• Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
  • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

   Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

   Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

     • Literárna exkurzia Nitra

      Nitra, jedno z najkrajších a najstarších miest Slovenska v zamračený májový utorok privítala študentov prvého ročníka Obchodnej akadémie v Seredi.

      Prvou zastávkou bola katedrála, ktorej história siaha do dávnej minulosti. Skladá sa z troch chrámových priestorov, ktoré pochádzajú z rôznych dôb a to z kostola sv. Emeráma, horného kostola a dolného kostola. Najstaršou časťou katedrály je románsky kostolík sv. Emeráma. Žiakov najviac zaujal neopakovateľný krásny výhľad z veže katedrály na starobylú ale aj modernú Nitru.

     • Budúcnosť Európy mojimi očami

      Dňa 9. mája sa v priestoroch Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave konala diskusia na tému "Budúcnosť Európy mojimi očami" v spolupráci so slovenským zastúpením nadácie Hanns Seidel Stiftung. Jej hlavným predstaviteľom a usporiadateľom bol europoslanec Ivan Štefanec, zúčastnili sa jej aj spisovateľ a pedagóg Daniel Hevier, Katarína Kissová-Korduliaková,riaditeľka kancelárie HSS v Bratislave a Marco Németh, víťaz predchádzajúceho kola. Okrem obohacujúcej diskusie sa pri príležitosti osláv Dňa Európy, zároveň konalo aj vyhodnotenie esejistickej súťaže na túto tému. Cieľom bolo zistiť ako mladí ľudia vnímajú budúcnosť Európy, najmä v súčasnosti, kedy by sa pojem mier a solidarita mali dostať do popredia.

     • Topoľčianky

      Odborná exkurzia – Topoľčianky bola spestrením vyučovania žiakov prvých ročníkov. V stredu 4. mája sa 1. A a 1. B spolu s triednymi učiteľkami vybrali na spoločnú exkurziu. Prvou zastávkou bol Národný žrebčín „Topoľčianky“ š. p., ktorý píše svoju históriu už 101 rokov. Žiaci si mohli prehliadnuť stajne, v ktorých našli všetkých päť plemien koní chovaných v Národnom žrebčíne – lipican, hucul, shagya-arab, arabský plnokrvník a slovenský teplokrvník. Videli krásny veľký areál, kde sa kone cvičia, pripravujú na preteky či rôzne súťaže. Druhou zastávkou bol Topoľčiansky zámok. História zámku siaha až do 13. storočia. Súčasnú podobu dostal v prvej polovici 19. storočia, od kedy sa klasické krídlo kaštieľa pokladá za najkrajší a najčistejší architektonický prejav klasicizmu na Slovensku. Od druhej polovice 20. storočia je zámok národnou kultúrnou pamiatkou. Zaujímavosťami zámku sú napríklad – 2

     • Mladý Európan 2022

      28. 04. 2022 sme sa zúčastnili regionálneho kola súťaže „Mladý Európan“, ktorú pravidelne organizuje Európske informačné centrum v Bratislave. Podmienkou účasti je čo najrýchlejšie sa prihlásenie do súťaže a vypracovanie projektu o predsedajúcej krajine v príslušnom kalendárnom roku. Tento rok sme mali na výber z dvoch krajín, a to Francúzsko a Česká republika. Náš tím si vybral projekt o Českej republike a spracoval ho v programe SWAY (https://sway.office.com/W34DPMeBtN8x2HdG?ref=Link).

     • Deň narcisov

      Dva roky sa kvôli covidovým opatreniam zbierka nekonala priamo v uliciach našich miest. Tento rok študentky 2. ročníka našej OA ako dobrovoľníčky zbierky „Deň narcisov 2022“ pripínali 28. apríla kvietky na podporu onkologických pacientov priamo v uliciach Serede. Od darcov sa dievčatám podarilo vyzbierať krásnu sumu 1 450,11 €, doposiaľ najvyššiu, odkedy v spolupráci s Ligou proti rakovine zbierku vykonávame. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli a pomôžu tak uľahčiť život mnohým onkologickým pacientom. Na Slovensku existuje veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však práve zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Ešte raz vyslovujeme všetkým darcom veľkú vďaku!

  • Rýchly prístup

   Prístup k najpoužívanejším miestam na našej stránke bez zbytočného "preklikávania sa"
  • Linky pomoci: