Navigácia

Prax

O predmete

PRAX absolvujú žiaci 3. ročníka v rozsahu 2 týždňov v termíne koniec mája, prípadne začiatok júna. Žiaci strávia dva týždne vo firme podľa vlastného výberu. Obsahová náplň praxe nadväzuje na učivo odborných ekonomických predmetov – podnikovej ekonomiky, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, aplikovanej informatiky, daňovej sústavy, bankovníctva, manažérstvo, marketingu....

Cieľom je overenie teoretických vedomostí, ktoré získali v škole v reálnom živote v skutočnom podniku.

Po skončení praxe oboznámia žiaci celú triedu so svojimi novými poznatkami a skúsenosťami  a to formou prezentácie v Power Pointe.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria