Navigácia

Piatok 31. 10. 2014

Piatok 31. 10. 2014
Počet návštev: 1660429

 

Škola je zapojená do projektu Masarykovej univerzity: Ambsádori MU.

Aktuálne oznamy

Pozývame Vás na deň otvorených dverí

29.10.2014

vstupy so sprievodcom sú
od 8:30 do 12:00
v polhodinových intervaloch

Napísali o nás

Novinky

 • Dňa 27.10.2014 sme pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc   na Obchodnej akadémii v Seredi zorganizovali viacero podujatí. Na naše podujatie prijali pozvanie pán viceprimátor mesta Sereď, Bc. Veselický, vedúca odboru školstva pani Mgr. Silvia Kováčová, ako aj vyučujúci našej školy, PaedDr. Kamenská, Mgr. Kollárová a Mgr. Pavelka. Počas troch vyučovacích hodín sme si na hodinách slovenského jazyka a literatúry navzájom predstavili naše najobľúbenejšie knihy. Študenti i pozvaní hostia čítali z ich obľúbených kníh a navzájom diskutovali.

 • Okresné kolo on-line olympiády o TTSK

  Dňa 22. 10. 2014 sa konalo okresné kolo on-line olympiády o TTSK:

     „Kraj, ktorý je mojim domovom“.

  Družstvo OA v zložení:

  Martina Bokorová  II. A

  Simona Pančíková          II. A

  Kristián Zelman      II. B

  obsadilo 1. miesto v rámci okresu Galanta, kde získalo 59 zo 60 bodov.

 • Deň bielej palice

  16. 10. 2014

  Akciu organizoval Policajný zbor Galanta, Traja naši  študenti, navštevujúci nepovinný predmet Onkologická výchova,  pomáhli pri zabezpečovaní tejto akcie. Cieľom bolo zistiť, ako  naši vodiči ovládajú zákon o zastavení na bielu palicu. Študenti spolu s policajtami zastavovali autá, tie ktoré zastavili dostavili pochvalu a letáčik, na ktorom boli bližšie informácie o tomto dni. Zaujívmavosťou bolo, že figurant s paličkou prechádzal cez priechod najprv bez reflexnej vesty, kedy nezastavilo zo 70 áut 14, potom použil aj reflexnú vestu - štatistika bola taká, že z 57 áut nezastavilo 7. Zistené údaje sa použijú na štatistické spracovanie. Boli sme radi, že aj my sme svojou účasťou prispeli pri zorganizovaní tejto bezpečnostnej akcie.  Nikoletta Nagyová, Valéria Miškovičová  II. B

 • Študenti OA v SND

  Študenti OA si  v SND pripomenuli 167 rokov od prvého vydania románu Charlotte Brontëovej: Jane Eyrová

   

       16.októbra 2014 uplynulo 167 rokov od prvého vydania románu Charlotte Brontëovej: Jane Eyrová. Román Jane Eyrová napísala Charlotte Brontëová pod pseudonymom 16. októbra v roku 1847.

 • Cukrovar v múzeu

  14. 10. 2014

  Študenti a učitelia Obchodnej akadémie si pripomenuli 170. výročie založenia cukrovaru v Seredi

        Neodmysliteľnou súčasťou panorámy Serede je cukrovar. Neodmysliteľnou súčasťou jesennej atmosféry Serede je „vôňa“ vznášajúca sa cez kampaň nielen ponad činžiaky Cukrovarskej ulice. V mysli sa mi vybavujú spomienky z detstva. Bývala som vo dvore zvanom „ Palestína“,  nazývaným aj „ Kantína“.  Boli to prvé bytovky v Seredi, postavené pri cukrovare pred 1. sv. vojnou. V  cukrovarskej škôlke, ktorú som navštevovala býval kedysi majiteľ cukrovaru,

 • 10. 10. 2014

  Worshop sa konal vo Vysokých Tatrách - v Starom Smokovci v dňoch 10. 10. 2014 - 12. 10. 2014. Počasie nám prialo, bolo nádherne, slečno a my sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o prvevencii rakoviny u žien, príznakoch a spôsoboch liečenia tejto zákernej choroby. Na začiatku sme  absolvovali prednášky, na ktorých žiaci a pedagógovia jednotlivých škôl prezentovali svoje školy a akcie, ktoré na školách v rámci onkologickej výchovy  prebiehajú.  Na druhý deň sme sa zúčatnili prednášok o spôsoboh prevencie proti rakovine krčka maternicce - o vyšetrení, ktoré sa volá cytológia. Ďalšia prednáška bola venovaná problematike alkoholu u žien. Štatistické výsledky ukazujú, že hlavne mladistvé ženy podliehajú tomuto spoločenskému neduhu. Prednášky boli veľmi poučné a zaujímavé, dozvedeli sme sa na nich veľa zaujímavých vecí. Voľný čas sme využili na turistické prechádzky - pozreli sme sa  na Studenovodské vodopády, boli sme pri Bílikovej i Téryho chate. Na záver workshopu sa uskutočnila súťaž, ktorej otázky boli zostavené z obsahu prednášok, ktoré sme počas workshopu absolvovali. Síce sme sa neumiestnili na žiadnom z popredných miest, no mali sme dobý pocit z troch krásnych dní, ktoré sme strávili uprostred tatranskej prírody. S nadobudnutými vedomosťami sa radi podelíme s ostatnými spolužiakmi na hodinách onkologickej výchovy.   Valéria Miškovičová, Nikoletta Nagyová    II. B

 • Charitatívna zbierka potravín pod záštitou SČK

  10. 10. 2014

  Slovenský červený ktíž - pobočka Galanta v spolupráci s obchodným reťazcom Kaufland, organizoval v piatok 10. 10. 2014 v priestoroch obchodného Kaufland v Seredi charitatívnu zbierku potravín určenú pre sociálne slabšie rodiny. 6 žiakov našej školy sa zúčastnilo na tejto zbierke tak, že odoberalo od ľudí, ktorí prinášali do OD Kaufland potraviny - cukor, múku, soľ a iné komodity. Spolu sa v rámci celého okresu Galanta podarilo vyzbierať potraviny, z ktorých sa zhotovilo a rozdalo 66 balíčkov sociálne odkázaným rodinám. Aj takouto formou naši žiaci prejavili svoju solidaritu a spolupatričnosť so sociálne odkázanými spoluobčanmi. 

 • Prváci spoznávajú Sereď - mesto v ktorom žijú, mesto v ktorom študujú

  10. 10. 2014

        Študenti prvého ročníka sa začiatkom štúdia na Obchodnej akadémii v Seredi  zoznamujú  so zaujímavosťami mesta, v ktorom budú tráviť väčšinu svojho študentského života.

        V prvých októbrových dňoch sme navštívili Mestskú knižnicu. Prváci sa oboznámili so základnými informačnými prameňmi, zásadami vypožičiavania  kníh a mohli sa zapísať do knižnice, aby si bez problémov v budúcnosti mohli požičať knihy potrebné na hodiny slovenskej literatúry.

 • Deň TTSK

  2. 10. 2014

     Každoročne si pripomíname Deň TTSK. Aj naša škola si pripomenula deň nášho rodného kraja viacerými aktivitami:
     Na hodinách SJL si žiaci pod vedením p. prof. Kamenskej čítali básne spisovateľov, ktorí sa narodili alebo pôsobili v Trnavskom kraji. Týchto významných dejateľov slovenskej literatúry sme si pripomenuli aj peknou nástenkou.
     Žiaci 1. a 3. ročníka sa zúčastnili súťaže o TTSK, na ktorom odpovedali na otázky z oblasti kultúry, športu a prírodných zaujímavostí nášho kraja. Víťazom sa stalo družstvo II. A triedy s celkovým počtom: 20 bodov.
     Nezaostali sme ani v športe. Vo vzájomnom športovom zápolení sme si porovnali sily s Gymnáziom V. Mihálika v Seredi. Obe školy sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Výhry sme si rozdelili rovnakým dielom. Vo futsale vyhrali chlapci z OA a vo volejbale dievčatá z gymnázia.
     Žiaci na hodinách aplikovanej ekonomiky a cvičnej firmy zhotovovali rôzne prezentačné predmety – záložky, náramky, vizitky s logom našej školy a logom zriaďovateľa školy TTSK. Prezentačné predmety využijeme na Dni otvorených dverí na prezentáciu nielen školy, ale aj celého nášho kraja.

 • Deň zdravia

  7. 10. 2014

      16. október je vyhlásený ako medzinárodný  deň zdravej výživy. Žiaci prvého ročníka  si na hodinách ekológie pripomenuli tento deň zhotovením výstavky o zdravej výžive. Na plagátoch propagovali zdravé potraviny, zdravý životný štýl a pripravili pre ostatných spolužiakov vedomostný test o zdravej výžive. Aj žiaci aplikovanej ekonómie pripravili v kaviarničke chutné maškrty a zákusky z ovocia a zdravých produktov. 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • +421 x 0317892016, 0317892442, 0911034754
  Fax: 0317892442
  Email: oasered@oasered.sk

Fotogaléria