• 58. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

     • Obchodná akadémia v Prievidzi bola hostiteľom 58. ročníka celoslovenskej súťaže v SIP. Prevzala štafetu od našej školy, ktorá organizovala predchádzajúci ročník tejto súťaže.

      V meste s bohatou baníckou históriou Prievidzi sa zišlo  44 najlepších študentov zo všetkých krajov celého Slovenska, aby si zmerali sily v troch kategóriách – 10-minútový odpis textu s penalizáciou 50 úderov za chybu, úprava textu na počítači pomocou korektorských značiek a wordprocessing.

      Na celoslovenské kolo sa prebojovali  najlepší stredoškoláci, ktorí uspeli v krajských kolách. Preukázali mimoriadnu zručnosť, precíznosť ale aj schopnosť popasovať sa so stresom.

      Našu obchodnú akadémiu vzorne reprezentoval a medzi najlepších na Slovensku sa prebojoval študent  3. A triedy Samuel Kurinec, ktorý súťažil v kategórii 10-minútový odpis textu. Po tréningu prebiehala samotná súťaž. Kým celoštátna odborná komisia vyhodnocovala výsledky jednotlivých disciplín, organizátori pre študentov a ich učiteľov pripravili príjemný výlet do neďalekých Bojníc s prehliadkou krásneho Bojnického zámku.

      Samuel si počínal naozaj výborne a  umiestnil sa na krásnom 6. mieste s výkonom 394,8 čistých úderov za minútu s presnosťou 0,16. K tomuto výbornému umiestneniu mu srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Dúfame, že bude svoje schopnosti a zručnosti naďalej rozvíjať a bude úspešne  reprezentovať našu OA v ďalších súťažiach.

      Zároveň dúfame, že jeho výkony budú motiváciou pre našich žiakov v rozvíjaní ich zručností, ktoré využijú vo svojom pracovnom živote po absolvovaní školy.

     • Mladý záchranár 2024

     • 20. marca 2024 sa konal v poradí  už 4. ročník súťaže stredoškolákov – študentov gymnázií a stredných odborných škôl nezdravotníckeho zamerania „Mladý záchranár  Trnavskej župy 2024“. Súťažné družstvo tvorili  naši študenti 1. ročníka.

      Nominačné kolo tejto súťaže pozostávalo zo správneho poskytnutia prvej pomoci pri bezvedomí – použitie KPR (kardiopulmonálna resuscitácia)  a AED na figuríne. Zároveň museli preukázať ďalšie vedomosti z poskytovania prvej pomoci, vedomostí o Červenom kríži a darovaní krvi vo vedomostnom teste.  Zmerali si sily so študentami ostatných 29 prihlásených škôl.  I keď nepostúpili do ďalšej časti súťaže, odnášajú si cenné vedomosti a skúsenosti. Patrí im vďaka za odvahu a preukázané  zručnosti.

     • Florbal dievčatá

     • V stredu 27. 3. 2024 sa u nás v športovej hale organizoval turnaj vo florbale dievčat. Zúčastnili sa na ňom tri družstvá – OA Sereď, Gymnázium J. Matušku Galanta a SBG Galanta.  Dievčatá v zložení: Marianna Adámiková – 3. A, Karin Drgonová, Nina Dudonová, Sarah Yasmin Zrayer – 4. A, Annamária Homolová – 2. A a Lenka Lukáčová, Karin Lukačovičová, Veronika Mikulová, Chiara Štrpková, Viktória Töröková – 4. B, nakoniec skončili tiež na 3. mieste. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme na vzornú reprezentáciu školy.

