• Od 1. 9. 2020 škola vstúpila do Systému duálneho vzdelávania (SDV).

     V šk. roku 2021/2022 máme zapojených do SDV 30 žiakov.

     V prvom ročníku 17 žiakov, v druhom ročníku 13 žiakov.

     Škola uzatvorila duálne zmluvy s 29 zamestnávateľmi:

     • E - consulting Slovakia, s. r. o, Bratislava – účtovnícka firma
     • KOLOS Trnava, spol. s  r. o.,  Trnava – účtovnícka firma
     • Michal Urban – CG Centrum, Trnava – účtovnícka firma
     • JANIPE, s. r. o., Šaľa – účtovnícka firma
     • PARTNER KONTO, s. r. o., Trnava – účtovnícka firma
     • Berčíková, s. r. o., Pata – účtovnícka firma
     • DIVIDENDA, s. r. o. Šaľa – účtovnícka firma
     • CROSSROADS SLOVAKIA, s. r. o., Galanta – spracovanie a realizácia projektov, práca s mládežou
     • Mesto Sereď
     • Obec Dolná Streda
     • Obec Váhovce
     • Obec Gáň
     • Obec Pata
     • Obec Vinohrady nad Váhom
     • Obec Šalgočka
     • Obec Šúrovce
     • Obec Zemianske Sady
     • Obec Križovany nad Dudváhom
     • Obec Majcichov
     • Obec Zavar
     • Obec Hájske
     • Obec Pusté Sady
     • Obec Šoporňa
     • Obec Vlčkovce
     • Hotel Tevel, Fučíkova 458/252, 925 21 Sládkovičovo
     • B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Sereď
     • PETOMAR, s. r. o., Dolná Streda
     • Stavebné bytové družstvo Sereď
     • ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka Šintava