Navigácia

Onkologická výchova

O predmete

Predmet Onkologická výchova sa na našej škole vyučuje v druhom ročníku ako nepovinný  predmet s dotáciou : 1 hodina týždenne. Študenti, ktorí si tento predmet zvolia dostávajú učebnicu "Onkologická výchova pre stredné školy", ktorú pre nich zabezpečuje Liga proti rakovine a zostáva im aj po skončení šk. roka.
 ONV sa v prvom rade snaží zmeniť postoj verejnosti, a teda aj žiakov, k rakovine. Svojou náplňou má vyzvať k prevencii, k zdravému spôsobu života, má byť zdrojom informácií o spôsoboch diagnostiky a liečby rakoviny, o pokroku vo výskume, ale aj viesť k pochopeniu problémov ľudí postihnutých rakovinou. Všetko toto chceme aby žiaci šírili vo svojom okolí, vo svojich rodinách a aby rakovina prestala byť tabu.

Liga proti rakovine, ktorá zastrešuje tento predmet každoročne organizuje dve stretnutia s bohatým programom na workshopoch pre študentov ONV a ich učiteľov. Študenti sa tiež v rámci predmetu aktívne zúčastňujú aj roznych charitatívnych akcií a zbierok organizovaných školou.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria