Navigácia

Zámer na prenájom

Sobota 30. 5. 2015

Sobota 30. 5. 2015
Počet návštev: 1875431

 

Škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity: Ambsádori MU.

Napísali o nás

OA Sereď je najlepšou SOŠ v Trnavskom kraji a je medzi najlepšími školami aj na Slovensku.

Vyplynulo to z prieskumu švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Odkazy na médiá: 1  2  3  4

 

Novinky

 • Mladí bez nenávisti

  Snom každej krajiny je, aby jej obyvatelia žili v zhode, pokoji a bez nenávisti.

  A práve táto myšlienka je mottom projektu Mladí bez nenávisti, ktorý predstavila študentom Obchodnej akadémie v Seredi  multiplikátorka Daška Majková:  "Kampaň Mladí bez nenávisti je projektom Európskej únie, ktorého poslaním je šíriť osvetu o boji proti nenávistnému vyjadrovaniu a diskriminácii na internete. Hoci to tak veľakrát nevyzerá, aj on-line priestor má svoje pravidlá, ktoré musíme ako užívatelia dodržiavať a rešpektovať.  Našim cieľom je, aby študenti stredných škôl porozumeli problému nenávistného vyjadrovania a vedeli, ako sa proti nemu môžu brániť. Želáme si, aby sa aj cez sieť ku každému šírili také hodnoty ako tolerancia, úcta, priateľstvo a pochopenie.

 • 15. 5. 2015

  Už chvíľu len a znova odbije koniec.
  Koniec znamená začiatok. Nuž vykroč!

 • Najväčšia oslava Dňa matiek pripadla v tomto roku na 10. mája. Miľu pre mamu organizuje Únia materských centier v spolupráci s rodinnými a materskými centrami a zapojila sa aj Obchodná akadémia Sereď. Míľa pre mamu je kultúrno-zábavné podujatie, ktoré sa organizuje na Slovensku už 11 rokov. Akcia začala s kultúrnym programom v kine Nova, kde štartovaciu pásku slávnostne prestrihol primátor mesta Martin Tomčányi a jeho zástupca Ľubomír Veselický. Študenti Obchodnej akadémie mali pripravený stánok s disciplínami pre deti. Ostatní študenti boli rozdelení do skupín a pomáhali klubu MC mama. Spoločným maskotom tohtoročného podujatia bola magnetka v podobe míľového slniečka v hodnote 1 eura, ktoré odštartovalo zároveň charitatívnu zbierku s názvom „ Ďakujem, že si mama “. Výťažok z podujatia bude venovaný na pomoc materským a rodinným centrám.

 • 70. výročie konca najtragickejšieho obdobia slovenského národy  – 2. svetovej vojny, sme si pripomenuli návštevou Židovského múzea v Bratislave a muzikálu Obchod na korze na  Novej scéne.

  Stála expozícia múzea oboznamuje návštevníkov s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska prinajmenšom od dôb Veľkomoravskej ríše. Trojrozmerné a dvojrozmerné exponáty približujú každodenný život židovského obyvateľstva, židovské sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko. Záver expozície je venovaný pamiatke približne 70 000 obetí holokaustu zo Slovenska. Oboznámili sme sa s cestou Žida od narodenia až po jeho skon, členenou rôznorodosťou náboženského synagogálneho a domáceho rituálneho života.

 • Mesto Sereď spolu so Zväzom protifašistických bojovníkov si  pripomenulo 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom

  Slávnostného aktu, ktorý sa konal 7. mája 2015 sa zúčastnila delegácia mesta vedená viceprimátorom Ľubomírom Veselickým. Pietneho aktu sa zúčastnili ako hosť major Evgeny Borisenko - zástupca pridelenca obrany pri Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republike, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia Zväzu vojakov klub Sereď, zástupcovia občianskeho združenia UN VETERAN SLOVAKIA ,členovia Denného centra pre seniorov, TJ Rozkvet a pedagógovia i študenti Obchodnej akadémie v Seredi.

 • Exkurzia v závode Vokswagen Slovakia, a.s.

  Dňa 6. 5. 2015 boli žiaci tretieho ročníka na exkurzii v závode Volkswagen v Bratislave. Tento rok sme mohli absolvovať prehliadku až troch hál a to: lisovňa, karosáreň a agregátna hala. V praxi si tak mohli overiť napr. ako fungujú zákonitosti výrobného procesu. Ochotní sprievodcovia ale odpovedali na rôzne otázky zo strany žiakov, napr. aj z oblasti starostlivosti o zamestnancov, prijímanie nových zamestnancov...

 • Knižné hody mali úspech...

  Ďakujeme pedagógom a všetkým študentom za  pestré a obohacujúce  Knižné hody. V príjemnej atmosfére slnkom zaliateho Námestia slobody  si každý návštevník našiel oblasť, ktorá je preň zaujímavá, inšpiratívna, obľúbená. Hlasovanie o originálne a kreatívne predstavenie jednotlivých vyučovacích predmetov nebolo jednoduché. Všetky triedy a mnohí obetaví študenti si dali na svojej prezentácii naozaj záležať.

 • Beseda s pracovníčkou I.D.C. Holding, Sereď

  Dňa 14. 04. 2015  sa žiaci tretieho ročníka  zúčastnili besedy s Ing. Klimovou, pracovníčkou personálneho útvaru firmy I.D.C. Holding Sereď, ktorá má v Seredi dlhoročnú tradíciu.

  Ing. Klimová nás oboznámila  s výrobným programom vo firme, no ťažiskom prednášky bola personalistika a výber zamestnancov. Dozvedeli sme sa veľa užitočných informácií, ktoré nám určite v budúcnosti pomôžu pri každom pracovnom pohovore. Taktiež nám vysvetlila postup výberu a získavania zamestnancov, priebeh výberového konania a systém priebežného vzdelávania. Nás ako študentov zaujal hlavne program pre absolventov, ktorý umožňuje mladým ľuďom zamestnať sa a postupovať v zamestnaní aj bez predchádzajúcej praxe.

 • Genius Memoria

  Dňa 14.4.2015 sa 13 študentov 1. – 3. ročníka zapojilo do medzinárodnej online matematickej súťaže Genius Memoria. Študenti riešili 18 logických, netypických, zábavných úloh, ktoré boli špeciálne vytvorené na precvičenie rôznych typov pamäte, koncentrácie a kreativity. Nedočkavo očakávame výsledky súťaže. Študentom prajeme veľa získaných bodov pri vyhodnotení.

 • JA Slovensko ocenilo najlepšie podnikateľské úspechy študentov na Veľtrhu študentských spoločností

  Vzdelávacia organizácia JA Slovensko  na 20. ročníku súťaže Veľtrh študentských spoločností 2015 udelila ceny najlepším študentským firmám. Podujatie podporili významní hostia - prezident SR Andrej Kiska, minister školstva Juraj Draxler a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Veľtrh študentských spoločností aj tento rok ukázal tie najlepšie študentské spoločnosti. Hodnotiaca porota zložená z 32 odborníkov posudzovala 59 podnikateľských plánov, ale aj dosiahnuté finančné výsledky, využitie marketingových nástrojov, tímovú spoluprácu či nadobudnuté podnikateľské zručnosti študentov. Hlavné ceny odovzdali reprezentanti partnerov JA Slovensko: Branislav Chrappan z AT&T Global Network Services Slovakia, Martin Sůra z HP Slovakia, Richard Guga z SAP Slovensko a Marián Osúch zo spoločnosti MARPEX. Odborná porota zo všetkých 59 študentských spoločností vybrala 3, ktoré budú reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach v Českej republike a v Nemecku.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • +421 x 0317892016, 0317892442, 0911034754
  Fax: 0317892442
  Email: oasered@oasered.sk

Fotogaléria