Navigácia

Daňová sústava

O predmete

Je jedným z voliteľných predmetov počas 3. a 4. ročníka. Jeho obsahom je podrobnejšie vás oboznámiť so základmi daňovej sústavy platnej na Slovensku, pričom sa zameriame najmä na dane,  s ktorými sa dennodenne stretávate, a to na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Naučíte sa vypĺňať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb a daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty. Oboznámite sa s legálnymi možnosťami  podnikateľa, ako minimalizovať svoju daňovú povinnosť.

Dozviete sa ale aj o ostatných daniach, ktoré napĺňajú štátny rozpočet a miestne rozpočty.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria