Navigácia

Právna náuka

O predmete

Právna náuka

 

 Predmet Právna náuka patrí k profilujúcim predmetom v študijnom odbore. Je civilizovaným prostriedkom na úpravu spoločenských vzťahov. Vedie žiakov k uplatňovaniu morálnych aspektov v podnikaní.

 Vyučovací predmet Právna náuka má poskytnúť žiakom základné poznatky v oblasti teórie práva, ústavného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného a trestného práva. Cieľom predmetu je, aby žiaci získali prehľad o právnych predpisoch upravujúcich problematiku podnikania a prakticky ich vedeli uplatniť.

 Žiaci si osvoja základné práva, naučia sa riešiť právne aspekty každodenných situácií, získajú schopnosť riešiť právne konflikty jednoduchých úrovní.

 Predmet umožní žiakom stimuláciu aktívneho postoja pri získavaní vedomostí v literatúre, v zákonoch a pomocou internetu. Napomáha rozvíjať samostatnosť a tímovosť pri riešení konkrétnych problémov. Nadväzuje na poznatky získané v ostatných odborných predmetoch.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria