• učiteľ ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV


  Termín prijatia do pracovného pomeru: 26. 08. 2024 plný úväzok na dobu určitú s predpokladom predlženia na dobu neurčitú.

  Miesto výkonu práce: Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď

  Forma pracovno-právneho vzťahu: pracovná zmluva

  Pracovný čas: od 7,30 h – 13,30 h podľa rozvrhu,
  Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná.

  Plat: v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základná zložka pre absolventa: 1 231,50 € (vrátane príplatku za adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca)

  Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania,
  • doplňujúce pedagogické štúdium, pri ukončení vysokoškolského štúdia v neučiteľskom odbore,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • vysokoškolský diplom,

  Požadované zručnosti:
  Komunikatívnosť, samostatnosť, odolnosť voči stresu, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita.
  Uchádzači, spĺňajúci kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor.

  Termín zasielania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru: do 30. 06. 2024

  Kontakt:

  Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5,926 01 Sereď
  e-mail: oasered@oasered.sk,
  tel.: 031/789 2016 – Ing. Mrvová,
  0911 034 753 – Ing. Melayová

   
  Ďakujeme za záujem.
  Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné miesto.