Navigácia

 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 na Obchodnú akadémiu v Seredi

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín

1. kolo - 1. termín   9. máj 2017 o 8,00 hodine v budove OA Sereď

           - 2. termín  11. máj 2017 o 8,00 hodine v budove OA Sereď

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritériá

Kompletné kritériá vo formáte pdf sú v nasledujúcom odkaze:

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka
v školskom roku 2017/2018 na Obchodnú akadémiu v Seredi

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorové úlohy

SJL    formát doc    formát pdf

MAT   formát doc    formát pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené štvrtok 11. mája 2017 o 13.00 hod. na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na tejto internetovej stránke v odkaze za týmto odstavcom. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený a uvedený v pozvánke na prijímacie konanie.

 

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria