• Koniec šk. roka 2021/2022

     • V stredu 30. júna 2022 sme ukončili školský rok oceňovaním úspešných, aktívnych študentov a máme medzi sebou aj výnimočné talenty.

      Najúspešnejšími žiakmi jednotlivých ročníkov sa stali:

      1. roč. – Ema Plaštiaková (1. B);

      2. roč. – Nina Kellnerová (2. B);

      3. roč. – Lara Vajdíková (3. B).

      Všetkým oceneným blahoželáme a veríme, že sa po prázdninách, 5. septembra, stretneme oddýchnutí a plní nových síl.

     • Účelové cvičenie

     • V pondelok 27. júna 2022 sme vymenili školské lavice v triedach za priestory v okolí školy. Všetci šťastní, že sa skončil druhý polrok a pred nami sú vytúžené prázdniny, sme plnili športové disciplíny. Každý si vyskúšal svoju športovú zdatnosť v šiestich disciplínach: skok do diaľky z miesta, hod granátom na cieľ, skoky na švihadle za 30 sekúnd, hod medicimbalom, streľba na bránku florbalovou loptičkou a prekážkový beh. Niekomu sa darilo lepšie, iní mali trošku problémy s časom či výkonom, no všetci sme napokon úspešne všetko zvládli. Disciplíny boli bodovo ohodnotené a z celkového počtu dosiahnutých bodov za triedu bola zostavená aj výsledková listina. Najvyšší počet bodov dosiahla trieda 3. A, druhá v poradí bola 2. A a na treťom mieste skončila trieda 2. B. Víťazom blahoželáme a všetkým želáme pekné prázdniny plné krásnych zážitkov.