Navigácia

 

Riaditeľské voľno
pondelok - 29. 10. 2018

Riaditeľka Obchodnej akadémie Sereď oznamuje, že podľa
§ 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších prepisov poskytuje z prevádzkových dôvodov

 v pondelok 29. októbra 2018
riaditeľské voľno všetkým žiakom školy.

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať v pondelok 5. novembra 2018.

Ing. Marta Melayová
   riaditeľka školy