Navigácia

Aplikovaná ekonomika

O predmete

Predmet aplikovaná ekonomika je doplňujúcim praktickým predmetom, využíva získané teoretické vedomosti z predmetu Podniková ekonomika a vyučuje sa v prvom ročníku. Pomáha formou praktických cvičení zorientovať sa v ekonomických pojmoch, kategóriách a vzťahoch medzi nimi, riešiť ekonomické úlohy, vyvodiť závery a rozvíjať logické uvažovanie.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria