Verejné obstarávanie, zverejňovanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Vypracovanie projektu pre Environmentálny fond 2 000.00 s DPH 18.07.2014 Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja OA Sereď
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 15.08.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia strechy 47 000,00 bez DPH 14.11.2016 21.11.2016 31.12.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia strechy do40000 s DPH 09.11.2018 16.11.2018 20.12.2018 OA Sereď
Faktúra Došlé faktúry za SEPTEMBER 2012 s DPH 30.09.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí právnej pomoci s DPH 16.09.2013 JUDr. Martin Kanás OA Sereď
Zmluva 1 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s DPH 11.12.2018 Slovenské elektrárne, a.s. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva č.2 Dodatok č.2 k zmluve o vyplácaní štipendií s DPH 12.09.2012 ÚIPŠ, Bratislava OA Sereď
Zmluva č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti bez DPH 14.09.2017 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013 Obnova povrchu športovej haly a vyznačenie nových športových ihrísk do3000.00 bez DPH 25.07.2013 7.8.2013 do 8.00 hod. 19.8.2013 - 25.8.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Výmena vonkajších a vnútorných rozvodov studenej vody do20.000 bez DPH 18.02.2014 24.2.2014 do 9.00 hod. 26. 2. 2014 - 19. 3. 2014 OA Sereď
Zmluva 1/2015 Dodanie zemiakov a zeleniny s DPH 07.01.2015 Veltrade s.r.o. ŠJ pri OA Sereď
Zmluva 1/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 16.01.2015 Ján Takáč OA Sereď
Zmluva 1/2016 Poskytovanie stravy 3.- s DPH 27.09.2016 Hronská Barbora ŠJ pri OA Sereď
Zmluva 1/2019 Zmluva o poskytovaní servisných služieb v oblasti IT bez DPH 20.12.2018 Michal Vozár - elektroservis OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 02/2012 Zmluva o dielo č. 02/2012 2 604,98 bez DPH 11.12.2012 Pavol Žbánek OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013 Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov. do2000.00 bez DPH 10.09.2013 16.9.2013 do 8.00 hod. 18.9.2013 - 4.10.2013 OA Sereď
Zmluva 2/2016 Poskytovanie stravy 3.- s DPH 27.09.2016 Cesnek Filip ŠJ pri OA Sereď
Zmluva 2/2017 Dodávanie hydinového mäsa s DPH 31.03.2017 ŠJ pri OA Sereď
Zmluva 2/2017 Zmluva o dielo - výrub stromov 2 520,00 bez DPH 23.10.2017 Tree Care s.r.o. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/249