Navigácia

Úvod do makroekonómie

O predmete

Predmet ÚVOD DO MAKROEKONÓMIE patrí medzi základné odborné predmety. Prehlbuje a ďalej rozvíja ekonomické pojmy, javy, procesy a vzťahy medzi nimi, ktoré si žiaci osvojili v predmete podniková ekonomika v 1. ročníku. Vyučuje sa v 4. ročníku.

 

Cieľom je:

 • schopnosť orientovať sa v ekonomickom dianí doma i vo svete
 • schopnosť orientovať sa v základných makroekonomických kategóriách ako napr. inflácia, nezamestnanosť, ekonomický  rast, hospodárska kríza …, rozumieť im, vedieť ich vysvetliť, pochopiť vzťahy medzi nimi.
 • pochopiť fungovanie ekonomiky ako celku

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria