Navigácia

Recyklohry

 

Projekt „Recyklohry“ prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Čo sú to „Recyklohry“ - školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. Školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školách na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu mladej generácie.

Naša škola je súčasťou tohto projektu. Recyklujeme staré elektrozariadenia, batérie, tonery a pod. Vytvorili sme si špeciálny recyklo – priestor na našej škole. Separujeme plasty, papier a komunálny odpad. V priestoroch školy nájdete zberné nádoby na staré a použité batérie a drobné elektrozariadenia. Zapájame sa do projektov a súťaží organizovaných „Recyklohrami“ a vždy sa tešíme a nové úlohy.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria