Navigácia

Aplikovaná informatika

O predmete

 Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získavajú pri štúdiu v tomto predmete úzko súvisia s praxou. Odborný predmet Aplikovaná informatika je medzipredmetovo previazaný s informatikou, matematikou, účtovníctvom, podnikovou ekonomikou, s predmetom osobné financie, cvičnou firmou a ekonomickými cvičeniami. Pri riešení úloh využívajú programy Word, Excel, PoewrPoint a z ekonomického softvéru programy Omega, Olymp a Alfa. Cieľom predmetu je využiť aplikačný softvér na plánovanie a riešenie úloh, prezentáciu firmy, elektronickú poštu a internet.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria