Verejné obstarávanie, zverejňovanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra DFS0033/12 Prísp.na stravovanie zo SF za 12/2012 60,18 bez DPH 21.12.2012 Obchodná akadémia - ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0028/12 Refundácia energií a služieb za 9/2012 1 101,18 bez DPH 19.10.2012 Obchodná akadémia - HČ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Zmluva 36/2012 Zmluva o ubytovaní č. 36/2012 bez DPH 01.10.2012 JPM,s.r.o. OA Sereď
Faktúra ID 2012 č.10 Príspevok zamestnávateľa na stravné za 12/2012 501,42 bez DPH 04.12.2012 Obchodná akadémia - ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013 Obnova povrchu športovej haly a vyznačenie nových športových ihrísk do3000.00 bez DPH 25.07.2013 7.8.2013 do 8.00 hod. 19.8.2013 - 25.8.2013 OA Sereď
Zmluva 37/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2012 bez DPH 12.10.2012 ZŠ Juraja Fándlyho OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013 Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov. do2000.00 bez DPH 10.09.2013 16.9.2013 do 8.00 hod. 18.9.2013 - 4.10.2013 OA Sereď
Faktúra DFB0199/12 Odstránenie závad na bleskozvodoch 2 604,98 bez DPH 02/2012 18.12.2012 Pavol Žbánek Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0140/12 Prečistenie plyn.spotrebičov-horáky v kuchyni 55,20 bez DPH 34/2012 11.10.2012 Barčák Anton Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra ID 2012 č.9 Príspevok zamestnávateľa na stravné za 11/2012 732,95 bez DPH 03.12.2012 Obchodná akadémia - ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra ID 2012 č.8 Príspevok zamestnávateľa na stravné za 10/2012 882,28 bez DPH 06.11.2012 Obchodná akadémia - ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0026/12 Výmena nefunkč.radiátorových ventilov 1 059,94 bez DPH 33/2012 11.10.2012 Štefan Lehocký Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra ID č.72 Poplatok za odbor.seminár "Aktuálne zmeny v regionál.školstve 2013" 40,00 bez DPH 07.11.2012 EDOS-PEM Inštitút vzdelávania Mgr.Eva Ondrášková Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2013 Odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii do3000.00 bez DPH 11.09.2013 zrušená zákazka 1.10 - 31.10.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Výmena vonkajších a vnútorných rozvodov studenej vody do20.000 bez DPH 18.02.2014 24.2.2014 do 9.00 hod. 26. 2. 2014 - 19. 3. 2014 OA Sereď
Faktúra DFS0026/12 Príspevok na stravné zo SF za 10/2012 109,48 bez DPH 06.11.2012 Obchodná akadémia - ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0170/12 Vianočný stromček 2,5 m 130,00 bez DPH mail z 3.12.2012 04.12.2012 Floranet s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7/2013 Interierové dvere do1.500 bez DPH 09.12.2013 16.12.2013 do 8.00 h. 18.12.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00422/2013 Dodanie ovocia a zeleniny 35.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00421/2013 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov 30.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11,00 h. ŠJ pri OA Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/249