Navigácia

Bankovníctvo

O predmete

Odborný predmet Bankovníctvo patrí medzi voliteľné predmety vo štvrtom ročníku. Tento predmet vedie žiakov k rozvíjaniu schopností logického ekonomického myslenia a orientácii v ekonomických javoch, vzťahoch a väzbách medzi nimi.

Opodstatnenosť vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti úzko súvisí s potrebou pripraviť žiakov na jednotlivé etapy života jednotlivca a rodiny v spoločnosti, na ktoré mu súčasné rodinné prostredie a obsah vzdelávania neposkytuje dostatok podnetov a príležitostí.

Výučba je realizovaná s podporou interaktívneho vzdelávacieho portálu. Osvojenie vedomostí a získanie spôsobilostí prebieha formou online aplikácií, konkrétnych úloh z reálneho života, hier, cvičení, pracovných listov a aktivít realizovaných s konzultantom z finančnej inštitúcie. S podporou on-line vzdelávania  má žiak možnosť komunikovať na konkrétnej téme s tútorom.

www.viacakopeniaze.sk

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria