Verejné obstarávanie, zverejňovanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 27/2012 Objednávka č.: 27/2012 340,20 s DPH 03.09.2012 Milan Letovanec LEMAX OA Sereď Katarína Vagundová Hospodárka školy
Objednávka 57/2012 Objednávka č. 57/2012 212,40 s DPH 20.12.2012 MITECH SLOVAKIA, s.r.o. OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Faktúra DFB0197/12 Pracovný stôl PSZS 3 do ŠJ 515,28 s DPH 17.12.2012 RM Gastro - JAZ s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0198/12 Klasická skriňa - 20 ks na internát 3 216,00 s DPH 17.12.2012 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0199/12 Odstránenie závad na bleskozvodoch 2 604,98 bez DPH 02/2012 18.12.2012 Pavol Žbánek Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Zmluva 40/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2012 s DPH 26.11.2012 Martina Pélczynska OA Sereď
Zmluva 39/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2012 s DPH 26.11.2012 Oľga Hubináková OA Sereď
Objednávka 56/2012 Objednávka č. 56/2012 597,84 s DPH 19.12.2012 OVITEX, s.r.o. OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Faktúra DFB0200/12 Maliarske a pomocné práce 1 600,00 s DPH 19.12.2012 Igor Kianička - ROGI Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0201/12 Služby spoj. s realiz.verejného obstarávania 800,00 bez DPH 0410/2012 18.12.2012 Kancelária verejného obstarávania, s.r.o. Trnava Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFS0032/12 Občerstvenie na vianočné posedenie 276,00 s DPH 19.12.2012 Roman Matuška - Športclub Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0040/12 Výmena PVC podlahy v ŠI 1 321,33 s DPH 18.12.2012 Ivan Blažo - IBEX Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0202/12 Vyúčtov.faktúra k ZDF0003/12-Seminár PAM 27.04 0,00 s DPH 20.12.2012 Vema, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0204/12 Zámky, vložky FAB, náradie 283,54 s DPH 20.12.2012 NAREL, spol s r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Zmluva 03/2012 Zmluva o dielo č. 03/2012 32 075,76 s DPH 17.12.2012 Miroslav Ledecký OA Sereď
Faktúra DFPČ0042/12 Svietidlá, trubice 633,46 s DPH 20.12.2012 MCH ELEKTRO Mária Chatrnúchová Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0043/12 Svietidlá, žiarovky, trubice, lišta 501,31 s DPH 20.12.2012 MCH ELEKTRO Mária Chatrnúchová Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFS0033/12 Prísp.na stravovanie zo SF za 12/2012 60,18 bez DPH 21.12.2012 Obchodná akadémia - ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0206/12 Učiteľ.+študent.stoly a stoličky 2 305,92 s DPH 27.12.2012 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0207/12 Dodávka tepel.energie za 12/2012-zálohová platba 22 100.00 s DPH 47/2009/P 27.12.2012 Dalkia, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/249