• Zbierka "Biela pastelka"

     •  

      V tomto školskom rok opäť pomáhame. V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých naši študenti z 2. A a 2. B triedy zbierali 18. septembra 2020 v uliciach Serede finančné príspevky v zbierke „Biela pastelka“. Oslovovali ľudí, vysvetľovali, komu je pomoc určená . Sú to práve hendikepovaní ľudia, ktorí sa narodili nevidiaci alebo o zrak prišli v dôsledku úrazu alebo ochorenia. Vyzbierané finančné príspevky budú využité na ich lepšie začlenenie do pracovného procesu a uľahčenie ich života. Samozrejme prispeli aj študenti a zamestnanci našej školy. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

     • Interaktívne vyučovanie " Príbehy 20. storočia. "

     • V prvých dňoch školského roka sme navštívili Putovnú výstavu na Námestí slobody v Seredi, ktorá niesla názov „Príbehy 20. Storočia“. Na štyroch paneloch boli  uverejnené príbehy pätnástich ľudí, ktorí zažili nacistickú i komunistickú diktatúru na vlastnej koži.

      Úlohou študentov bolo preštudovať si vopred určený príbeh, spracovať ho a formou prezentácie  predstaviť svojim spolužiakom. 

      Všetky príbehy vznikli v rámci projektu Príbehy 20. storočia, ktorý je jednou z hlavných aktivít neziskovej organizácie Post Bellum SK. Jej cieľom je vyhľadávanie a dokumentovanie životných príbehov pamätníkov dôležitých udalostí minulého storočia.

      Rovesníckym interaktívnym vyučovaním sme si pripomenuli 9. september – Deň holokaustu.

     • Putovná výstava pod názvom " Príbehy 20. storočia. "

     • Téma  bývalých totalitných režimov, odrážajúcich sa v konkrétnych príbehoch ľudí a prepojených  súčasným kultúrnym a spoločenským dianím je náplňou projektu interaktívneho rovesníckeho vyučovania na našej škole. V rámci neho sme navštívili putovnú výstavu Na Námestí slobody, kde sú na štyroch paneloch  uverejnené príbehy pätnástich ľudí, ktorí zažili nacistickú i komunistickú diktatúru na vlastnej koži.

      Úlohou študentov bolo preštudovať si vopred určený príbeh, spracovať ho a formou prezentácie  predstaviť svojim spolužiakom. 

      Všetky príbehy vznikli v rámci projektu Príbehy 20. storočia, ktorý je jednou z hlavných aktivít neziskovej organizácie Post Bellum SK. Jej cieľom je vyhľadávanie a dokumentovanie životných príbehov pamätníkov dôležitých udalostí minulého storočia.

      Úlohou putovnej výstavy  je osloviť čo najviac ľudí, ktorí si pamätajú a nechcú zabúdať na nedemokratické režimy minulého storočia. Na ich príčiny aj následky. 

     • Zrkadlo svedomia

     • je názov projektu, ktorým sa snažíme nastaviť zrkadlo našej histórii, našej spoločnosti, nášmu mestu, nášmu životu, nášmu mysleniu a konaniu.  Pri pohľade do zrkadla vidíme svoju vlastnú tvár, a preto konajme tak, aby sme sa nemuseli za ňu hanbiť ani teraz, ani v budúcnosti. Poučme sa z histórie...

      So študentmi prvého ročníka sme si pripomenuli  januárové  75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Aschwitz-Březinka.

      Oboznámili sme sa s dokumentačným materiálom z roku 1941, ktorý je známy pod pojmom Židovský kôdex.

      Súčasťou nášho „zrkadla“ boli aj spomienky preživších  prihovárajúcich sa k nám z krátkych filmov EDAH- Seredské svedectvá.

      Navštívili sme výstavu  – súbor fotografií známy ako Album z Auschwitzu alebo Album Lili Jacob.  Fotografie boli objavené bývalou väzenkyňou Auschwitzu, slovenskou Židovkou Lili Jacobovou pri oslobodzovaní koncentračného tábora Mittelbau-Dora ( 640km vzdialeného od Auschwitzu ).

      Nie je známe, komu bol súbor fotografií určený, ani akou cestou sa dostal do tábora Mittelbau-Dora. Faktom je, že bol nájdený osobou, ktorá prežila a tá našla na fotografiách nielen seba, ale tiež svojich blízkych, rodinu a priateľov, s ktorými bola deportovaná do Auschwitzu, žiaľ, nik z nich naprežil.

      Vyhladzovací tábor  Auschwitz-Birkenau symbolizuje celý holokaust, súbor týchto fotografií ukazuje dejiny všetkých transportov, všetkých smerujúcich do vyhladzovacích centier.

      Autor farebných fotografií Pawel Sawicki sa snažil vyhľadať v areáli tábora miesta, ktoré sú viditeľné na fotografiách Albumu. Chcel ukázať ich dnešnú prázdnotu, ale zároveň ich jazvy, ktoré sú hlboké a nezmazateľné.                                                                              

       

     • Čaro slova 2020 - okresné kolo v umeleckom prednese

     • V Renesančnom kaštieli v Galante sa 18.septembra  „čarovalo so slovom“. Na okresnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy sa zúčastnili aj študenti 2.B triedy z OA Sereď. V umeleckom prednese prózy 1.miesto získal Šimon Gajarský a na 2.mieste sa umiestnila Natália Šuláková. V umeleckom prednese poézie obsadila 2. miesto Monika Hričovská.

      Odborná porota ocenila nielen výborný umelecký prednes a kvalitný výber literárnych ukážok, ale aj oblečenie  súťažiacich doplňujúce a podčiarkujúce výzor hlavnej postavy z umeleckého textu.

      Šimon Gajarský bude našu školu reprezentovať na krajskom kole umeleckého prednesu - Hollého pamätník.

      Blahoželáme súťažiacim a Šimonovi želáme veľa šťastia!!!

     • Účelové cvičenie – Európsky týždeň športu 2020

     • V rámci 6. ročníka Európskeho týždňa športu 2020, ktorý každoročne vyhlasuje Národné športové centrum a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa žiaci našej školy zúčastnili dňa 4. septembra 2020  športového podujatia pod názvom „Olympiáda OA“.

      Cieľom tejto európskej  aktivity je motivovať verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach ako aj na iných pohybových aktivitách a tým viesť obyvateľov k zdravému životnému štýlu. Preto sa aj naša škola zapojila do tejto aktivity za účelom podporiť u žiakov chuť športovať a aktívne sa hýbať.

      V rámci „Olympiády OA“ žiaci absolvovali 8 disciplín – beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta, hod granátom, streľba do florbalovej bránky, sed na fitlopte na čas, skákanie na švihadle 30 sekúnd, skákanie vo vreci na vzdialenosť 5 m a hod medicimbalom.

      Súťažili medzi sebou žiaci všetkých tried našej školy. Súťaže prebiehali v areáli našej školy. Pri jednotlivých disciplínach žiaci prejavili veľkú súťaživosť a rivalitu a snažili sa dosiahnuť čo najlepšie športové výsledky. Nemožno povedať jednoznačne, ktorá trieda bola najlepšia, alebo ktorá dosiahla najlepšie výsledky. Triedy, kde sú aj chlapci, dosahovali v niektorých disciplínach vynikajúce výsledky – napr. hod medicimbalom, skok z miesta, hod granátom alebo beh cez prekážky. V iných disciplínach ako napr. skákanie cez švihadlo, sed na fitlopte, skákanie vo vreci alebo streľba do florbalovej brány, zasa excelovali dievčenské triedy.

      Odmenou pre všetkých zúčastnených bol krásny slnečný deň, pohyb na čerstvom vzduchu, utuženie kolektívu a tímová spolupráca. A už teraz sa tešíme na ďalší ročník Európskeho dňa športu.

     • Putovná výstava pod názvom " Príbehy 20. storočia. "

     •  

       

      Téma  bývalých totalitných režimov, odrážajúcich sa v konkrétnych príbehoch ľudí a prepojených  súčasným kultúrnym a spoločenským dianím je náplňou projektu interaktívneho rovesníckeho vyučovania na našej škole. V rámci neho sme navštívili putovnú výstavu Na Námestí slobody, kde sú na štyroch paneloch uverejnené príbehy pätnástich ľudí, ktorí zažili nacistickú i komunistickú diktatúru na vlastnej koži.

      Úlohou študentov bolo preštudovať si vopred určený príbeh, spracovať ho a formou prezentácie  predstaviť svojim spolužiakom. 

      Všetky príbehy vznikli v rámci projektu Príbehy 20. storočia, ktorý je jednou z hlavných aktivít neziskovej organizácie Post Bellum SK. Jej cieľom je vyhľadávanie a dokumentovanie životných príbehov pamätníkov dôležitých udalostí minulého storočia.

      Úlohou putovnej výstavy  je osloviť čo najviac ľudí, ktorí si pamätajú a nechcú zabúdať na nedemokratické režimy minulého storočia. Na ich príčiny aj následky.