•  

     Od 1. 9. 2020 škola vstúpila do Systému duálneho vzdelávania (SDV).

     V šk. roku 2023/2024 študuje v SDV 59 žiakov.

     V 1. roč. 17 žiakov, v 2. roč. 17 žiakov, v 3. roč. 16 žiakov a vo 4. roč. 9 žiakov.

     Škola uzatvorila duálne zmluvy s 53 zamestnávateľmi:

     • E - consulting Slovakia, s. r. o, Bratislava – účtovnícka firma
     • KOLOS Trnava, spol. s  r. o.,  Trnava – účtovnícka firma
     • Michal Urban – CG Centrum, Trnava – účtovnícka firma
     • JANIPE, s. r. o., Šaľa – účtovnícka firma
     • PARTNER KONTO, s. r. o., Trnava – účtovnícka firma
     • Berčíková, s. r. o., Pata – účtovnícka firma
     • DIVIDENDA, s. r. o. Šaľa – účtovnícka firma
     • BBA Ekonomic, s. r. o., Galanta - účtovnícka firma
     • A-KONTO, s. r. o., Hlohovec - účtovnícka firma
     • Eko-Profit SK, s. r. o., Hlohovec - účtovnícka firma
     • Babinec Tax, s. r. o., Vinohrady nad Váhom - účtovnícka firma
     • Michaela Pekárková  Trnava - účtovnícka firma
     • EKON-SLAV accounting, s. r. o. Sereď - účtovnícka firma
     • TAURUS Accounting, s. r. o., Dolná Streda - účtovnícka firma
     • Anna Žákovičová ŽAAN Galanta - účtovnícka firma
     • ANGEL-TAX, s. r. o., Vlčkovce - účtovnícka firma
     • ECONIT, s. r. o., Sereď - účtovnícka firma
     • Mesto Sereď
     • Mesto Galanta
     • Obec Dolná Streda
     • Obec Váhovce
     • Obec Gáň
     • Obec Pata
     • Obec Vinohrady nad Váhom
     • Obec Šalgočka
     • Obec Šúrovce
     • Obec Zemianske Sady
     • Obec Križovany nad Dudváhom
     • Obec Majcichov
     • Obec Zavar
     • Obec Hájske
     • Obec Pusté Sady
     • Obec Šoporňa
     • Obec Vlčkovce
     • Obec Opoj
     • Hotel Tevel, Sládkovičovo
     • B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Sereď
     • PETOMAR, s. r. o., Dolná Streda
     • CellQoS, a. s., Trnava
     • Stavebné bytové družstvo Sereď
     • ABAmet, s. r. o., Galanta
     • ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka Šintava
     • ZŠ J. Fándlyho, Sereď
     • Šintavan, s. r. o., Šintava
     • AGRO-Matúškovo, s. r. o., Matúškovo
     • SIMERIS, s. r. o., Trnava
     • KOLAN, spol. s r. o., Galanta 
     • O. F., spol. s r. o., Sládkovičovo
     • Enviral, a. s., Leopoldov
     • STEL, s. r. o., Sereď
     • ElektroAlarm, s. r. o., Šaľa
     • K. I. T., spol. s r. o., Trnava
     • ALBEX PLUS, s. r. o., Nitra