Navigácia

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o poukázanie časti svojej zaplatenej dane Združeniu rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi. Finančné prostriedky poslúžia na skvalitnenie výchvno-vzdelávacieho procesu a na aktivity a učebné pomôcky pre Vaše deti.

PREČO DAROVAŤ 2 % Z DANE?

Príspevok vo forme 2 % z dane z príjmu NIE JE DAŇ NAVYŠE. Ak ste boli dobrovoľníkom viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2% ale 3%. V prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Postup:

 1. ZAMESTNANEC:
  do 15. februára 2019 zamestnanec musí požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Toto potvrdenie sa prikladá k formuláru Vyhlásenie o poukázaní 2%. Termín odoslania týchto dvoch formulárov (Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti a Vyhlásenia o poukázaní 2 %) je 30. apríl 2019.

  POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste bydliska zamestnanca alebo odovzdať na sekretariáte OA Sereď.
  Vo vyhlásení je možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím údajov (meno a adresa darcu) vďaka ktorej príjemca vie, kto mu finančné prostriedky daroval.
 2. SZČO, FIRMA, ZAMESTNANEC, KTORÝ SI SÁM PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE
  Termín pre podanie daňového priznania a venovanie 2% je 31. marec 2019, resp. 1. apríl 2019. Údaje o prijímateľovi 2 % a čiastka sa uvádza priamo v daňovom priznaní.

 

Súbory na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní 2%

 

Podrobné informácie o poukázaní 2% môžete nájsť na stránke www.rozhodni.sk .

Za poukázané finančné prostriedky Vám vopred ďakujeme!

                                                                          Vedenie školy a ZRPŠ pri OA Sereď

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50048171
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50048171
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 50048171
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria