Navigácia

Knižné hody 2015

Pozvánka              Rozpis

  

Utorok 5. 5. 2015

Utorok 5. 5. 2015
Počet návštev: 1848804

 

Škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity: Ambsádori MU.

Napísali o nás

OA Sereď je najlepšou SOŠ v Trnavskom kraji a je medzi najlepšími školami aj na Slovensku.

Vyplynulo to z prieskumu švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Odkazy na médiá: 1  2  3  4

 

Novinky

 • Beseda s pracovníčkou I.D.C. Holding, Sereď

  Dňa 14. 04. 2015  sa žiaci tretieho ročníka  zúčastnili besedy s Ing. Klimovou, pracovníčkou personálneho útvaru firmy I.D.C. Holding Sereď, ktorá má v Seredi dlhoročnú tradíciu.

  Ing. Klimová nás oboznámila  s výrobným programom vo firme, no ťažiskom prednášky bola personalistika a výber zamestnancov. Dozvedeli sme sa veľa užitočných informácií, ktoré nám určite v budúcnosti pomôžu pri každom pracovnom pohovore. Taktiež nám vysvetlila postup výberu a získavania zamestnancov, priebeh výberového konania a systém priebežného vzdelávania. Nás ako študentov zaujal hlavne program pre absolventov, ktorý umožňuje mladým ľuďom zamestnať sa a postupovať v zamestnaní aj bez predchádzajúcej praxe.

 • Genius Memoria

  Dňa 14.4.2015 sa 13 študentov 1. – 3. ročníka zapojilo do medzinárodnej online matematickej súťaže Genius Memoria. Študenti riešili 18 logických, netypických, zábavných úloh, ktoré boli špeciálne vytvorené na precvičenie rôznych typov pamäte, koncentrácie a kreativity. Nedočkavo očakávame výsledky súťaže. Študentom prajeme veľa získaných bodov pri vyhodnotení.

 • JA Slovensko ocenilo najlepšie podnikateľské úspechy študentov na Veľtrhu študentských spoločností

  Vzdelávacia organizácia JA Slovensko  na 20. ročníku súťaže Veľtrh študentských spoločností 2015 udelila ceny najlepším študentským firmám. Podujatie podporili významní hostia - prezident SR Andrej Kiska, minister školstva Juraj Draxler a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Veľtrh študentských spoločností aj tento rok ukázal tie najlepšie študentské spoločnosti. Hodnotiaca porota zložená z 32 odborníkov posudzovala 59 podnikateľských plánov, ale aj dosiahnuté finančné výsledky, využitie marketingových nástrojov, tímovú spoluprácu či nadobudnuté podnikateľské zručnosti študentov. Hlavné ceny odovzdali reprezentanti partnerov JA Slovensko: Branislav Chrappan z AT&T Global Network Services Slovakia, Martin Sůra z HP Slovakia, Richard Guga z SAP Slovensko a Marián Osúch zo spoločnosti MARPEX. Odborná porota zo všetkých 59 študentských spoločností vybrala 3, ktoré budú reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach v Českej republike a v Nemecku.

 • Obchodná akadémia  Sereď zorganizovala dňa 1. 4. 2015 II. ročník volejbalového a futbalového turnaja - „Pohár riaditeľky OA“ .  Tohto priateľského športového podujatia sa  okrem žiakov OA zúčastnili žiaci základných škôl: ZŠ  J. Fándlyho  Sereď a ZŠ J. A. Komenského Sereď. 

   

  Umiestnenie:

 • Dňa 31. marca 2015 sa 16 študentov z tretích a štvrtých ročníkov odhodlali darovať krv v Nemocnici Sv. Lukáša v Galante. Vhodnými darcami boli: Simona Sidóová, Lea Jančičková, Barbora Kováčová, Kristína Vargová, Barbora Macháčová, Radka Morongová, Dávid Štefánek, Zuzana Slobodová, Matúš Jendrišák, Jozef Herák, Patrícia Vašková, Kristína Habová a Linda Czafíková.

 • V Galantskom osvetovom stredisku sa 27. marca 2015 „čarovalo so slovom“. Na okresnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy sa zúčastnili aj študenti z OA Sereď.V silnej konkurencii bojovali statočne nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj s vlastnou trémou.

  V umeleckom prednese poézie sa na  2.mieste umiestnil Lukáš Vincenty, študent 2.B triedy a Lucka Schidtová z 1.B triedy obsadila 3.miesto

 •      Pred 73 rokmi vypravili z popradskej stanice prvý transport židovských žien a dievčat do koncentračného tábora v poľskom Osvienčime.  Tým sa začala prvá etapa deportácií židovského obyvateľstva zo  Slovenska. Vlaky smerujúce do pekla boli vypravované aj zo Serede.

       Študenti Obchodnej akadémie v Seredi si pripomenuli tieto tragické udalosti zaujímavými aktivitami. V úvode projektu využili  krátky film z produkcie občianskeho združenia Edah, v ktorom pán Naftali Fürst spomína:  „Do seredského tábora som sa dostal v máji 1942, keď som mal 9 rokov. Prišiel som sem s rodičmi a so svojím bratom. Tu sme boli skoro až do Slovenského národného povstania v roku 1944. Bolo tu strašné byť, lebo zo Serede  odchádzali transporty do Poľska a Nemecka a vtedy sme už vedeli, že ideme na smrť.“ Slovenské protižidovské zákony ho odsunuli na okraj spoločnosti. Prešiel tábormi Sereď, Birkenau, Budy a Buchenwald, kde bol oslobodený. Momentálne pán Fürst žije v Izraeli. Práve v Izraeli v Jeruzaleme v Medzinárodnom školiacom stredisku holokaustu -  Jad Vašem, pedagógom zo Slovenska pripravili spolu s Dr. Martinom Korčokom nezabudnuteľnú emotívnu aktivitu. Boli to „spomienky na noc z 1033 nocí, v rokoch 1944-45.“ Ako sám povedal:„ .....Zvolil som si príhodu jednej noci z 2.11.1944 do 3.11.1944, noc nášho  transportu z pracovného tábora Sereď do Osvienčimu – Birkenau…“

 • Deň narcisov

  Dňa 27.3.2015 sa konal 19. ročník Dňa narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine. Študenti onkologickej výchovy sa pridali k dobrovoľníkom a zapojili sa do zbierky. Pripnutím žltého kvietku v tento deň vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých.

 • Beseda s Otom Malým

  „Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“

                                                                                               Adelbert Von Chamisso 

 • Matematická súťaž KLOKAN

  Dňa 23. marca sa 21 študentov z prvých, druhých a tretích ročníkov zúčastnilo medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN. Študenti súťažili v dvoch kategóriách Kadet O12 – prváci a druháci a v kategórii Junior O34 – tretiaci a štvrtáci. Riešili 24 zaujímavých úloh za 60 minút. Nedočkavo očakávame výsledky súťaže. Všetkým súťažiacim prajeme veľa šťastia, aby získali čo najviac bodov.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • +421 x 0317892016, 0317892442, 0911034754
  Fax: 0317892442
  Email: oasered@oasered.sk

Fotogaléria