Navigácia

Kontakt

Meno školy: Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
Vedenie školy: riaditeľka Ing. Marta Melayová
zástupkyňa Ing. Ľubica Mrvová
Email školy: oasered@oasered.sk
Email na správcu obsahu: oasered@oasered.sk
Email na webmastera: oasered@oasered.sk
Telefón: 031 789 2016 - spojovateľka
0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová
Adresa školy: Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
IČO: 00400238
Kontaktné údaje pre podnikateľské účely: Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Druh organizácie: rozpočtová
Č. živ. reg.: OÚ Galanta 202-11795
Podateľňa - sekretariát: Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď

Mgr. Daniela Pazúrová
odborná referentka

Tel.: 031/789 24 42
E-mail: oasered@zupa-tt.sk
Úradné hodiny: Pondelok - piatok: 07:30 - 12:30, 13:00 - 14:30
obedňajšia prestávka: 12:30 - 13:00
Škola je pre verejnosť otvorená v čase: 6:45 - 16:00 h
Vstupom osôb do areálu Obchodnej akadémie, Mládežnícka 158/5, Sereď sa priestory školy v čase od 6.45 h – 16.00 h stávajú verejne prístupnými a osoby sa tu pohybujú na vlastnú zodpovednosť.

Tento čas sa predlžuje o čas potrebný na konanie iných aktivít školy (napr. Rodičovského združenia, prenájom priestorov, ..).

Škola nezodpovedá za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku týchto osôb.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria