Navigácia

2% dane

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o poukázanie časti svojej zaplatenej dane Združeniu rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi. Finančné prostriedky poslúžia na skvalitnenie výchvno-vzdelávacieho procesu a na aktivity a učebné pomôcky pre Vaše deti.

V prípade, ak sa rozhodnete darovať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2017, postupujte nasledovne:

Fyzická osoba:

 1. Ak máte len príjmy zo závislej činnosti a svojho zamestnávateľa ste požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov:    a) vyplňte a podpíšte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane“    b)  priložte k nemu „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ potvrdené od Vašej mzdovej účtovníčky   c) obidve tlačivá odovzdajte Vy alebo Vaše dieťa triednej učiteľke do 27. 04. 2018.

           Tlačivá môžete odovzdať aj na daňový úrad v mieste Vášho bydliska do 30. 04. 2018.                                        

                                                                                                

 1. Ak podávate daňové priznanie typu A, v časti VIII. alebo typu B, v časti XII. Vyplňte nasledovné údaje:

           IČO:   50048171      

           Právna forma: Občianske združenie

           Obchodné meno (názov): Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii

           Sídlo – ulica: Mládežnícka 158/5

           PSČ:    926 01

           Obec:  Sereď                                                                                       Termín: do 31. 03. 2018  

Uvedené údaje treba vpísať priamo do daňového priznania ešte pred jeho odovzdaním na DÚ. Po odovzdaní daňového priznania už nebude môcť dodatočne žiadať o vpísanie údajov o prijímateľovi 2 % zaplatenej dane z príjmov.

 

Právnická osoba:

V daňovom priznaní typu PO v časti VI. vyplňte údaje o prijímateľovi 2 % dane podľa vzoru v bode 2.

                                                                                                               Termín: do 31. 03. 2018  

Súbory na stiahnutie:

Postup pri darovaní 2% z dane
Vyhlásenie o poukázaní 2%

Podrobné informácie o poukázaní 2% môžete nájsť na stránke www.rozhodni.sk .

Za poukázané finančné prostriedky Vám vopred ďakujeme!

 

                                                                          Vedenie školy a ZRPŠ pri OA Sereď

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50048171
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50048171
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50048171
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria