• Prijímacie skúšky do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

    • V zmysle § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obchodná akadémia oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 plánuje prijať v študijnom odbore  

     6317 M obchodná akadémia  47 žiakov

     Termíny

     Prijímacie skúšky sa uskutočnia o 8.00 h v priestoroch OA Sereď:
      
     1. termín: 02. mája 2022 (pondelok)
      2. termín: 09. mája 2022 (pondelok).

      
     • dňa 18. 05. 2022 (v čase do 23.59 h) – riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí,
     • najneskôr do 23. 05. 2022 (v čase do 23.59 h) – termín na zaslanie Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Kritériá

     Kritéria na prijímacie skúšky do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 na OA v Seredi TU

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Vzorové úlohy

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Výsledky

     Výsledky prijímacích skúšok do 1. roč. na šk. r. 2022/2023.pdf