• Celoštátne kolo súťaže Mladý účtovník

     • V utorok 16. 04. 2019  sa naša žiačka, Veronika Šmátralová, žiačka IV. B triedy, zúčastnila  celoštátneho kola súťaže z účtovníctva "Mladý účtovník", ktorú organizovala firma KROS Žilina. Do Žiliny prišlo 15 najlepších účtovníkov, ktorí postúpili do najvyššieho kola súťaže ako víťazi regionálnach kôl. Veronika obsadila krásne 1. miesto ziskom 185 bodov, zvíťazila v časovom  limite aj počte bodov. Obsahom súťaže bolo spracovať v programe Omega tri rôzne firmy, doplniť predkontácie účtovných prípadov, spracovať účtovnú závierku. Poďakovanie patrí aj p. prof. Drábikovej, pod vedením ktorej sa Veronika na obidve súťaže - regionálne kolo aj celoslovenské kolo pripravovala.  Veronike blahoželáme ku krásnemu úspechu a úspešnej reprezentácii školy.

     • Deň narcisov

     • Vo štvrtok 11. apríla 2019 sa naša škola zapojila do celonárodnej zbierky - Deň narcisov, ktorej výťažok je určený na aktivity zamerané na prevenciu a boj s rakovinou. Zbierky sa zúčastnili dievčatá z 1. A triedy, podarilo sa im vyzbierať 631,49 €. Veríme, že aj tieto peniaze možno pomôžu niekomu zachrániť život.

     • Veľtrh podnikateľských talentov - APE

     • Aj tento rok sa študentská spoločnosť Aplikovanej ekonómie - Stella, a. s., ktorú založili žiaci III. B triedy v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia, zúčastnila Veľtrhu študentských cvičných firiem v Bratislave. V utorok 10. apríla 2019 sa v priestoroch Avionu zišli študentské firmy z celého Slovenska, ktoré ponúkali svoje výrobky a  predstavovali svoje aktivity a činnosť. Prezentovali sa svojimi stánkami, katalógmi, ukážkami výrobkov. Naši žiaci tak získali nové skúsenosti, zručnosti a nápady v oblasti podnikateľskej činnosti.

     • Okresné kolo SŠ vo futbale

     • Dňa 10. apríla 2019 sa družstvo chlapcov z OA v Seredi zúčastnilo na Okresnom kole SŠ vo futbale chlapcov v Galante. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev. Družstvo OA bolo vylosované do B skupiny, kde sa stretlo so SOŠOaS Galanta, nad ktorou zvíťazilo 1:0 a postúpilo do finále, v ktorom sa stretlo s víťazom zo skupiny A - SOŠ Mostová. Po víťazstve nad SOŠ Mostová postúpili naši chlapci do Krajského kola v Trnave, ktoré sa uskutoční v rámci 13. ročníka Župnej olympiády TTSK. Podujatie bude v Trnave v dňoch 25. a 26. apríla 2019. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov na Župnej olympiáde!             Mgr. Pavelka

     • 11. kontraktačný Veľtrh CVF Žiar nad Hronom

     • Dňa 3. apríla 2019 sa uskutočnil 11. kontraktačný deň cvičných firiem v DK v Žiari nad Hronom, ktorého organizátorom bola Súkromná obchodná akadémia. Veľtrhu sa zúčastnilo 24 cvičných firiem zo stredných škôl zo Slovenska a jedna cvičná firma bola zastúpená niekoľkými štátmi (Slovensko, Chorvátsko, Španielsko a Taliansko) v rámci projektu ERASMUS+, ktorej koordinátorom je Spojená škola v Detve.

      Cvičné firmy prezentovali náplň svojej činnosti a súťažili o ceny za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy,  najlepší stánok, najlepšie logo cvičnej firmy a  najlepší katalóg firmy.

      Medzi vystavujúcimi  firmami boli i naše cvičné firmy Greencraft.cult,  ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí a IVORY CAFE – mobilná kaviareň. Zástupcovia firiem úspešne prezentovali činnosť svojich firiem, preverovali si svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii, získavali nových obchodných partnerov. Na veľtrhu získali i nové skúsenosti a nápady využiteľné vo svojej činnosti v budúcnosti.

      Naše firmy úspešne reprezentovali svoju školu a získali: Firma Greencraft.cult získala za svoj slogan „Vytvor si svoju budúcnosť“ 1. miesto a firma IVORY CAFE získala za svoj slogan „S nami chutí káva lepšie“ 3. miesto. K dosiahnutým úspechom im blahoželáme.

       

     • Okresné kolo basketbal

     • Okresná rada SAŠS usporiadala dňa 2. apríla 2019 Okresné kolo v basketbale žiakov SŠ, ktoré sa konalo v Seredi, v ŠH Obchodnej akadémie a v ŠH Sokolovňa. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá: OA Sereď, Gymnázium V. Mihálika v Seredi a dve gymnáziá z Galanty. Družstvo chlapcov OA Sereď sa vo finále stretlo s Gymnáziom V. Mihálika Sereď, ktorému podľahlo 18:35 a skončilo na 2. mieste.

      Našu školu reprezentovali: T. Bombera, L. Burianek, D. Javor, M. Paštéka, L. Šípoš, A. Švehla a D. Vančo.

      Blahoželáme k umiestneniu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.                     

      Mgr. D. Pavelka

     • Regionálne kolo Mladý účtovník

     • Aj tento rok si zmerali svoje sily najlepší účtovníci zo Západoslovenského regiónu. V stredu 20. marca 2019 sa v Bratislave stretlo 39 žiakov stredných odborných škôl na regionálnom kole súťaže Mladý účtovník, ktorú každoročne vyhlasuje firma KROS Žilina. Našu školu reprezentovali: Veronika Šmátralová zo IV. B triedy, ktorá obsadila krásne 2. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Žiliny, ktoré sa bude konať v utorok 15. apríla 2019. Ďalším zástupcom bol Tomáš Gombík z III. A triedy, ktorý obsadil 11. miesto. Blahoželáme k umiestneniu a Veronike zároveň držíme palce na celoslovenskom kole!