Navigácia

Tovaroznalectvo

O predmete

Obsah učiva sa zameriava na základné vlastnosti, rozdelenie a získavanie surovín i materiálov. Ďalej na hodnotenie a ukazovatele kvality surovín, materiálov a tovaru, certifikáciu a zhodu, ochranu vlastností skladovaním a balením. Prostredníctvom tohto vyučovacieho predmetu si žiak  osvojí aj zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Obsah vyučovacieho predmetu

Žiaci získavajú vedomosti o úprave a o použití surovín a materiálov, učia sa o vplyve zloženia surovín a  materiálov na vlastnosti finálneho produktu. Oboznamujú sa s tovarovým sortimentom a so spôsobmi manipulácie s tovarom ako je preprava, balenie, skladovanie a ošetrovanie tovaru. Zároveň podáva prehľad základných tovarových skupín. Žiaci sa učia hospodárnemu vzťahu k majetku.

Ciele vyučovacieho predmetu

Vzdelávacia oblasť rozvíja u žiakov všeobecné poznatky, potrebné pre pracovné ekonomické činnosti v obchodných strediskách, strediskách výrobných i odbytových ako aj v strediskách cestovného ruchu. Rozvíja podnikateľské myslenie v oblastiach spojených s výrobou, odbytom, skladovaním a ošetrovaním tovaru a v oblasti služieb.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria