• Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...

  • Stránkové dni v čase letných prázdnin
   Každý pracovný deň
   v čase od 6.00 – do 12.00 h

   (zvoniť na zvonček pri vrátnici)

   V prípade potreby volať na tel. číslo: 0911 034 753
    


  • Ako a kam odovzdať tlačivo?

   Je viac možností: odniesť priamo na daňový úrad, poslať na adresu školy alebo po dohode priniesť na sekretariát školy.

   UPOZORNENIE COVID-19

   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať 
   do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.
   (Príklad: Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020,
   vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2020.)

    

     • Koniec školského roka

      Na záver školského roka 2019/2020 sa touto cestou chceme poďakovať všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, našim študentom a ich rodičom za úspešné ukončenie tohto netradičného školského roka. Tento rok poznačený koronakrízou nám priniesol veľa nových situácií, na ktoré sme neboli pripravení. Všetci sme si museli zvyknúť, že namiesto milých tvárí na školských chodbách sme stretávali dennodenne obrazovku počítača. Zvládli sme to spoločne a všetkým nám patrí veľké ďakujem.

     • Organizácia výchovy a vzdelávania od 22.06.2020

      Odovzdávanie kníh:

      Štvrtok 25. 6. 2020 10:00 III. ročník
      Piatok 26. 6. 2020 8:00 II. ročník
      Pondelok 29. 6. 2020 8:00 I. ročník

      Odovzdávanie vysvedčení:

      Utorok 30. 6. 2020 8:00 všetky ročníky v triedach

      Žiak/zákonný zástupca:

      • zodpoved
     • Metropolitná univerzita Praha a naša Cvičná firma

      Aj napriek sťaženým podmienkam pre COVID - 19 naša cvičná firma CosyLiving s. r. o. nezaháľa a snaží sa pracovať aspoň v obmedzenom režime. Po oslovení a zaslaní výzvy pána Ing. Radeka Maxa, PhD. z Metropoplitnej univerzity v Prahe, sa pracovníci firmy rozhodli zúčastniť súťažného česko - slovenského veľtrhu živých prezentácií cvičných firiem, ktorý usporiadala katedra medzinárodného obchodu MUP Praha a Metropolitná univerzitná banka. Súťaž sa konala on-line dňa 11. júna 2020. Cvičná firma sa zapojila do súťaže o najlepší elektronický leták, kde sa umiestnila na peknom 4. mieste. Srdečne blahoželáme k úspechu!

  • Rýchly prístup

   Prístup k najpoužívanejším miestam na našej stránke bez zbytočného "preklikávania sa"