Verejné obstarávanie, zverejňovanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00406/2013/OASe-1 Dodanie potravín pre školskú jedáleň 28.000.- bez DPH 05.11.2013 Zákazka zrušená OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2013 Odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii do3000.00 bez DPH 11.09.2013 zrušená zákazka 1.10 - 31.10.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00476/2016 Výzva na dodanie cestovín s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00472/2016 Výzva na dodanie mäsa a mäsových výrobkov s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00477/2016 Výzva na dodanie potravín bez DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00473/2016 Výzva na dodanie mrazenej hydiny, rýb a zeleniny s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia strechy 47 000,00 bez DPH 14.11.2016 21.11.2016 31.12.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013 Obnova povrchu športovej haly a vyznačenie nových športových ihrísk do3000.00 bez DPH 25.07.2013 7.8.2013 do 8.00 hod. 19.8.2013 - 25.8.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013 Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov. do2000.00 bez DPH 10.09.2013 16.9.2013 do 8.00 hod. 18.9.2013 - 4.10.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Výmena vonkajších a vnútorných rozvodov studenej vody do20.000 bez DPH 18.02.2014 24.2.2014 do 9.00 hod. 26. 2. 2014 - 19. 3. 2014 OA Sereď
Zmluva 2/2017 Dodávanie hydinového mäsa s DPH 31.03.2017 ŠJ pri OA Sereď
VO: Súhrná správa 4/2013 Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur s DPH 17.01.2014 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7/2013 Interierové dvere do1.500 bez DPH 09.12.2013 16.12.2013 do 8.00 h. 18.12.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00422/2013 Dodanie ovocia a zeleniny 35.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00421/2013 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov 30.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11,00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00420/2013 Dodanie mrazenej hydiny, rýb a zeleniny 30.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11,00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Súhrná správa 3/2013 Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur s DPH 18.10.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00419/2013 Dodanie základných potravín 35.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11,00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2013 Maľovanie priestorov telocvične a výmena podlahy do4000.00 bez DPH 18.11.2013 27.11.2013 do 10.00 hod. 30.11.2013 - 8.12.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00478/2016 Výzva na dodanie zeleniny a ovocia s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/249