Navigácia

Konverzácia v nemeckom jazyku

O predmete

Predmet konverzácia v nemeckom jazyku je ďalším z podporných predmetov vyučovania nemeckého jazyka. Je určený študentom štvrtého ročníka a jeho cieľom je pomôcť žiakom zorientovať v jednotlivých konverzačných témach pri príprave na maturitné skúšky. Žiaci sa naučia kultivovane prezentovať svoje názory, rozvíjajú si svoju slovnú zásobu, naučia sa pracovať s cudzojazyčnou literatúrou, zdokonalia sa v práci s prekladovými, výkladovými a inými druhmi  slovníkov a ich verbálne komunikačné zručnosti získajú vyššiu kvalitu.

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria