereď. Toto volebné obdobie sa o post primátora uchádzajú v meste Sereď dvaja kandidáti, z ktorých si študenti mali možnosť vybrať. Cieľom takýchto študentských modelových volieb je oboznámiť študentov so základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšiť ich informovanosť a povedomie o fungovaní volieb a taktiež zvýšiť ich občiansku angažovanosť. Sme radi, že naša škola mohla byť súčasťou tohto projektu. Myslíme si, že sme týmto zvýšili záujem študentov o politické dianie v ich meste a že naša škola vychováva ľudí, ktorí nebudú k politickým otázkam ľahostajní.

 • Folklórna Sereď

  5. 11. 2014

  Janka Remiášová  získala 3. miesto v ľudovom speve

     Miestny odbor Matice slovenskej pozval 5. novembra 2014 do priestorov Centra voľného času pri ZŠ J.A. Komenského speváčky a spevákov na 8. ročník okresnej súťaže v speve ľudovej piesne. Cieľom súťaže je rozvíjať kultúrne dedičstvo v oblasti ľudovej piesne, podporiť ľudovú kultúru a kultúrnu tvorivosť mládeže.

 •     Obchodná akadémia Sereď v spolupráci so ZŠ J.A.Komenského v Seredi za finančnej podpory mesta Sereď v šk. r. 2014/2015 zorganizovala v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v podnikateľskej aktivite  projekt s názvom „Malá škola marketingu“ určeného pre žiakov deviateho a ôsmeho ročníka ZŠ. Cieľom projektu je oboznámiť sa teoreticky s pojmom marketing a reklama. V rámci projektu si žiaci overia svoje vedomosti a kreatívne zručnosti pri tvorbe obalu tovaru ako nositeľa reklamy, s náležitosťami obalu, reklamou a využitím reklamného prostriedku na spotrebiteľa. Výstupom  projektu ja návrh obalu a reklamného letáku s použitím vplyvu farby na spotrebiteľa v reklame. Žiaci po ukončení projektu obdržia certifikát o absolvovaní. Projekt prebieha na OA Sereď v spolupráci s cvičnou firmou Bedrrock, ktorú vedie Ing. Pospišová. Vyvrcholením projektu bude účasť žiakov ZŠ a prezentácia ich práce na školskom veľtrhu cvičných firiem OA Sereď.

 • Záložka spája

  Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor

  Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sa naša škola zapojila do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy.  Témou tohtoročného projektu bola Moja škola, môj študijný odbor. Tento Projekt podporuje nadviazanie kontaktov medzi školami a podporuje čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Obchodná akadémia v Topoľčanoch nám bola pridelená Slovenskou pedagogickou knižnicou pre tento projekt. Celého projektu sa zúčastnilo vyše 120 žiakov z oboch škôl a vytvorili záložky do kníh. Použili pri tom rôznu techniku a tak vzniklo mnoho zaujímavých a veľmi pekných záložiek. Počas mesiaca október sme sa venovali výrobe záložiek a nakoniec sme všetky poslali našej partnerskej škole. Taký istý postup zvolila aj OA v Topoľčanoch. Z jednotlivých záložiek sme si urobili nástenku a následne aj zo záložiek z Topoľčian.

 • Dňa 29. 10. 2014 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Deviataci z rôznych základných škôl spolu s rodičmi si prišli pozrieť priestory našej školy, kde si prezreli ako u nás prebieha vyučovanie.

  Pri vstupe do školy ich privítali štvrtáčky, ktoré im rozdali rôzne propagačné predmety, ktoré mimochodom vyrábali žiaci našej školy, prezentujúce školu a výsledky jej žiakov. Potom sa ich už ujali sprevádzajúce pani profesorky, s ktorými si prešli areál školy. V škole boli okrem učební pripravené stanovištia, na ktorých žiaci jednotlivých ročníkov predstavovali jednotlivé predmety - tretiaci predstavili cvičnú firmu, aplikovanú ekonomiku, druháci nepovinný predmet - onkologickú výchovu, v rámci ktorej sa žiaci školy zúčastňujú na charitatívnych zbierkach a akciách. V kaviarničke im druháci ukázali ako si navrhujú priestory na podnikanie  - maloobchodný mix, v malej spoločenskej miestnosti zasa prváci predstavili svoju výstavku o zdravej výžive, ktorej sa venovali na ekológii. Návštevníkov zaujala hlavne posilňovňa s športová hala. Potešili sa aj jedálni a bufetu. Celkovo boli príjemne prekvapení atmosférou v škole - konštatovali, že to nie je len o klasickom vyučovaní, ale škola naozaj žije. Páčili sa im aj naše novovymaľované chodby a telocvičňa, pochvaľovali si aj vybavenie výpočtového strediska a tried novým inventárom. Niektorí ako negatívum uviedli priveľa spojovacích chodieb - no na to sa dá zvyknúť, ako potvrdzujú žiaci školy. Dúfame, že sa im škola a celková atmosféra v nej páčila a s niektorými sa stretneme ako so svojimi spolužiakmi už od budúceho septembra. Tí čo nestihli prísť v októbri nemusia byť smutní, pripravujeme ešte jeden DOD v decembri, kedy bude na škole prebiehať už tradičný Veľtrh cvičných firiem štvrtých ročníkov, čo je tiež veľmi zaujímavé a pekné podujatie.

 • Študentská kvapka krvi

  28. 10. 2014

  V utorok 28. 10. 2014 sa 13 žiakov našej školy zúčastnilo akcie "Študentská kvapka krvi", ktorú organizoval Slovenský červený kríž v spolupráci s transfúznou stanicou v Trnave. Odber krvi sa uskutočnil priamo v Seredi, v budove Mestského úradu. Po úvodných kontrolných odberoch nakoniec mohlo krv darovať iba 8 zo zúčastnených žiakov. Všetkým darcom krvi srdečne ďakujeme. Dokázali tak svoju odvahu - veď nie každý človek je takého humánneho a ušľachtilého činu schopný.  Zároveň ukázali, že dokážu darovať inému človeku to najcennejšie, čo nemá žiadnu náhradu. A možno práve oni zachránili nejaký ľudský život. Veď nie nadarmo sa darovanie krvi riadi heslom: "Daruj krv, zachániš život!

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • +421 x 0317892016, 0317892442, 0911034754
  Fax: 0317892442
  Email: oasered@oasered.sk

Fotogaléria