Navigácia

Cvičenia z matematiky

O predmete

CVIČENIA Z MATEMATIKY ako všeobecnovzdelávací predmet, ktorý sa  podľa nášho ŠkVP vyučuje vo 4.ročníku je zameraný na:

 • rozšírenie matematické zručnosti, ktoré žiaci budú potrebovať vo svojom ďalšom živote (osobnom, občianskom a pracovnom) a činnosti s matematickými objektmi, ktoré rozvíjajú kompetencie potrebné v ďalšom živote
 • rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia
 • súhrn matematického vzdelávania s podporou informačných a technologických zariadení, ktoré patria  k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka.

Cieľom vyučovacieho predmetu cvičenia z matematiky na strednej odbornej škole je naďalej komplexne rozvíjať osobnosť žiaka a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom odbornom vzdelávaní i občianskom živote.

Proces vzdelávania smeruje k tomu, aby žiaci boli schopní pokračovať aj v štúdiu na VŠ.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria