Navigácia

Konverzácia v anglickom jazyku

O predmete

Konverzácia v anglickom jazyku je povinne voliteľný predmet s dotáciou 2 hodiny týždenne  vo 4. ročníku. Tento predmet je určený študentom štvrtého ročníka a jeho cieľom je pomôcť žiakom zorientovať sa v jednotlivých konverzačných témach pri príprave na maturitné skúšky. Zameriava sa na prehlbovanie a rozširovanie jazykových zručností a komunikačných kompetencií, získaných na predmete anglický jazyk, najmä rozprávanie, čítanie s porozumením,  počúvanie s porozumením a rozvíjanie slovnej zásoby.

Žiaci si osvoja  slovnú zásobu a  tematické okruhy  potrebné na zvládnutie ústnej formy maturitnej skúšky. Naučia sa komunikovať v bežných situáciách, vyjadriť svoje názory a postoje k téme,  a opísať svoje zážitky, skúsenosti a plány.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria