• Literárna exkurzia Nitra

     • Nitra, jedno z najkrajších a najstarších miest Slovenska v zamračený májový utorok privítala študentov prvého ročníka Obchodnej akadémie v Seredi.

      Prvou zastávkou bola katedrála, ktorej história siaha do dávnej minulosti. Skladá sa z troch chrámových priestorov, ktoré pochádzajú z rôznych dôb a to z kostola sv. Emeráma, horného kostola a dolného kostola. Najstaršou časťou katedrály je románsky kostolík sv. Emeráma. Žiakov najviac zaujal neopakovateľný krásny výhľad z veže katedrály na starobylú ale aj modernú Nitru.

      Diecézne múzeum, kde sme sa dozvedeli informácie o živote a diele sv. Konštantína a sv. Metoda, videli sme vzácne listiny v latinke a hlaholike. Zaujali nás napríklad významné pamiatky, ako evanjeliár z 11.storočia či Zoborské listiny z roku 1111.

      Pred hradbami sme si urobili spoločnú fotografiu pri súsoší predstavujúcom solúnskych bratov sv. Konštantína - Cyrila a Metoda. Ich mená sa spájajú s prvým slovanským písmom – hlaholikou.

      Naše kroky smerovali do hornej časti Pribinovho námestia, ktoré zdobí Kluchov palác, jeho nárožie podopiera Corgoň – socha Atlanta. Študenti sa dotýkali palca na soche Corgoňa s vierou, že im prinesie šťastie pri koncoročných písomkách.

      Každá budova lemujúca Pribinovo námestie je svedkom nitrianskej histórie. V strede námestia sa vyníma impozantná socha Pribinu, prvého slovanského kniežaťa sídliaceho v Nitrave.  

      Poslednou zastávkou bol zaujímavý objekt - Zoborský kláštor, barokový kláštorný komplex, situovaný na úpätí vrchu Zobor. Túto zrekonštruovanú zrúcaninu sme si s veľkou radosťou obzreli aj my. Svoradova jaskyňa - Svätý Svorad istý čas žil v jaskyni asketickým spôsobom života, a keď zomrel jeho telesné pozostatky boli uložené na Nitrianskom hrade, v katedrálnom chráme Svätého Emeráma.

      Literárna exkurzia priniesla veľa zážitkov a príjemného pátrania za našou veľkou históriou.

     • Budúcnosť Európy mojimi očami

     • Dňa 9. mája sa v priestoroch Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave konala diskusia na tému "Budúcnosť Európy mojimi očami" v spolupráci so slovenským zastúpením nadácie Hanns Seidel Stiftung. Jej hlavným predstaviteľom a usporiadateľom bol europoslanec Ivan Štefanec, zúčastnili sa jej aj spisovateľ a pedagóg Daniel Hevier, Katarína Kissová-Korduliaková,riaditeľka kancelárie HSS v Bratislave a Marco Németh, víťaz predchádzajúceho kola. Okrem obohacujúcej diskusie sa pri príležitosti osláv Dňa Európy, zároveň konalo aj vyhodnotenie esejistickej súťaže na túto tému. Cieľom bolo zistiť ako mladí ľudia vnímajú budúcnosť Európy, najmä v súčasnosti, kedy by sa pojem mier a solidarita mali dostať do popredia.

      Diskusie a oceňovania sa zúčastnil aj náš žiak z 2. A triedy Nikolas Knažík, ktorý sa tiež zapojil do esejistickej súťaže, neumiestnil sa síce medzi prvými troma ocenenými, ale odniesol si so sebou nové obohacujúce poznatky a skvelý zážitok.

     • Topoľčianky

     • Odborná exkurzia – Topoľčianky bola spestrením vyučovania žiakov prvých ročníkov. V stredu 4. mája sa 1. A a 1. B spolu s triednymi učiteľkami vybrali na spoločnú exkurziu. Prvou zastávkou bol Národný žrebčín „Topoľčianky“ š. p., ktorý píše svoju históriu už 101 rokov. Žiaci si mohli prehliadnuť stajne, v ktorých našli všetkých päť plemien koní chovaných v Národnom žrebčíne – lipican, hucul, shagya-arab, arabský plnokrvník a slovenský teplokrvník. Videli krásny veľký areál, kde sa kone cvičia, pripravujú na preteky či rôzne súťaže. Druhou zastávkou bol Topoľčiansky zámok. História zámku siaha až do 13. storočia. Súčasnú podobu dostal v prvej polovici 19. storočia, od kedy sa klasické krídlo kaštieľa pokladá za najkrajší a najčistejší architektonický prejav klasicizmu na Slovensku. Od druhej polovice 20. storočia je zámok národnou kultúrnou pamiatkou. Zaujímavosťami zámku sú napríklad – 200 ročná zámocká knižnica, ktorá obsahuje prvú slovenskú gramatiku od Antona Bernoláka – Gramatica slavica z roku 1790; pracovňa prezidenta 1. ČSR Tomáša G. Masaryka s jeho obľúbeným koženým kreslom a mnohé iné zaujímavé exempláre. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a prežili veľmi príjemný deň.

     • Mladý Európan 2022

     • 28. 04. 2022 sme sa zúčastnili regionálneho kola súťaže „Mladý Európan“, ktorú pravidelne organizuje Európske informačné centrum v Bratislave. Podmienkou účasti je čo najrýchlejšie sa prihlásenie do súťaže a vypracovanie projektu o predsedajúcej krajine v príslušnom kalendárnom roku. Tento rok sme mali na výber z dvoch krajín, a to Francúzsko a Česká republika. Náš tím si vybral projekt o Českej republike a spracoval ho v programe SWAY (https://sway.office.com/W34DPMeBtN8x2HdG?ref=Link).

      Školu reprezentovalo 3-členné družstvo: Viktória Lovászová, Damián Tengeri (3.A) a Adam Hartl (4.B). Súťažiaci v prvom kole vypracovali vedomostný test týkajúci sa Európskej únie, v druhom kole sa popasovali s viacjazyčnou tajničkou a v treťom kole si zmerali sily v poznávaní osobností, symbolov a dominánt EÚ.

      Do finále sme nepostúpili, ale ako sa hovorí : „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“ a myslím si, že za tie osobné skúsenosti to naozaj stálo.

     • Deň narcisov

     • Dva roky sa kvôli covidovým opatreniam zbierka nekonala priamo v uliciach našich miest. Tento rok študentky 2. ročníka našej OA ako dobrovoľníčky zbierky „Deň narcisov 2022“ pripínali 28. apríla kvietky na podporu onkologických pacientov priamo v uliciach Serede. Od darcov sa dievčatám podarilo vyzbierať krásnu sumu 1 450,11 €, doposiaľ najvyššiu, odkedy v spolupráci s Ligou proti rakovine zbierku vykonávame. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli a pomôžu tak uľahčiť život mnohým onkologickým pacientom. Na Slovensku existuje veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však práve zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Ešte raz vyslovujeme všetkým darcom veľkú vďaku!

     • Hollého pamätník

     • Západoslovenské múzeum v Trnave bolo hostiteľom 68. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Krajské kolo Hollého pamätníka v kategórii IV. a V. prebehlo v piatok 29. apríla 2022. Našu školu reprezentovala Natália Šuláková žiačka 3. B triedy v próze. Hoci si diplom neodniesla, prežila veľmi pekný poetický deň v kruhu najlepších recitátorov kraja. Natálke držíme palce v ďalších prednesoch a želáme jej veľa ďalších úspechov.

     • Knižné hody - aktivity so ZŠ J. A. Komenského

     • 16. ročník knižných hodov zameraný  na podporu a rozvoj finančnej gramotnosti mládeže " O troch grošoch...", pokračoval aktivitami so ZŠ J. A. Komenského v Seredi.  Ako sme už o projekte písali, podobne ako v rozprávke, aj my prvý groš požičiavame – aktivity venované žiakom ZŠ, druhý groš si nechávame pre seba – aktivity určené pre žiakov OA Sereď a tretí groš vraciame – našim rodičom, starým rodičom, seniorom.

      Na škole sme 27. apríla 2022 privítali aj žiakov ôsmeho ročníka ZŠ J. A. Komenského zo Serede. V rámci tohto bloku projektu Knižné hody predstavili žiaci našej školy zjednodušene fungovanie fiktívnej firmy. Predstavili jednoduchý podnikateľský zámer – výrobu pletených hračiek pre psov a mačky z recyklovanej lákty - použili sme zbytky farebných látok a priadze. Žiaci vytvorili spoločné družstvá - ôsmaci a žiaci II. ročníka OA v Seredi, v rámci ktorých mali navrhnúť a vyrobiť hračku, vypočítali si kalkuláciu nákladov na výrobu, určili cenu, urobili reklamu vo forme plagátu. Najkrajšie návrhy boli odmenené vecnou cenou.  Aj takotuo formou sme ôsmakom predstavili, ako v reálnej praxi funguje podnikanie, čo všetko musí podnikateľ v praxi ovládať a s čím sa počas zakladania firmy stretáva.

       

     • NO BACKPACK DAY

     • Apríl mesiac vtákov, bláznov a ochrany životného prostredia. Začiatkom apríla sa na sociálnych sieťach rozbehla celosvetová výzva – NO BACKPACK DAY. Študenti 4. ročníkov výzvu zachytili a rozhodli sa na Deň Zeme 22. apríla zapojiť. Tento deň viac dbáme na ochranu prírody a životného prostredia. Chceme si s úsmevom na tvári zároveň pripomenúť, že tento mesiac okrem bláznivého počasia má priniesť aj zábavu a radosť našich žiakov a učiteľov.

      Cieľom akcie tiež bolo ukázať, že žiaci našej školy ťahajú za jeden povraz. Väčšina z nás prišla v piatok do školy s košíkmi z potravín, s vedrami, smetnými nádobami, piknikovými košíkmi, krabicami od topánok, cestovnými kuframi či inými netradičnými „taškami“.

      Chodbami školy sa ozýval hrkot koliesok a smiech študentov, ktorý si takto spríjemnili piatkový deň.

      Tamara Bordovácsová 4. B

     • Štátna skúška z administratívy a korešpondencie

     • Štátne skúšky z predmetu administratíva a korešpondencia pod patronátom Ekonomickej univerzity v Bratislave sa na našej škole konali pravidelne každý rok. Korona nám túto tradíciu prerušila na dva roky.
      Tento školský rok sa, ale skúšky uskutočnili 7. apríla 2022. 17 žiakov štvrtého ročníka (A a B triedy) sa rozhodlo vyskúšať štátnice z ADK.
      Štátna skúška pozostávala z troch častí:

      • desaťminútový odpis na rýchlosť a presnosť minimálne 200 č. ú. /m.,
      • obchodný list
      • a tabuľka.

      Príprava a zadania boli náročné, dúfame, že to všetci naši žiaci zvládli bez problémov.   

     • Veľtrh podnikateľských talentov

     • Tento školský rok sa konal 27. ročník Veľtrhu podnikateľských talentov, uskutočnil sa v Bratislave. Zapojilo sa 48 študentských firiem a viac ako 700 stredoškolákov. Veľtrh podnikateľských talentov je súťaž študentských firiem, ktorá sa koná v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Súťaž zorganizovala vzdelávacia organizácia JA Slovensko s podporou partnerov. Tento rok sa realizoval pod záštitou Eduarda Hegera, predsedu vlády Slovenskej republiky a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Veľtrh je vyvrcholením práce stredoškolákov, ktorí si počas školského roka založili skutočnú študentskú firmu a pracujú v nej s reálnymi peniazmi. Pod vedením svojich učiteľov si prejdú všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania, marketingu, predajnej činnosti až po likvidáciu firmy. Našu školu reprezentovala študentská firma Ž. A. B. A. - Žiaci Aplikovanej Biznis Akadémie.

      Som veľmi rada, že sa naši žiaci zapájali do rôznych výziev počas celého roka, až sa dopracovali k hlavnému cieľu – Veľtrhu podnikateľských talentov. Tu obsadili hneď niekoľko miest a to:

      1. miesto – kategória S & T Produkt študentskej firmy – jedlé poháriky;

      2. miesto – kategória Nivy Marketingová prezentácia;

      Lara Vajdíková prezidentka našej spoločnosti získala ocenenie Manpower Leadership Award.

       

      Ing. Jana Mlynárová

     • Knižné hody pokračujú prvým grošom...

     • Aj v tomto školskom roku realizuje Obchodná akadémia v Seredi s finančnou podporou Mesta Sereď projekt Knižné hody. O jeho popularite a úspešnosti svedčí skutočnosť, že organizujeme už 16. ročník. Tentokrát je zameraný na podporu a rozvoj finančnej gramotnosti mládeže. Pri jeho návrhu a realizácii sme sa inšpirovali známou rozprávkou „O troch grošoch...“. Podobne ako v rozprávke aj my prvý groš požičiavame – aktivity venované žiakom ZŠ, druhý groš si nechávame pre seba – aktivity určené pre žiakov OA Sereď a tretí groš vraciame – našim rodičom, starým rodičom, seniorom.

      V stredu 13. apríla 2022 sa na škole opäť realizovali aktivity k projektu Knižné hody – „O troch grošoch...“. Pokračovali sme druhým grošom - žiaci štvrtého ročníka si zahrali ekonomickú hru – „Finančná sloboda“, na ktorej si podobne ako v marci tretiaci vyskúšali, ako dokážu zvládnuť rôzne životné situácie spojené s narábaním s financiami – úver, splácanie hypotéky, úrokov, uzatvorenie životného a úrazového poistenia, kúpa bytu, domu, zakladanie termínovaného vkladu a pod. Na simulovaných životných situáciách si overili, ako dokážu hospodáriť s peniazmi a ako sa vedia orientovať na finančnom trhu.

      Pridali sme aj prvý groš – aktivity so žiakmi základných škôl zo Serede a okolia. Dnešné deti a mládež si len málo vedia predstaviť, ako sa zarábajú peniaze, ktoré potrebujeme na to, aby sme si mohli zabezpečiť statky, potrebné na uspokojovanie svojich potrieb. Našim cieľom je ukázať mladým ľuďom ako funguje mechanizmus peňazí, aké dôležité je správne hospodárenie s peniazmi, aké náročné je vedieť finančne zabezpečiť seba a svojich blízkych.

      Na škole sme privítali žiakov ôsmeho ročníka ZŠ Juraja Fándlyho zo Serede. V rámci tohto bloku projektu Knižné hody, predstavili žiaci našej školy zjednodušene fungovanie fiktívnej firmy. Predstavili jednoduchý podnikateľský zámer – výrobu hračiek z recyklovaných materiálov – plastové fľaše, zbytky farebných látok, priadze, papiera.  Žiaci vytvorili družstvá, v rámci ktorých mali navrhnúť a vyrobiť hračku, vypočítali si kalkuláciu nákladov na výrobu, určili cenu, urobili reklamu vo forme plagátu. Najkrajšie návrhy boli odmenené vecnou cenou.  Žiaci ZŠ sa si tak budú vedieť lepšie predstaviť, ako funguje podnikanie. Zárveň si na reálnej praxi overili základné vedomosti o finančnej gramotnosti, s ktorými sa stretávajú  na predmete občianska náuka na základnej škole. 

     • Čaro slova 2022 - okresné kolo

     • V Galantskom osvetovom stredisku sa vo štvrtok  31.3. stretli recitátori  v umeleckom prednese poézie a prózy III. a IV. kategórie.

      Na okresnom kole súťažila  aj naša študentka Natália Šuláková z 3.B triedy.  V umeleckom prednese prózy získala 1. miesto a postupuje na krajské kolo Hollého pamätník.

      Blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a držíme palce !!!

     • Basketbal SŠ dievčatá

     • V stredu 6. apríla 2022 sa v Sokolovni v Seredi konali Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok SŠ. Zúčastnili sa na ňom dve družstvá - Obchodná akadémia Sereď a Bilingválne slovenské gymnázium z Galanty. Vo vzájomnom zápolení naše žiačky získali 1. miesto. Gratulujeme k umiestneniu!

     • Majstrovstvá okresu - basketbal SŠ chlapci

     • Dňa 30. 3. 2022 sa v Sokolovni Sereď konali Školské majstrovstvá v basketbale chlapcov SŠ. Jedným zo štyroch zúčastnených družstiev bolo aj družstvo chlapcov našej školy - zmiešané družstvo žiakov z tried: I. A, I. B, II. A a II. B. Chlapci s nadšením a húževnatosťou odohrali krásne zápasy. Vo finálovom zápase nakoniec tesne o dva koše prehrali a umiestnili sa na krásnom 2. mieste.
      Srdečne gratulujeme k úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

     • Majstrovstvá okresu vo florbale dievčat SŠ

     • Dňa 23. 3. 2022 sa konali v Športovej hale pri Obchodnej akadémii Sereď Školské majstrovstvá okresu vo florbale dievčat SŠ. Zúčastnil sa aj náš tím - výber žiačok z tried II. A, II. B, III. A, ktorý obsadil krásne 1. miesto. Vďaka tomuto umiestneniu postupujú do krajského kola.

      Srdečne dievčatám blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v krajskom kole!

     • Oznam školskej jedálne

     • Dňa 17. - 18. marca 2022 (štvrtok, piatok) sa z prevádzkových dôvodov varí iba obed č. 1. V prípade, ak nemáte záujem o obed č. 1, odhláste sa.

     • INTERSTENO 2022

     • 20. ročník INTERSTENO - medzinárodnej  súťaži v rýchlom písaní na PC sa realizuje aj tento školský rok. Uskutočňuje sa v spolupráci Intersteno a Internetovej školy ZAV. Na Slovensku ju zastrešuje občianske združenie Interinfo SK, ktorého sme súčasťou aj my ako škola. V súťaži je zapojených asi 17 krajín Európy a sveta.

      Súťažný odpis trval desať minút, s penalizáciou 50 úderov za chybu. Súťažnú kategóriu – materinský jazyk si vyskúšalo 13 súťažiacich z tretích ročníkov. Dve tretiačky sa pokúsili písať súťaž aj v anglickom jazyku. Všetci, ktorí dosiahli výkon nad 200 ú./m. dostanú medzinárodný certifikát.

      Ďakujeme všetkým za účasť a peknú reprezentáciu školy.

     • 16. ročník Knižných hodov: "O troch grošoch..."

     • Aj v tomto školskom roku realizuje Obchodná akadémia v Seredi s finančnou podporou Mesta Sereď projekt Knižné hody. O jeho popularite a úspešnosti svedčí skutočnosť, že organizujeme už 16. ročník. Tentokrát je zameraný na podporu a rozvoj finančnej gramotnosti mládeže. Pri jeho návrhu a realizácii sme sa inšpirovali známou rozprávkou „O troch grošoch...“. Podobne ako v rozprávke aj my prvý groš požičiavame – aktivity venované žiakom ZŠ, druhý groš si nechávame pre seba – aktivity určené pre žiakov OA Sereď a tretí groš vraciame – našim rodičom, starým rodičom, seniorom.

      Začali sme druhým grošom. Zážitkovým učením – konkrétne ekonomickou hrou „Finančná sloboda“, ktorú pre žiakov 3. ročníka OA pripravila 15. marca 2022 spoločnosť OVB, v rámci ktorej si žiaci vyskúšali, ako vedomosti, schopnosti a zručnosti človeka pri narábaní s financiami môžu vo veľkej miere ovplyvniť jeho prácu, kariéru, bývanie a životnú úroveň. V priebehu hry boli žiakom simulované rôzne životné situácie – potreba zobať si úver na bývanie, štúdium, opravu bytu, domu, nutnosť uzatvoriť životné, úrazové poistenie a s tým súvisiace činnosti – vybavovanie hypotéky, splácanie úveru a úroku, zakladanie termínovaných vkladov, sporenie a iné činnosti na finančnom trhu. Žiaci hľadali možnosti, ako čo najlepšie vyriešiť uvedené životné situácie a sami si navrhovali a volili možnosti, ako častokrát nepriaznivú finančnú situáciu čo najlepšie zvládnuť. Takto si na reálnych príkladoch overili, ako vedia vedomosti získané štúdiom odborných ekonomických predmetov využiť vo svojom bežnom každodennom živote. Vyskúšali si, či by sa vedeli orientovať na trhu finančných produktov. Nakoniec, aj súčasná zložitá ekonomická situácia je dôkazom toho, ako je veľmi dôležité, aby človek vedel hospodárne a rozumne vynakladať finančné prostriedky, a aby tak vedel do budúcna existenčne zabezpečiť seba a svoju rodinu.

     • Kytica 75 ruží

     • Milé prekvapenie prišlo k nám poštou. Dve obálky skrývajúce publikácie s názvom „ Kytica 75 ruží víťazstva nad fašizmom“ s podtitulom „ po stopách holokaustu, oslobodenia a Slovenského národného povstania. Citujeme z úvodu zborníka: Vážení priatelia, do rúk sa Vám dostáva zborník prác detí základných škôl a stredoškolákov „ Kytica 75 ruží“. Zborník obsahuje básne, výtvarné práce, prozaické diela, v ktorých sú zachytené spomienky prevažne starých rodičov detí-autorov predkladaných prác ukazujúcich hrôzy vojny, poukazujúcich na to, čo vojna do života ľudí priniesla. Utrpenie, biedu, nedostatok všetkého. Potláčanie kultúrnej, národnej a rasovej identity...“.

      Teší nás. že v zborníku sa nachádzajú aj práce našej študentky Lary Vajdíkovej a nášho bývalého študenta Mateja Horňáka. Pri písaní poviedok sme načreli do histórie nášho národa. V tom čase by nám ani na um neprišlo, že téma vojny sa nás o niekoľko mesiacov môže bytostne dotýkať

      Túto symbolickú kyticu vydalo Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom spoločného projektu so Zväzom protifašistických bojovníkov.