• V zmysle  § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Bc. Tomáš Barek, barek@osobnyudaj.sk, 0915 751 069.

        Viac informácií tu