Navigácia

Makroekonómia - seminár

O predmete

Predmet seminár z makroekonómie patrí medzi voliteľné odborné predmety. Prehlbuje a ďalej rozvíja ekonomické pojmy, javy, procesy a vzťahy medzi nimi, ktoré si žiaci osvojili v predmete podniková ekonomika v prvom ročníku. Zaradením do učebného plánu v štvrtom ročníku nadväzuje na odborné vedomosti, ktoré žiaci získali v základných odborných predmetoch z oblasti mikroekonomiky a rozvíja ich z makroekonomického aspektu.

Ciele predmetu:

 • schopnosť orientovať sa v ekonomickom dianí doma i vo svete,
 • schopnosť orientovať sa v základných makroekonomických kategóriách, rozumieť im a vedieť ich interpretovať a využívať,
 • schopnosť racionálne sa učiť, logicky myslieť, vzdelávať sa po celý život a orientovať sa v množstve informácií, vedieť ich vyhľadávať, triediť a aplikovať.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria