• Odborná exkurzia - Amazon Sereď

     • Ako funguje internetový obchod, ktorý využíva viac ako 185 krajín sveta sa v stredu 27. marca 2019 dozvedeli žiaci III. ročníka, ktorí sa zúčastnili na odbornej exkurzii vo firme Amazon v Seredi. V úvode im generálny riaditeľ vysvetlil princíp fungovania internetového obchodu Amazon, popísal ako vznikla firma, aká je náplň práce pobočky v Seredi. Po úvodnej prezentácii sa žiaci presunuli do haly, kde im pracovníci Amazonu ukázali, ako sa vybavujú vrátené zásielky, čo sa s nimi robí, ako sa ďalej odosielajú, popr. také, ktoré sú poškodené alebo nefunkčné, dávajú na likvidáciu. Dozvedeli sa veľa zuajímavého aj o personálnej politike, starostlivosti o zamestnancov, bezpečnosti práce na pracovisku a iných oblastiach fungovania firmy.

     • Okresné kolo florbal

     • Okresné kolá vo florbale chlapcov a dievčat prebehli v marci v ŠH Obchodnej akadémie v Seredi. V stredu 20. 3. 2019 sa odohralo okresné kolo vo florbale dievčat. Družstvo našich žiačok sa umiestnilo na 1. mieste a postúpilo do krajského kola, ktoré sa uskutoční v rámci XIII. Župnej olympiády Trnavského samosprávneho  kraja v apríli v Trnave. V piatok 23. marca 2019 si zmerali svoje sily vo florbale chlapci. Družstvo chlapcov OA Sereď sa umiestnilo na 3. mieste. Víťazom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

     • Antigona v SND

     • Zážitkovým učením priamo v Slovenskom národnom divadle sme 21. marca 2019 strávili chvíle s hrdinami povinného čítania antickej tragédia - Antigona.  

      Sofokles, slávny grécky dramatik, napísal tragédiu Antigona pred takmer 2500 rokmi ako zrelý päťdesiatnik. Je obdivuhodné, ako v nej dokázal plasticky stvárniť hlboké portréty nielen dvoch mladých žien – sestier Antigony a Ismény, ale aj vzťahy v spoločenskej hierarchii starovekého gréckeho mesta Téby a občianske postoje jeho obyvateľov. Arogantné príkazy a zákazy pyšného a tvrdohlavého vládcu Téb v mnohom pripomínajú hlavy nejedného totalitného spoločenského zriadenia držiacich urputne moc v svojich rukách. Príbeh o ilegálnom pochovaní či nepochovaní brata označeného ako nepriateľa štátu, zásadný spor Antigony s vládcom Kreónom, vzrušuje dodnes, pričom každá doba si sama vynucuje nové a nové významy.

     • Okresné kolo Čaro slova 2019

     • V Galantskom osvetovom stredisku sa 21. marca 2019 „čarovalo so slovom“. Na okresnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy sa zúčastnili aj študentky 1. A triedy z OA Sereď. V silnej konkurencii bojovali statočne nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj s vlastnou trémou. V umeleckom prednese prózy sa na  2. mieste umiestnila Pavlína Zajková a na 3. mieste Sára Skubeňová. V umeleckom prednese poézia získala 2. miesto Jana Mondek.  Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

     • Exkurzia - Okresný súd Trnava

     • V utorok 19. marca 2019 sa žiaci III. B triedy v rámci vyučovania predmetu Právna náuka zúčastnili pojednávania na Okresnom súde v Trnave. Predmetom pojednávania bolo ublíženie na zdraví. Žiaci si tak v reálnej praxi pozreli, ako prebieha výsluch svedkov, aké argumenty a záverečnú reč vznášajú  prokurátor a obhajoba pri zastupovaní svojich klientov. Na reálnom príklade si tak mohli overiť svoje troretické vedomosti z trestného práva. V apríli sa zúčastnia na pojednávaní aj žiaci III. A triedy.

     • Čaro slova - školské kolo

     • Dopoludnie 20. marca 2019 sa nieslo v znamení „čarovných  slov“.

      Študentky prvého  ročníka, milovníčky krásnej literatúry, predstavili zaujímavé  úryvky slovenskej  poézie i prózy.

      Navzájom si porovnávali pocity a dojmy z vypočutých prednesov, posudzovali  cit pre vystihnutie myšlienky textu, hodnotili kultivovaný prejav a kreatívny prístup k prednesu.

      Víťazkami školského kola sa stali v umeleckom prednese prózy Sára Skubeňová a Pavlína Zajková, v poézii Jana Mondek. Všetky tri súťažiace sú z 1. A triedy. Bez udeleného poradia postupujú na okresnú súťaž, budeme im držať palce!

       

     • Marec mesiac knihy - diskusia o prečítaných knihách

     • Príjemné posedenie s teplým čajíkom v ruke a diskusia o prečítaných knižných tiutuloch spríjemnili hodinu etickej výchovy. Čítanie s porozumením, rozhovory o syntetizujúcom čitateľovi a kritickom divákovi študentov zaujali a niektorí o svojich čitateľských zážitkoch poinformovali aj svojich spolužiakov.

     • Marec - mesiac knihy

     • Hodiny  slovenského jazyka a literatúry  sa jeden marový týždeň  niesli v znamení prípravy 13. ročníka Knižných hodov. Tento rok si pripomenieme 30. výročie nežnej revolúcie, no pre väčšinu mladých ľudí sú udalosti moderných dejín nášho národa úplnou neznámou. Narodili sa až niekoľko rokov po dňoch, keď sa na námestiach štrngalo zväzkami kľúčov a na tribúnach znela pieseň  Ivana Hoffmana – Pravda zvíťazí.

      Prostredníctvom dokumentárnych filmov s výpoveďami priamych účastníkov nežnej revolúcie si mohli žiaci vytvoriť obraz prelomových dní v živote ich rodičov a starých rodičov. 

      Ako sa popasujú s informáciami a spracujú ich zaujímavými interaktívnymi prostriedkami pre návštevníkov Knižných hodov 2019, ktoré budú niesť názov: "SLOBODA NIE JE SAMOZREJMOSŤ", uvidíme 15. mája na Námestí slobody v Seredi.

       

     • Exkurzia Mochovce a Topoľčianky

     • V utorok 12. marca 2019 sa žiaci I. ročníka zúčastnili exkurzie v Atómovej elektrárni Mochovce, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o fungovaní atómovej elektrárne, systéme a princípe výroby el. energie a tiež o činnosti spoločnosti JAVYS. Táto aspoločnosť je súčasťou AE Mochovce a jej hlavnou činnosťou je vyraďovanie a uskladňovanie nízko jadrového odpadu.

      Z Mochoviec zamierili na romantický zámoček do Topoľčianok, kde si pozreli exteriér zariadený dobovým nábytkom a uchvátení bolo hlavne bohatou knižnicou, ktorá obsahuje viac ako 14 000 knižných titulov v rôznych jazykoch. Domov sa vrátili obohatení nielen novými vedomosťami a peknými zážitkami, ale aj s utuženými kamarátskymi vzťahmi v rámci triedneho kolektívu.   

      Mgr. Ivana Pazúrová

     • LVVK - Terchová 2019

     • Po dvoch rokoch sme znovu absolvovali v dňoch 18. – 22. 2. 2019 lyžiarsky výcvikový kurz v Terchovej. Zúčastnili sa na ňom študenti prvého a druhého ročníka, spolu 30 študentov a 3 inštruktori. Ubytovaní sme boli v dvoch pekných penziónoch v Terchovej – Goral a Festa. V Gorali sme mali zabezpečené aj stravovanie – raňajky a večere, Keďže sme boli celý deň na svahu, obedovali sme v lyžiarskom stredisku v reštaurácii Košiar. 

      V pondelok sme sa po príchode na penzióny ubytovali, vybalili a naobedovali. Po obede sme sa obliekli, zobrali sme si lyžiarsku výstroj – lyže, lyžiarky a vyrazili sme na svah. Na odvoz na svah do Vrátnej doliny sme mali zabezpečený autobus. Každé ráno nás odviezol do Vrátnej doliny a poobede prišiel zasa pre nás a odviezol nás späť do Terchovej. Lyžovali sme na svahu Paseky.

      Po príchode sme svah sme sa rozdelili do 3 družstiev podľa toho, ako jednotliví študenti vedeli lyžovať. Úplní začiatočníci sa učili základy lyžovania na cvičnom svahu, pokročilí sa zdokonaľovali na strednom svahu, kde premával vlek - poma a tí zdatní lyžiari zvládali veľký svah, kde sa na vrchol vyviezli sedačkovou lanovkou. A takto sme fungovali celý týždeň. Postupne ako sa niektorí zdokonalili v lyžovaní, išli si párkrát vyskúšať aj veľký svah, ktorý bol náročnejší čo sa týka dĺžky aj prevýšenia. Najzdatnejší lyžiari si boli jedno doobedie zalyžovať aj na ďalšom svahu – Poludňovom grúni, ktorý bol dlhší a ešte trošku náročnejší.

      V stredu, tretí deň lyžovačky, sme lyžovali len doobeda a poobede sme navštívili wellnes centrum Terchovec, kde sme sa trošku zabavili – niektorí boli v bazéne a v saune, niektorí hrali biliard alebo bowling, iní zasa hrali karty alebo len tak oddychovali a klebetili.

      Počasie nám celý týždeň prialo, slniečko svietilo a teploty sa pohybovali niečo nad nulou. Bolo celkom príjemne, takže sme sa aj trošku opálili.

      Piatok prišiel akosi prirýchlo. Ani sme sa nenazdali a ideme domov. Príjemne unavení po týždňovom pobyte na čerstvom vzduchu a pri aktívnom pohybe, sme sa pobalili, naložili batožinu do autobusu a vyrazili sme na cestu domov.

      Lyžiarsky výcvik splnil svoj cieľ. Z úplných začiatočníkov sa stali pokročilí lyžiari, ktorí už budú len zdokonaľovať svoje lyžiarske umenie. Myslím, že všetci sme si užili lyžiarsky výcvik, oddýchli si od školy a viac spoznali svojich spolužiakov. Aj keď nám na lyžovačke bolo super a odnášame si príjemné spomienky, tešili sme sa domov. Veď všade dobre, doma najlepšie.

                                                                      Ing. Sylvia Sečenová