Navigácia

 • Prednáška spojená s besedou - Amazon

  Dňa 19. 04. 2018  sme sa na besede s predstaviteľmi medzinárodnej personálnej agentúry Manpower dozvedeli, ako sa najlepšie pripraviť na prijímací pohovor.

  Aby sme uspeli, je vhodné sa naň poriadne pripraviť, včas si zistiť celé a správne meno spoločnosti, všeobecné informácie o predmete jej podnikania a produktoch.

  Oplatí sa zobrať si so sebou svoj životopis a je učíte na mieste mať po ruke kópie certifikátov, vysvedčení a odporúčaní.

  Pozornosť musíme venovať  oblečeniu a vonkajšej úprave, ktoré by mali byť prispôsobené pozícii, o ktorú sa uchádzame.  Precvičili sme si, ako správne podať ruku a dôležitosť očného kontaktu a iných foriem neverbálnej komunikácie. A keďže prvý dojem môžeme urobiť len raz, dôležité je dbať na dochvíľnosť, mať vypnutý mobil a byť pozitívne naladený. Tak štvrtákom  nezostáva už nič iné, len si tieto teoretické vedomosti o chvíľu vyskúšať v reálnej praxi.

 • Návšteva Okresného súdu v Trnave

  V rámci odborných exkurzií sa žiaci III. ročníka každý rok zúčastňujú pojednávania Okresného súdu v Trnave alebo v Galante. V utorok 17. apríla sa trieda III. A spolu s p. prof. Mészárosovou zúčastnili pojednávania v Trnave, predmetom ktorého bola dopravná nehoda - vypočúvanie svedkov, dokazovanie dopravných expertov. Na záver si vypočuli aj vynesenie rozsudku. Trieda III. B s p. prof. Mlynárovou sa zúčastní tiež pojednávania v Trnave, témou ktorého bude týranie detí matkou a jej druhom. Aj takotu formou si žiaci svoje teoretické vedomosti z právnej náuky môžu overiť v praxi. 

 • Beseda PSA - Peugeot

  Ako získať skúsenosti počas štúdia na VŠ a zároveň si privyrobiť?

  Na túto a aj iné otázky sme dostali odpoveď v utorok dňa 17.04. 2018, kedy nám zamestnankyňa PSA Peugeot v rámci predmetu Úvod do sveta práce predstavila výrobné centrum Groupe PSA na Slovensku. Rozkladá sa na obrovskej ploche 183 hektárov a má štyri výrobné prevádzky - lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montáž. Denne sa vyrobí 1 395 vozidiel a centrum zamestnáva 4.500 zamestnancov.

  Pre zamestnancov vo výrobe, ale aj v administratíve, je ponúkaná celá rada benefitov ako napríklad  pracovná zmluva na dobu neurčitú, 13. plat a priebežne vyplácaný podiel na zisku,  vernostná prémia pri pracovných jubileách, finančná výpomoc v rôznych životných situáciách, kvalitné stravovanie,  bohatý výber jedál a iné. Nás – chlapcov – zaujal najmä  prenájom vozidiel od 111 € mesačne,  predaj vozidiel so zľavami,  práca z domu a rôzne športové aktivity.

  Podnik má pre nás ekonómov na finančnom oddelení nasledovné pozície:
  Finančný účtovník junior
  Finančný účtovník špecialista
  Trainee program – finančné oddelenie
  Brigádnik na finančnom oddelení

  Ako budúcim maturantom a možno aj vysokoškolákom, nám bola podrobne predstavená pozícia Účtovník Junior, jej náplň práce a požiadavky. Pri ukončení štúdia na VŠ by absolventi mali možnosť prejsť na trvalý pracovný pomer. 

   

 • Zbierka Deň narcisov

  V piatok 13. apríla 2018 sa žiaci II. ročníka, ktorí navštevujú nepovinný predmet Onkologická výchova, ako dobrovoľníci zúčastnili celoslovenskej zbierky - Deň narcisov. Ulice nášho mesta zaplavili žlté narcisy. Každý, kto prispel na zbierku a pripol si na svoj odev žltý narcis, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Spolu sa našim žiakom podarilo vyzbierať sumu 308 €. Každému, kto sa zbierky zúčastnil a prispel  finančnou čiastkou ďakujeme!

 • Veľtrh CVF Žiar nad Hronom

  Dňa 12. apríla 2018 sme prijali pozvanie na 22. veľtrh CVF v Žiari nad Hronom, ktorý bol zároveň i 10. kontraktačným dňom pre cvičné firmy stredoslovenského regiónu. Organizátorom veľtrhu bola Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom. Veľtrh sa uskutočnil v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom a zúčastnilo sa ho 35 cvičných firiem z rôznych typov stredných škôl zo Slovenska. Cvičné firmy prezentovali náplň svojej činnosti a súťažili o ceny za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy,  najlepší stánok,  najlepšie logo cvičnej firmy a  najlepší katalóg cvičnej firmy.
  Jednou z vystavujúcich firiem bola i naša cvičná firma Raj zvierat, s. r. o., ktorá sa zaoberá poskytovaním hotelových služieb pre zvieratá, predajom krmív, výživových doplnkov a oblečenia. Zástupcovia firmy úspešne prezentovali činnosť firmy, preverovali svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii, získavali nových obchodných partnerov. Na veľtrhu získali i nové skúsenosti a nápady, ktoré  využijú vo svojej činnosti v budúcnosti.

 • Hráme ping - poooong .....

  V stredu 11. apríla 2018 sa aj naša škola zapojila do aktivít v rámci Medzinárodného dňa stolného tenisu s názvom "Hráme ping - poooong ...". V rámci celého Slovenska sa konalo 139 aktivít, do ktorých sa zapojilo spolu 11 708 účastníkov.  Medzi nimi boli aj naši žiaci. V telocvični sa vo vzájomnom priateľskom zápolení stretli najprv žiačky a  žiaci prvého ročníka. Spolu si zahrali ping - pong dievčatá z I. A a potom všetci žiaci I. B triedy. Následne nastúpili do rozpísaných zápasov prihlásení súťažiaci - žiaci, ktorí sa aktívnejšie venujú stolnému tenisu. Z chlapcov to boli Bohuslav Lenčéš zo IV. B triedy, Lukáš Valo z III. B triedy a Miroslav Benci a Tomáš Kavoň z II. B triedy. Z dievčat sa turnaja zúčasntili: Lenka Lenčéšová z II. B triedy, Dominika Marcinkechová z I. B triedy, Vanessa Moravcová z III. B triedy a Magdaléna Stúpalová z II. A triedy. Po vzájomných zápasoch nakoniec víťazmi školského turnaja v stolnom tenise boli súrodenci Lenčéšoví. Za družstvo chlapcov vyhral Bohuš a za dievčatá Lenka. Víťazom blahoželáme!

 • Okresné kolo žiakov SŠ vo futbale

  V piatok 6. apríla 2018 sa družstvo chlapcov z našej školy zúčastnilo Okresného kola súťaže žiakov SŠ vo futbale, ktorá sa konala v Galante. V spoločnom zápolení sa stretlo spolu sedem družstiev. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy. Aj keď sa im tento rok nepodarilo prebojovať do ďalšieho kola, veríme, že budú usilovne trénovať a zdokonaľovať sa, aby sa im lepšie darilo v  budúcom ročníku súťaže. .  

 • Štátne skúšky z ADK

  Aj v tomto školskom roku, v piatok 6. apríla 2018, sa na našej škole konali štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Štátnej skúšky sa zúčastnilo 11 štvrtákov. Dúfame, že všetci štátnicové úlohy - 10-minútový odpis na výkon - min. 200 úderov/min, obchodný list a tabuľku - zvládli na výbornú a okrem vysvedčenia o štátnej skúške budú mať aj uľahčenú praktickú maturitnú skúšku. Naša bývalá študentka Mgr. Ivana Pazúrová sa prihlásila na  majstrovskú štátnu skúšku (20-minútový odpis na výkon - min. 350 úderov/min + korešpondencia), ktorú úspešne vykonala (455 úderov/min). Majstrovskú štátnu skúšku doteraz získali už 3 absolventi Obchodnej akadémie v Seredi.

