Navigácia

Ekonomické cvičenia

O predmete

Predmet Ekonomické cvičenia poskytuje žiakom kompletné a súhrnné vedomosti a návyky z oblasti odborných ekonomických predmetov s osobitným dôrazom na ich využitie a uplatnenie v praktických úlohách. Predmet je vyučovaný v odbornej učebni vybavenej výpočtovou technikou.

 • v predmete EKC sa rieši súvislý príklad v obchodnej spoločnosti.
 • súčasťou jeho riešenia je práca s originálnymi účtovnými dokladmi a tlačivami.
 • ručne spracované doklady študenti zaevidujú v programe na vedenie účtovníctva (v súčasnosti je to program OMEGA) a založia do účtovného archívu – teda pracujú rovnako ako účtovníci v bežnej praxi.
 • riešia základné situácie z oblasti platobného styku, zásob, dlhodobého majetku, miezd, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, s uskutočnením účtovnej uzávierky a závierky

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria