Navigácia

Informatika

O predmete

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Informatika tak buduje informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

 

Ciele vyučovacieho predmetu informatika:

 • oboznámiť sa so súborom vedomostí o údajoch, PC ako technickom prostriedku na spracovanie údajov
 • získať vedomosti o základnom a aplikačnom programovom vybavení PC, systéme Windows a efektívne ich využívať
 • osvojiť si základné návyky a postupy pri práci s počítačom
 • nadobudnúť zručnosti s prezentačným a programom a textovým editorom
 • formovať logické myslenie pri využívaní PC v oblasti moderných informačných technológi

 

1. ročník - kvíz


GIMP

1. ROČ základný manuál, autor: PhDr. J. Hanko 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria