Navigácia

Streda 23. 4. 2014

Streda 23. 4. 2014
Počet návštev: 1478508


Škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity: Ambsádori MU.

Vítame Vás na stránke našej školy

Milí študenti,

na tejto stránke nájdete informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Global Money Week 2014

  V marci sa naša škola zapojila do celosvetovej iniciatívy Global Money Week 2014. V rámci nej sme zorganizovali viacero akcií.

  Na hodinách MOF sme sa so žiakmi I.B triedy zaoberali témou „ Šetrenie v domácnosti “. Pripravili si prezentácie, kde dávali návody, ako sa dá najlepšie ušetriť v domácnosti. Najlepšie spracovali danú tému Matej Kišš a Richard Kudry. Nechajte sa ich prezentáciou aj vy inšpirovať.

 • Deň narcisov

  " Deň, keď sú slová zbytočné" - táto veta bola mottom 18. ročníka "Dňa narcisov", na ktorom sa aj naši študenti - onkologickej výchovy - zúčastnili ako dobrovoľníci, pri získavaní prostriedkov pre Ligu proti rakovine.
  Na pôde našej školy a aj v uliciach mesta Sereď sa ...
 • 6. 4. 2014

   Začali sme pripravovať 8. ročník Knižných hodov v Seredi...

   Začali sme pripravovať Živú reťaz  a pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov...

   Začali sme kompletizovať život a tvorbu Ľ. Stúra...

   Začali sme písať Nárečja slovenskou v štúrovčine...

 • Literárna hádankárska dielňa venovaná detskej knihe

  2. 4. 2014

  Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý pripadá vždy na 2. apríla, sa slávi v deň narodenia najznámejšieho autora detských príbehov, dánskeho rozprávkára Hansa Christiana Andersena (2.4.1805 - 4.8.1875). Medzinárodný deň detskej knihy bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY).

 • Olympijské hry - vedomostná súťaž

  Dňa 28. marca 2014 sa v Piešťanoch na gymnáziu Pierra de Coubertina zúčastnilo trojčlenné družstvo študentov OA Sereď v zložení Lea Jančičková z 3. B, Matej Lacek a Daniel Tetliak z 2. C na krajskom kole vedomostnej súťaže o olympijskej tematike pod vedením Mgr. Dalimíra Pavelku. Súťažilo 6 družstiev SŠ z Trnavského samosprávneho kraja. Súťažné otázky boli z troch tém:

 • 15. marec je vyhlásený za  Svetový deň spotrebiteľských práv. Tento deň má svoj pôvod v USA, kde v roku 1962 vtedajší prezident John F. Kennedy vyhlásil štyri základné práva spotrebiteľov:

  právo na bezpečnosť, právo byť informovaný, právo vybrať si a právo byť vypočutý.

 • 28. 3. 2014

    Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili Kurzu animátorov voľného času, ktorý na škole organizovala agentúra Pro -  Staff, pod vedením pána Emila Špaldu, skutočného odborníka v tomto odbore, nakoľko on sám už 17 rokov pôsobí ako  animátor voľného času v rôznych zahraničných destináciách. Kurzy boli rozdelené na dva dni, okrem teórie a zaujímavých prezentácií sme sa naučili rôzne hry, tance, strieľali sme s lukom a oboznámili sme sa s rôznymi spôsobmi ako spríjemniť voľné chvíle dovolenkujúcim. Už nám zostáva iba veriť, že sa nám podarí počas letných prázdnin využiť takto získané vedomosti v rámci brigády u nás na Slovensku alebo v zahraničí.

 • Šikana - prednáška

  Prednáška s členmi Policajného zboru z Galanty

  Problematika násilia a šikanovania medzi mladými ľuďmi je nanešťastie neustále riešenou témou tejto doby. Preto sa žiaci 2. ročníka našej školy zúčastnili dňa 19. 03. 2014 prednášky o šikanovaní mládeže s členmi Policajného zboru z Galanty.

 • 28. 3. 2014

  Učiteľmi sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov. Potom, ako im umožnia prechod, radostne ich povzbudzujú, aby stavali svoje vlasné mosty.

  Milým programom a kyticou kvetov prekvapili študenti študentského parlamentu svojich učiteľov. Na záver  originálneho príhovoru za všetkých vyslovil slová vďaky Maťko Horňák:

 • Prednáška o bankovníctve

  Dňa  11. marca sa na Obchodnej Akadémií v Seredi uskutočnila prednáška o elektronickom bankovníctve a bankovníctve ako celku. Začalo sa zhodnotením dotazníka jedného zo študentov. Túto prednášku viedla riaditeľka miestnej pobočky ČSOB banky, pani Ing. Mária Ščasná.

  Následne sa rozoberal rozdiel medzi kreditnou kartou a debetnou kartou. Vysvetlila nám, že rozdiel je v tom, že debetná karta čerpá iba uložené financie vlastníka karty, na rozdiel od kreditnej karty. Kreditná karta nám umožňuje platiť s peniazmi, ktoré nám poskytuje vydavateľská banka. Nenakupujeme teda za svoje peniaze ale na úver. Kreditnú kartu môžeme u niektorých vydavateľov získať bez toho, aby sme si zároveň museli u nich zriadiť bežný účet. Musíme však preukázať, že sme schopní úver splácať.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • +421 x 0317892016, 0317892442, 0911034754
  Fax: 0317892442
  Email: oasered@oasered.sk

Fotogaléria