     • Mix volejbal

     • Družstvo našich žiakov v zložení: Alexandra Černá, Martin Godály, Quang Duc Truong Anh – 3. A, Adrian Gála, Sabina Kapošová, Róbert Očenáš, Martin Pazúr – 1. A, Annamária Homolová, Viliam Labaj – 2. A a Ema Plaštiaková – 3. B sa zúčastnilo v utorok 26. 3. 2024 turnaja v MIX volejbale v Galante.
      Napriek silnej konkurencii – obidve družstvá, s ktorými sme hrali sa špecializujú na volejbal a pravidelne hrávajú zápasy - sa naši žiaci nezľakli, úporne bojovali a vzorne reprezentovali našu školu. Na turnaji obsadili 3. miesto v konečnom hodnotení.

     • Triedne schôdzky

     • Milí rodičia, pozývame Vás na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia 18. apríla 2024 (vo štvrtok) o 16.00 h na obchodnej akadémii.

      Tešíme sa na stretnutie!

     • 13. Kontraktačný Deň cvičných firiem v Šali

     • Študentky 3. A triedy sa dňa 26. marca 2024 zúčastnili so svojou cvičnou firmou FITHELL, s. r. o. už 13. ročníka Kontraktačného Dňa cvičných firiem, ktorý organizovala Spojená škola, Nivy 2, Šaľa pod záštitou Slovenského centra cvičných firiem a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava.

      Kontraktačný Deň CVF v Šali sa konal po dlhšej prestávke spôsobenej koronou a celkovo sa zúčastnilo 13 cvičných firiem z rôznych stredných škôl nitrianskeho a trnavského samosprávneho kraja. Našu cvičnú firmu FITHELL, s. r. o. reprezentovali Marta Kotlárová, Mariana Adámiková, Barbora Ďuračková, Sofia Kurincová, Simona Rózsová, Karolína Psotová a Karolína Surová.

      Dievčatá sa svojej úlohy zhostili veľmi dobre. So svojou cvičnou firmou sa zapojili rôznych súťaží - o najlepší leták, najlepšie logo a slogan, najlepšia elektronická prezentácia, najlepšia webová stránka, najlepší stánok. V kvalitnej a silnej konkurencii sme sa nestratili. Svojím stánkom sme zaujali porotu a získali sme 3. miesto v súťaži o najlepší stánok.

      Naša firma FITHELL, s. r. o. svojou činnosťou - organizovanie online cvičení pre zdravý životný štýl a svojim celkovým vystupovaním najviac oslovila poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Róberta Andrášiho a ako jediná firma zo 16 zúčastnených firiem získala Cenu poslanca NSK.

      Oceneniam sa veľmi tešíme, pretože bola odmenená naša práca vo firme a zároveň sme zistili, kde sú naše slabé stránky, na ktorých musíme v budúcnosti ešte popracovať.

     • Divadlo J. Palárika v Trnave - Palárik (a to jeho teátro)

     • Prváci sa spolu s triednymi učiteľkami vybrali vlakom na divadelné predstavenie Palárik (a to jeho teátro). Pekne oblečení, dobre naladení a pripravení na príjemné zážitky. Javisko, hľadisko, herec, režisér či buletin toto všetko ich čakalo v Trnave. Pred očami sa im odvíjal príbeh človeka, ktorý sa snažil povýšiť slovenský národ na úroveň iných európskych národov. Nechýbal satirický humor, nadhľad a podmanivá hudba. Inscenácia sa nám páčila a plný príjemných pocitov sa tešíme na ďalšie predstavenia.

     • Oznam

     • Riaditeľka školy oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že dňa 27.03.2024 nebude školská jedáleň z organizačných príčin v prevádzke.

      Z tohto dôvodu bude skrátené vyučovanie, 6. hodina bude končiť o 11.20 h a 7. hodina o 12.00 h.

      Za pochopenie ďakujeme.

     • Čaro slova

     • 21. marec je prvým jarným dňom. Dnes si zároveň pripomíname význam a krásu poézie, nakoľko bol dnešný deň v roku 1999 vyhlásený UNESCOM za Svetový deň poézie. Krajšie sme ho osláviť nemohli, než okresným kolom súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, súťažou „Čaro slova.“

       

      Našu školu v 4. kategórii reprezentovali šikovné a talentované recitátorky, Sofia Lenická z triedy 1. B a Hana Valábková z triedy 2. B. Dievčatá odhodili stres, predviedli svoju nadanosť a úžasný výkon, za ktorý im srdečne gratulujeme!

     • Basketbal chlapci

     • Vo štvrtok 29. 2. 2024 sa odohrali zápasy okresného kola v basketbale chlapcov v Športovej hale Sokolovňa v Seredi. Po odohratí všetkých zápasov družstvo chlapcov v zložení: Matúš Melicher – 4. ročník, Matej Baláži, Martin Godály, Lukáš Kobelár, Matúš Slezák, Truong Anh Hai Duc, Truong Anh Quang Duc – 3. ročník, Šimon Jančich, Viliam Labaj, Ivan Mizera – 2. ročník a Jakub Vlkovič, Martin Pazúr – 1. ročník, nakoniec nenašlo konkurenciu a obsadilo krásne 1. miesto, ktoré im zabezpečilo postup do krajského kola.

      Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom kole súťaže!

     • Stolný tenis

     • V utorok 27. 2. 2024 sa družstvo dievčat a chlapcov z našej školy zúčastnilo okresného kola turnaja v stolnom tenise v Galante. Družstvo dievčat v zložení: Nina Mesárošová 2. B, Sophia Alexandra Antalová 3. A, Chiara Štrpková 4. B a Karin Lukačovičová 4. B, podalo výborný výkon a pri troche šťastia mohli vyhrať celý turnaj. Súťažili 3 družstvá dievčat, naše dievčatá skončili na 2. mieste.

      Družstvo chlapcov malo väčšiu konkurenciu ako dievčatá. Zúčastnilo sa na ňom 7 družstiev. Našu školu reprezentovali: Matúš Slezák 3. B, Matej Baláži 3. B, Alexej Kiss 3. B a Martin Godály 3. A. V celkovom hodnotení chlapci skončili tiež na 2. mieste.

      Gratulujeme za pekné umiestnenie a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

     • Obnovenie prezenčnej výučby

     • V piatok 1. marca 2024 je obnovená prezenčná výučba podľa rozvrhu. Pripomíname, že strava a pitný režim nie sú zabezpečené, nakoľko voda nie je pitná. Vodu odporúčame priniesť si vlastnú (balenú).

     • Oznam

     • Z dôvodu poruchy vodovodného potrubia počas predchádzajúcich dní, sa v piatok nevarí. V prípade prezenčnej výučby je potrebné si doniesť vlastnú vodu a stravu.

      O zajtrajšom vyučovaní Vás budeme informovať na stránke školy - cez EduPage.

     • Opätovná porucha vodovodného potrubia

     • Z dôvodu opätovnej poruchy na vodovodnom potrubí v meste Sereď bude vyučovanie vo štvrtok 29. 2. 2024 realizované dištančne. Žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi vyučujúcich a plniť úlohy zadávané cez EduPage. O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

     • Riaditeľské voľno

     • Dňa 28. februára 2024 (streda) z technických príčin - havária vody v meste Sereď - udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno. Všetci stravníci sú z obeda odhlásení.

     • Re-power Camp

     • 27.februára 2024 sa vybraní žiaci zúčastnili súťaže Re-power Camp, ktorej cieľom je stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov.  Žiaci pracovali na reálnej výzve v 6-členných zmiešaných tímoch. Ich úlohou bolo nájsť  v obmedzenom čase najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšali tímovú prácu, rozvíjali svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Súťaž im priblížila fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

      Nápady, ktoré stredoškoláci vytvorili za jedno dopoludnie, boli nielen kreatívne, ale aj detailne prepracované. Kľúčovým kritériom hodnotenia bola aj realizovateľnosť nápadu s prihliadnutím na dostupné zdroje.

      Porota na konci dňa ocenila mnohé z nápadov. Medzi nimi vynikol napríklad nápad na aplikáciu motivujúcu deviatakov k lepším výsledkom v testovaní. Táto aplikácia nebola jediná. Inovatívny prístup k vzdelávaniu predstavili aj študenti s aplikáciou EduMate a technológiou umelej inteligencie, kde interaktívny učiteľ poskytuje vzdelávanie a testovanie. Ocenenia získali aj študenti, ktorí sa zamerali na podporu detí z neúplných rodín, poskytujúc im prostredníctvom programu bezplatný prístup k doučovaniu. Medzi ocenenými sme mali aj zástupcu našej školy Jána Vozára z 2.B triedy, ktorý so svojím tímom získal krásne 3. miesto.

      Bol to deň nabitý inováciami, počas ktorého žiaci opustili svoju komfortnú zónu a získali cenné a praktické skúsenosti.

      Súťaž Re-power Camp bol realizovaný v rámci projektu Re-power Your Futures s podporou UniCredit Foundation.

     • Lyžiarsky výcvik – február 2024

     • Aj tento rok sa 48 študentov druhého a tretieho ročníka a 4 inštruktori z radov učiteľov zúčastnilo v dňoch 12. – 16. februára 2024 lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu.

      V pondelok ráno sme vyzbrojení lyžami, lyžiarkami, prilbami a batožinou nastúpili do dvoch autobusov a vyrazili smer Donovaly. Ubytovaní sme boli neďaleko lyžiarskeho svahu v zrekonštruovanom hoteli Ski Donovaly. Hneď poobede sme sa všetci obliekli a s lyžami vyrazili na svah, aby študenti ukázali svoje lyžiarske umenie. Podľa predvedených lyžiarskych schopností sme študentov rozdelili do štyroch družstiev. V prvom boli najzdatnejší lyžiari a vo štvrtom takí, ktorí nemali s lyžovaním žiadne skúsenosti. V druhom a treťom družstve boli lyžiari, ktorí ešte potrebovali získať väčšie skúsenosti a dopilovať svoje lyžiarske zručnosti. V utorok ráno sme začali s výcvikom - pohyb na lyžiach, zastavenie bez pádu, ako sa otočiť s lyžami, ako robiť oblúčiky, prisúvanie lyží, jazda po zjazdovke, ako chodiť na vleku a na sedačkovej lanovke a tak ďalej. Tí zdatnejší si to len zopakovali, menej zdatní sa to postupne naučili.     

      V stredu popoludní sme si dali od lyžovania pauzu. Urobili sme si peknú vychádzku a kabínkovou lanovkou sme sa vyviezli na najvyšší kopec v okolí – na Novú hoľu. Mali sme šťastie na krásne jasné a slnečné počasie a z Novej hole bol nádherný výhľad na všetky strany, dokonca sme videli zasnežený Kriváň vo Vysokých Tatrách.

      Snehové podmienky na Donovaloch neboli práve najlepšie, teplota bola nad nulou, sneh bol trochu mokrý a ťažký a o to viac sme sa museli namáhať na svahu. Napriek sťaženým podmienkam sme si pobyt na horách užili, všetci sme sa zdokonalili v lyžovaní a aj tí najslabší lyžiari sa naučili bez problémov zlyžovať svah na Záhradišti na Donovaloch.

      Vo štvrtok večer sme sa ešte zabavili na diskotéke, ktorú usporiadal hotel pre všetky lyžiarske kurzy ubytované v hoteli. V piatok po dopoludňajšom lyžovaní sme sa pobalili, naobedovali, naskladali svoju batožinu do pristavených autobusov a spokojní, unavení a plní zážitkov sme sa vydali na spiatočnú cestu domov. Domov sme sa všetci tešili, ale určite budeme dlho spomínať na našu lyžovačku na Donovaloch.