Navigácia

Podniková ekonomika

O predmete

Vyučovací predmet patrí medzi hlavné odborné predmety. Vedomosti, ktoré získate vám uľahčia orientáciu v zložitom ekonomickom dianí u nás i vo svete. Zároveň bude prínosom pre vaše rozhodovania pri riešení ekonomických otázok v osobnom živote.

prvom ročníku sa oboznámite s najdôležitejšími ekonomickými pojmami a vzťahmi ako sú:

 • dopyt, ponuka a vzťahmi medzi nimi,
 • národné hospodárstvo a jeho subjekty,
 • podnik a jeho činnosťou, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia,
 • tuzemský platobný styk.

Druhý ročník sa zameria na problematiku výroby, vnútorného a zahraničného obchodu, medzinárodný platobný styk a jeho prostriedky. Získate prehľad úveroch a vkladoch našich komerčných bánk, o daniach uplatňovaných v rámci daňovej sústavy v Slovenskej republike.

Obsahom tretieho ročníka, ktorý nadväzuje na základy nadobudnuté v prvom a druhom ročníku, je podrobne sa oboznámiť s činnosťami prebiehajúcimi v podniku, a to:

 • so zásobami a  procesom zásobovania,
 • s dlhodobým majetkom podniku,
 • personálnou činnosťou,
 • predajom výrobkov,
 • nákladmi, výnosmi a výsledkom hospodárenia.

Štvrtý ročník vás oboznámi s cennými papiermi a finančným trhom, poisťovníctvom a riadením podniku.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria