Navigácia

Piatok 28. 11. 2014

Piatok 28. 11. 2014
Počet návštev: 1695215

1. KONTRAKTAČNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM

Obchodná akadémia Sereď
pod záštitou mesta Sereď

Vás srdečne pozýva na

1. kontraktačný veľtrh cvičných firiem

28. januára 2015 (streda)
Dom kultúry Sereď od 10.00 do 13.00 h

Využite veľtrh pre nadviazanie nových hodnotných kontaktov a získanie prospešných impulzov pre Vaše podnikanie.

 

 

Škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity: Ambsádori MU.

7. reprezentačný ples OA

 Pozývame Vás na

 7. reprezentačný ples OA

 16. 1. 2015 - DK Sereď - 19:00 hod.

 Predpredaj vstupeniek: od 1. 12. 2014

Prenájom nebytových priestorov

Škola ponúka na prenájom:

Garáž  56,35 m2
Miestnosť 20 m2

Podrobnosti tu

 

Napísali o nás

Novinky

 • 21. novembra sme si pripomenuli Svetový deň filozofie

  Svetový deň filozofie oslavuje význam a dôležitosť filozofie od roku 2005 a je podporovaný organizáciou UNESCO. Deň vytvára priestor a príležitosť pre ľudí, aby otvorene zdieľali svoje myšlienky, diskutovali ich, prezentovali nové nápady a inšpirácie. Cieľom je šírenie filozofického bohatstva a podpora výmeny názorov a postojov.

 • Pripravujeme zahraničnú prax pre študentov 3. a 4.ročníka na Cyprus a do Grécka

  Dňa 20.11.2014 sa na našej škole uskutočnila prezentácia zahraničnej praxe pre našich žiakov na ostrove Cyprus a v Grécku. Prezentácie sa zúčastnili žiaci 3. a 4.ročníkov.

  V súčasnosti si dobre uvedomujeme nutnosť spájania školy s praxou, a preto aj my chceme, aby sa naši žiaci v živote uplatnili. Jednou z takýchto ciest je aj absolvovanie zahraničnej praxe pre našich študentov. Získajú tak nielen odborné znalosti z oblasti cestovného ruchu, ale si aj môžu overiť a uplatniť svoje vedomosti z cudzích jazykov. Naši študenti môžu vycestovať na 3 mesiace do ľubovoľnej destinácie a zúčastniť sa tak priamo pracovného procesu. Nabrať tak skúsenosti a využiť ich tak neskôr v budúcnosti. V rámci európskeho programu ERASMUS + majú možnosť za minimálne náklady vycestovať do týchto krajín, privyrobiť si a pritom získavať tak nevyhnutné a nezaplatiteľné skúsenosti.

 • 21. 11. 2014

  Rok sa s rokom stretol a opäť sú tu imatrikulácie prvákov. Ako to vyzeralo v Rokfortskej čarodejníckej škole OA si môžete pozrieť na fotografiách ...

 • Olympiáda o Európskej únii

  20. 11. 2014

  Fakulta sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Odborom školstva Trnavského samosprávneho kraja, organizovali dňa 20. 11. 2014 on-line Olympiádu o Európskej únii. Nad olympiádou prevzal záštitu Tibor Mikuš - predseda TTSK. Olympiáda bola zameraná na prehlbovanie vedomostí žiakov stredných škôl o Európskej únii. 

  Naše družstvo v zložení: Matej Horňák IV. C, Daniel Jelínek III. C a Daniel Tetliak III. C, obsadilo v okresnom kole 1. miesto s postupom na krajské kolo, ktoré bude prebiehať vo štvrtok 27. 11. 2014 priamo na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Súťažiacim blahoželáme k peknému umiestneniu a držíme palce na krajskom kole v Trnave!!!

 • ANGLIČTINÁR ROKA 2014/2015

  19. 11. 2014

  Štrnásť študentov našej školy sa 19. novembra 2014 zapojilo do súťaže Angličtinár roka 2014/2015. Test bol zameraný na všetky aspekty jazyka - okrem hovorenia -  na úrovni B2-C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca a prebiehal online. Celkové vyhodnotenie  súťaže o najlepšieho Angličtinára roka a najúspešnej školy  bude zverejnené 30. novembra 2014.Víťaz súťaže získa mesačný jazykový kurz v Kanade.

