Navigácia

Podnikanie v cestovnom ruchu

O predmete

Podnikanie v cestovnom ruchu

Práca v programe Podnikanie v cestovnom ruchu pozostáva z práce v triede, aktivít v teréne, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia nielen o cestovnom ruchu ako takom, ale tiež o tom, čo podnikanie v tejto oblasti obnáša, a z práce s online učebnicou.

Program je rozdelený do 10 tematických blokov podľa jednotlivých tematických okruhov.

Získané informácie, či výsledky praktických úloh v každom tematickom bloku žiaci konfrontujú s partnerskými školami v iných regiónoch Slovenska či v zahraničí, vymieňajú si výsledky, porovnávajú ich, zisťujú a overujú si medzikulturálne rozdiely.

Je to celoročný vzdelávací program zameraný na tzv. "incomingový" cestovný ruch určený pre vekovú skupinu 14 až 19-ročných žiakov, ktorý:

 • orientuje mladých ľudí vo svete cestovného ruchu,
 • motivuje mladých ľudí na zapájanie sa do diania vo svojom okolí,
 • zameriava sa na komunikovanie s ľuďmi, zisťovanie potrieb regiónov a zákazníkov,
 • učí hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku vo svojom regióne.

 

Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávanie ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve Slovenska. Informácie získavajú na internete, z webových stránok a priamou komunikáciou so študentmi zapojenými do programu kdekoľvek na svete. Spoznávajú tak tradície a záujmy iných kultúr, čo využívajú pri zostavení ponuky pre návštevníkov. Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného ponukového katalógu, podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne, či výmenný pobyt pre partnerskú školu. Podnikanie v cestovnom ruchu sa realizuje na Slovensku od roku 2001, Junior Achievement Slovensko, n.o. je jeho odborným garantom.

Dôležitú úlohu v programe majú dobrovoľní konzultanti z podnikateľskej praxe, ktorí navštevujú triedy a pracujú so žiakmi tak, že vnášajú do vyučovacieho procesu praktické pohľady a vlastné skúsenosti z problematiky.

Program využíva e-learningové prvky. Učebné texty, cvičebnica a metodická príručka v anglickom a slovenskom jazyku sú sprístupnené na internetovej stránke programu, na ktorú majú školy prístup cez prístupové heslá počas celého školského roka.

www.pvcr.jasr.sk

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria