• Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Obchodná akadémia
   • Telefón
   • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Milena Sakačová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová
   • Adresa školy
   • Mládežnícka 158/5
    926 01 Sereď
    Slovakia
   • Vedenie školy
   • riaditeľka Ing. Marta Melayová
    zástupkyňa Ing. Ľubica Mrvová
   • IČO
   • 00400238
   • Druh organizácie
   • rozpočtová
   • Č. živ. reg.
   • OÚ Galanta 202-11795
   • Podateľňa - sekretariát
   • Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď

    Mgr. Milena Sakačová
    odborná referentka

    Tel.: 031/789 24 42
    E-mail: oasered@zupa-tt.sk
   • Úradné hodiny
   • Pondelok - piatok: 07:30 - 12:30, 13:00 - 14:30
    obedňajšia prestávka: 12:30 - 13:00
   • Kontaktné údaje pre podnikateľské účely
   • Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
   • Škola je pre verejnosť otvorená v čase
   • 6:45 - 16:00 h
    Vstupom osôb do areálu Obchodnej akadémie, Mládežnícka 158/5, Sereď sa priestory školy v čase od 6.45 h – 16.00 h stávajú verejne prístupnými a osoby sa tu pohybujú na vlastnú zodpovednosť.

    Tento čas sa predlžuje o čas potrebný na konanie iných aktivít školy (napr. Rodičovského združenia, prenájom priestorov, ..).

    Škola nezodpovedá za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku týchto osôb.