 • Veselú veľkú noc

  Veľká noc je sviatok, ku ktorému patrí množstvo tradícií. Aj žiaci našej školy si chceli pripomenúť veľkonočné zvyky, a preto chlapci - Lukáš Brodanský III.A, Patrik Hrubý III.B a Andrej Švehla I.B - chodili z triedy do triedy a šibali učiteľky, spolužiačky ale i niektorých spolužiakov. Ako odmenu za básničky a šibanie dostali zopár sladkostí.

  Aj toto je jeden z dôkazov, že tradície a odkaz ľudových zvykov pretrvávajú až do súčasnosti a aj mladá generácia ešte zachováva túto peknú tradíciu.

 • Regionálne kolo súťaže z UCT

  V piatok 23. marca 2018 si v Bratislave zmerali sily najlepší účtovníci - žiaci stredných škôl - na regionálnom kole súťaže z účtovníctva: "Mladý účtovník 2018.". Našu školu reprezentovali dve žiačky: Veronika Šmátralová z III. B triedy a Martina Braunová zo IV. B triedy. Súťažiaci účtovali vybrané účtovné operácie ručne aj v programe Omega, na záver urobili účtovnú závierku a zostavili účtovné výkazy. V súťaži rozhodoval nielen čas vyriešenia zadania, ale hlavne správnosť zaúčtovaných účtových prípadov.

  Výsledky súťaže: 

  Na regionálnom kole v Bratislave sa zúčastnilo 38 žiakov, pričom Veronika Šmátralová skončila na 2. mieste s počtom bodov 167,5 a Martina Braunová na 17. mieste s počtom bodov 142. Veronika  Šmátralová tak postupuje na celoslovenské kolo do Žiliny, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018.

  Celkovo sa súťaže v rámci Slovenska zúčastnilo 118 žiakov, Veronika Šmátralová v celoslovenskom poradí v rámci regionálnych kôl skončila  na 9. mieste - postupovalo 15 žiakov zo všetkých troch refionálnych kôl na Slovensku. Prvá postupujúca žiačka z OA Trenčín získala 188 bodov.

  Obidvom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

 • Čaro slova

  Ako každý rok, aj tento nebol výnimkou, sa na Galantskom osvetovom stredisku konala vo štvrtok 22. 3. 2018 okresná súťaž v prednese poézie a prózy: "Čaro slova." Našu školu reprezentovali štyria žiaci. Lukáč Sabo z III. B triedy v prednese prózy obsadil 1. miesto a postúpil na krajské kolo, ktoré sa bude konať v piatok 27. apríla 2018 v Trnave. Ema Práznovská z II. B triedy v prednese poézie obsadila pekné 2. miesto. Víťazom blahoželáme a Lukášovi budeme držať palce na krajskom  kole.

 • Celoslovenské kolo SIP Dolný Kubín

  Vo štvrtok 22. 03. 2018 sa na OA v Dolnom Kubíne konala celoslovenská súťaž v spracovaní informácií na PC. Reprezentovala nás Elenka Doan Xuan Trang, žiačka IV. A triedy,  ktorá na súťaž postúpila ako víťazka krajského kola. Konkurencia bola silná, dvadsať  najrýchlejších pisárov z celého Slovenska. Elenka nám urobila radosť, pretože obsadila 5. miesto na Slovensku s výkonom 331,6 čistých úd./min.

 • Veľtrh PCR

  Aj tento rok sa naša škola zúčastnila na Veľtrhu podnikania a cestovného ruchu, ktorý organizuje n. o. JA Slovensko. Vo štvrtok 22. 3. 2018 sa päť žiakov z II. A triedy spolu s p. prof. Mészárosovou zúčastnilo na Veľtrhu PCR s názvom: "Vitajte v našom regióne." Druháci si založili firmu "Naši velikáni", v ktorej prezentovali významné osobnosti spoločenského diana  Trnavského kraja. V rámci svojej firmy ponúkali exkurzie na miesta ich narodenia či celoživotného pôsobenia. Síce sa im nepodarilo vyhrať, tak ako to bolo v minulom roku, no prínosom pre nich bolo to, že na veľtrhu získali veľa nových skúsenosti, ktoré určite využijú na hodinách PCR.

 • JA Veľtrh podnikateľských talentov Bratislava

  V stredu 21. marca 2018 štyria členovia firmy JA Miracle, ktorú založili žiaci 3. ročníka v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, mali možnosť zabudnúť na školské povinnosti. Ako? Účasťou na Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave, ktorý každoročne organizuje nezisková organizácia JA Slovensko. Tento raz sme skúmali inovatívne produkty iných zúčastnených firiem, kreatívne zhotovenie stánkov, propagačné materiály a spôsoby komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi. Nezmeškali sme ani zaujímavé prezentácie študentských tímov pred porotou, ktoré sa prekvapivo líšili.  Návštevy výstavných stánkov sa stali veľmi užitočnými aj pre naše budúce podnikanie. Veľtrh nám pomohol načerpať nové inšpirácie v oblasti zvládania stresu a vylepšenia predajnej stratégie. Naše postrehy, vedomosti a skúsenosti sa budeme snažiť aplikovať tak, aby sme aj v budúcnosti na podobných akciách uspeli čo najlepšie.

 • Okresné kolo SŠ vo florbale dievčat a chlapcov

  Dňa 20. 03. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov SŠ vo florbale dievčat v ŠH OA v Seredi. Turnaja sa zúčastnili iba dve družstvá - žiačky Gymnázia J. M. z Galanty a OA v Seredi. Ich vzájomný súboj sa skončil víťazstvom dievčat z Gymnázia J. M. z Galanty. Družstvo OA v Seredi obsadilo 2. miesto.

  V stredu 21. 03. 2018 sa tiež v ŠH OA v Seredi konalo okresné kolo žiakov SŠ vo florbale chlapcov. Na turnaji sa zúčaastnilo 6 družstiev. V semifinále sa družstvo OA Sereď stretlo s družstvom Gymnázia J. M. v Galante, ktorému podľahlo vo vyrovnanom zápase 0 : 1. V stretnutí o celkové tretie miesto sa naši chlapci stretli s Gymnáziom V. M. v Seredi, nad ktorým zvíťazili 2 : 0 a získali pohár a diplom za 3. miesto. Víťazom blahoželáme!

 • Exkurzia Mochovce a Topoľčianky

  Dňa 13. 3. 2018 sa žiaci I. A a I. B triedy zúčastnili exkurzie do elektrárne Mochovce a zámku v Topoľčiankach. V Mochovciach si žiaci vypočuli prednášku, ktorej súčasťou boli aj dva zaujímavé dokumentárne filmy o spoločnosti JAVYS a. s. Poslaním tejto spoločnosti je prevádzkovať, udržiavať a vyraďovať jadrové zariadenia, taktiež nakladať s vyhoretým jadrovým palivom či rádioaktívnymi odpadmi.
  Po prednáške sme sa presunuli na zámok v Topoľčiankach, kde nás čakala prehliadka samotného zámku. Zámok tvoria tri renesančné krídla s manardovou nadstavbou, ktoré slúžia ako hotelová časť. Prízemné časti slúžia ako jedálenské a spoločenské miestnosti. Videli sme jednu z najväčších zbierok keramiky na Slovensku. Upútala nás aj zámocká knižnica, v ktorej sa nachádza 14 000 zväzkov kníh. Súčasťou prehliadky bola aj návšteva Zámockej kaplnky, ktorá je významným pútnickým miestom na Slovensku.
  Získali sme veľa nových informácií a zároveň zažili príjemný deň.

  Nikol Vančová, I. B

 • Prednáška Mestská polícia Sereď

  V pondelok 12. 3. 2018 sa trieda II. B zúčastnila interaktívnej prednášky s pracovníčkou Mestskej polície v Seredi na tému: "Agresivita, násilie, tolerancia“. Cieľom prednášky bolo žiakom interaktívnou formou sprostredkovať skúsenosť a zážitok, že každý sa môže stať obeťou násilia, ale aj potenciálnom agresorom, rozvíjať zručnosť konštruktívnej reakcie na násilie a hodnoty tolerancie a zodpovednosti.

 • Krajské kolo žiakov SŠ vo futsale

  Dňa 1. marca 2018 sa družstvo našich chlapcov, ako víťaz okresného kola, zúčastnilo krajského kola žiakov SŠ vo futsale chlapcov v Trnave.
  Na turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev, ktoré boli vylosované do dvoch skupín. Naši chlapci boli v skupine B spolu s OA Hlohovec a Športovým gymnáziom Dunajská Streda.
  Zo skupiny B postúpili ako víťazí do finále, kde sa stretli s družstvom SSOŠ Skalica, ktorému po vyrovnanom boji podľahli 1:3 a obsadili pekné 2. miesto.
  Družstvo OA Sereď reprezentovali: D. Bosý, M. Štroffek, D. Kováčik zo 4. A triedy, L. Brodanský z 3. A triedy, M. Sedláček a T. Kavoň z 2. B triedy a M. Kuriš, K. Mikláš a A. Švehla z 1. B triedy. Martin Kuriš z 1. B triedy bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja.
  Víťazom blahoželáme!

 • Innovation Camp Košice

  Košice 14. február 2018 – stredoškoláci z celého Slovenska povedali podnikateľom, čo je dôležité pre mladú generáciu v rozhodovaní o svojej kariére. Ekonomickej súťaže s názvom Innovation Camp, ktorá sa uskutočnila v spolupráci so spoločnosťou AT&T Aspire Slovakia,  sa zúčastnilo 100 študentov. Našu školu na nej reprezentovali žiaci z 3. A triedy. Lucia Bukovská, Viktória Paldanová, Tamara Moravcová, Jakub Kúdela a Vanesa Masaryková. Účastníci pracovali v 5-členných zmiešaných tímoch na skutočnej výzve. Študenti boli požiadaní, aby vyriešili zadanie od spoločnosti AT&T Slovakia.

  Ich úlohou bolo vyriešenie problematiky zamestananosti v IT sektore, kde študenti museli vymyslieť 2 inovatívne spôsoby, vypracovať prezentáciu a plán riešenia tohto problému. Študenti pracovali v tímoch, po vypracovaní úloh svoje nápady prezentovali pred odbornou porotou a ostatnými účastníkmi. Po ukončení prezentácie porota rozhodla o víťazoch. Skupina, ktorej členom bola naša žiačka Lucia Bukovská, so svojím inovatívnym riešením obsadila krásne 3. miesto. Študenti získali nové vedomosti a zručnosti, ktoré v budúcnosti využijú v praxi aj v škole. Víťazke gratulujeme a ďakujeme aj ostatným žiakom za reprezentáciu školy!

   

 • Krajské kolo ekonomickej olympiády

  V utorok 13. februára 2018 sa žiaci III. a IV. ročníka zúčastnili krajského kola ekonomickej olympiády v aule Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Úlohou súťažiacich bolo písomne odpovedať na otázky, ktoré boli zamerané na teoretické vedomosti z ekonomiky a makroekonómie a tiež na také, ktorých úlohou bolo logicky odôvodniť určitý ekonomický jav alebo problematiku. Organizátorom súťaže bola spoločnosť INESS - Institute of Economic and Social Studies. Vyhodnotenie krajského kola prebehne v priebehu mesiaca marec. Súťažiaci, ktorí úspešne odpovedali na otázky, môžu postúpiť na celoslovenské kolo. Gratulujeme našim dievčatám  k postupu na krajské kolo a držíme place, aby sa im podaril postup do celoslovenského.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria