• Vitajte na stránke našej školy!
  • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
  • Ako a kam odovzdať tlačivo?

   Je viac možností: odniesť priamo na daňový úrad, poslať na adresu školy alebo po dohode priniesť na sekretariát školy.

   Ďakujeme!

     • Mladý záchranár 2024

      20. marca 2024 sa konal v poradí už 4. ročník súťaže stredoškolákov – študentov gymnázií a stredných odborných škôl nezdravotníckeho zamerania „Mladý záchranár Trnavskej župy 2024“. Súťažné družstvo tvorili naši študenti 1. ročníka.

      Nominačné kolo tejto súťaže pozostávalo zo správneho poskytnutia prvej pomoci pri bezvedomí – použitie KPR (kardiopulmonálna resuscitácia) a AED na figuríne. Zároveň museli preukázať ďalšie vedomosti z poskytovania prvej pomoci, vedomostí o Červenom kríži a darovaní krvi vo vedomostnom teste. Zmerali si sily so študentami ostatných 29 prihlásených škôl. I keď nepostúpili do ďalšej časti súťaže, odnášajú si cenné vedomosti a skúsenosti. Patrí im vďaka za odvahu a preukázané zručnosti.

     • Florbal dievčatá

      V stredu 27. 3. 2024 sa u nás v športovej hale organizoval turnaj vo florbale dievčat. Zúčastnili sa na ňom tri družstvá – OA Sereď, Gymnázium J. Matušku Galanta a SBG Galanta. Dievčatá v zložení: Marianna Adámiková – 3. A, Karin Drgonová, Nina Dudonová, Sarah Yasmin Zrayer – 4. A, Annamária Homolová – 2. A a Lenka Lukáčová, Karin Lukačovičová, Veronika Mikulová, Chiara Štrpková, Viktória Töröková – 4. B, nakoniec skončili tiež na 3. mieste. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme na vzornú reprezentáciu školy.

     • Mix volejbal

      Družstvo našich žiakov v zložení: Alexandra Černá, Martin Godály, Quang Duc Truong Anh – 3. A, Adrian Gála, Sabina Kapošová, Róbert Očenáš, Martin Pazúr – 1. A, Annamária Homolová, Viliam Labaj – 2. A a Ema Plaštiaková – 3. B sa zúčastnilo v utorok 26. 3. 2024 turnaja v MIX volejbale v Galante.
      Napriek silnej konkurencii – obidve družstvá, s ktorými sme hrali sa špecializujú na volejbal a pravidelne hrávajú zápasy - sa naši žiaci nezľakli, úporne bojovali a vzorne reprezentovali našu školu. Na turnaji obsadili 3. miesto v konečnom hodnotení.

  • Rýchly prístup

   Prístup k najpoužívanejším miestam na našej stránke bez zbytočného "preklikávania sa"
  • Linky pomoci:

    

  • Prihlásenie