Verejné obstarávanie, zverejňovanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra DFB0175/12 Tonery do tlačiarní - 12 ks 318,00 s DPH 46/2012 06.12.2012 Quatro print, spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0187/12 Projektová dokumentácia-rekonštrukcia el.inštalácie v ŠH 840,00 s DPH 52/2012/ŠT 13.12.2012 Ing. Milan Bezecný ELPROJEKT Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0183/12 Ref.telef.poplatkov za 11/2012 75,60 s DPH 11.12.2012 Trnavský samosprávny kraj Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0184/12 Vyúčtov.el.energie za 11/2012 415,03 s DPH TT0173/2008 11.12.2012 MAGNA E.A., s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0185/12 Nábytková zostava-kancelária riaditeľky školy 750,00 s DPH telefonicky 11.12.2012 Maroš Klčo Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0186/12 "Personalistika v práci riaditeľa" október 2012 39,35 s DPH 12.12.2012 RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0034/12 Parkety 130,21 m2+prísluš.materiál 1 264,91 s DPH 50/2012 12.12.2012 Ľubomír Masaryk-DOM a BYT Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď - podnikateľská činnosť
Faktúra DFPČ0035/12 Ref.energií a služieb za 11/2012 1 822,90 bez DPH 12.12.2012 Obchodná akadémia - HČ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď - podnikateľská činnosť
Zmluva 1/2015 Dodanie zemiakov a zeleniny s DPH 07.01.2015 Veltrade s.r.o. ŠJ pri OA Sereď
Zmluva 7/115/2012 Zmluva o výpožičke 2 323,58 s DPH 30.11.2012 Mesto Sereď OA Sereď
Zmluva 1/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 16.01.2015 Ján Takáč OA Sereď
Zmluva Dodatok č. 1/2014 Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 6/2014 - rekonštrukcia strechy s DPH 12.12.2014 SEGAFLEX, s.r.o. OA Sereď
Faktúra DFB0188/12 Študent.+učiteľ.stoly, stoličky, počítač.stoly 4 174,32 s DPH telefonicky 13.12.2012 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0181/12 Vyúčtovacia faktúru k ZDF0002/12-predplatné "ZVESTI 2013" 0,00 s DPH 11.12.2012 Slovenská pošta, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0189/12 Interiér.plastové dvere biele 2 119.76 s DPH 53/2012 13.12.2012 PlastMont, spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0036/12 Inštalatérsky materiál 328,12 s DPH 48/2012 14.12.2012 JOSTAV RS, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0190/12 "Personalistika v práci riaditeľa" - 12/2012 36,15 s DPH 14.12.2012 RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Zmluva 03/2012 Zmluva o dielo č. 03/2012 32 075,76 s DPH 17.12.2012 Miroslav Ledecký OA Sereď
Faktúra DFB0191/12 Závesovina+nite do PC učebne 206,44 bez DPH 49/2012 14.12.2012 Ivona Kacvinská POLASPOL Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0192/12 Montáž predeľovacej steny 1 070,00 s DPH 47/2012 14.12.2012 TIP-TOP Services, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/249