 • Rada mládeže Trnavského kraja

  11. 11. 2014

         Členky študentského parlamentu: Valéria Miškovičová, Nikoletta Nagyová a Jana Očenášová,  sa dňa 11. novembra 2014 zúčastnili na zasadnutí Rady mládeže Trnavského kraja. Na úvod zasadnutia prebehla zoznamovacia debata, kde sa predstavili zástupcovia študentských parlamentov z rôznych škôl pôsobiacich v Trnavsom kraji, predstavili svoje školy a aktivity, ktoré na príslušnej škole parlament vykonáva. V druhej časti prednášky, ktorá sa niesla v duchu hesla:  "Prečo by som mal ísť voliť?", sa rozvinula diskusia o komunálnych voľbách, ich dôležitosti a význame pre obyvateľov a tiež o nutnosti robiť propagandu hlavne medzi mladými ľuďmi, aby sa volieb zúčastnili. Na záver zúčastnení zhodnotili úroveň školenia, predniesli svoje postrehy, návrhy a pripomienky k práci parlamentov i celej Rady mládeže TTSK. Školenie nás obohatilo o nové skúsenosti a zaujímavé poznatky v práci študentského parlamentu, ktoré v budúcnosti určite využijeme aj na našej škole.   Valéria Miškovičová   II. B

 • Seminár o rasovej znášanlivosti a medziľudských vzťahoch

        Dňa 7. 11. 2014 sa študenti 2. ročníka zúčastnili seminára zameraného na rómsku problematiku, ktorý organizovala MsP v Seredi. Lektor, doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., sa snažil študentom priblížiť pomocou krátkeho kresleného filmu  rómsku históriu. Porozprával nám kedy a prečo prišli na Slovensko, ale aj to, že poznáme Rómov olašských, vlašských, vlašických, Rumungurov, ...  Vedeli ste odkiaľ pochádza slovo Róm? Ani my nie, ale už vieme. A dozvedeli sme sa aj mnohé iné veci o kultúre a živote Rómov.

 • Študentské komunálne voľby

  6. 11. 2014

  Dňa 6. novembra 2014 sa na našej škole uskutočnili modelové komunálne voľby primátora mesta Sereď. Toto volebné obdobie sa o post primátora uchádzajú v meste Sereď dvaja kandidáti, z ktorých si študenti mali možnosť vybrať. Cieľom takýchto študentských modelových volieb je oboznámiť študentov so základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšiť ich informovanosť a povedomie o fungovaní volieb a taktiež zvýšiť ich občiansku angažovanosť. Sme radi, že naša škola mohla byť súčasťou tohto projektu. Myslíme si, že sme týmto zvýšili záujem študentov o politické dianie v ich meste a že naša škola vychováva ľudí, ktorí nebudú k politickým otázkam ľahostajní.

 • Folklórna Sereď

  5. 11. 2014

  Janka Remiášová  získala 3. miesto v ľudovom speve

     Miestny odbor Matice slovenskej pozval 5. novembra 2014 do priestorov Centra voľného času pri ZŠ J.A. Komenského speváčky a spevákov na 8. ročník okresnej súťaže v speve ľudovej piesne. Cieľom súťaže je rozvíjať kultúrne dedičstvo v oblasti ľudovej piesne, podporiť ľudovú kultúru a kultúrnu tvorivosť mládeže.

 •     Obchodná akadémia Sereď v spolupráci so ZŠ J.A.Komenského v Seredi za finančnej podpory mesta Sereď v šk. r. 2014/2015 zorganizovala v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v podnikateľskej aktivite  projekt s názvom „Malá škola marketingu“ určeného pre žiakov deviateho a ôsmeho ročníka ZŠ. Cieľom projektu je oboznámiť sa teoreticky s pojmom marketing a reklama. V rámci projektu si žiaci overia svoje vedomosti a kreatívne zručnosti pri tvorbe obalu tovaru ako nositeľa reklamy, s náležitosťami obalu, reklamou a využitím reklamného prostriedku na spotrebiteľa. Výstupom  projektu ja návrh obalu a reklamného letáku s použitím vplyvu farby na spotrebiteľa v reklame. Žiaci po ukončení projektu obdržia certifikát o absolvovaní. Projekt prebieha na OA Sereď v spolupráci s cvičnou firmou Bedrrock, ktorú vedie Ing. Pospišová. Vyvrcholením projektu bude účasť žiakov ZŠ a prezentácia ich práce na školskom veľtrhu cvičných firiem OA Sereď.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • +421 x 0317892016, 0317892442, 0911034754
  Fax: 0317892442
  Email: oasered@oasered.sk

Fotogaléria