Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Rámc. dohoda č. 3 Rámcová dohoda na dodanie potravín - chlieb a pečivo 1 855.70 s DPH 27.12.2021 Vančo, s. r. o. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 1/2021 Zmluva o dielo - oprava hlavného vstupu 7 315,00 bez DPH 23.08.2021 Igor Kianička-ROGI OA Sereď Ing. Melayová Marta riaditeľka školy
Zmluva 3/2021 zmluva na prenájom ŠH s DPH 13.08.2021 ŠK ICE PLAYERS SEREĎ OA Sereď Ing. Melayová Marta riaditeľka školy
Zmluva 961200100 Zmluva o inzercii 60,48 s DPH 13.07.2020 REGIONPRESS, s.r.o. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní právnych služieb 720,00 s DPH 13.03.2020 JUDr. Tibor Sanák Obchodná akadémia Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Nákup a dodanie - základné potraviny, rôzne potravinárske výrobky" 44.232.08 bez DPH 22.11.2019 09.12.2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Nákup a dodanie - ovocie a zelenina" 14.771.43 bez DPH 22.11.2019 09.12.2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Nákup a dodanie - mrazená hydina, ryby, mrazená zelenina, polotovary" 22.592.50 bez DPH 22.11.2019 09.12.2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky "Nákup a dodanie - mäso a mäsové výrobky" 21.574.71 bez DPH 22.11.2019 09.12.2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie ponuky "Konvektomat el. s prislušenstvom" 12 613,00 bez DPH 01.10.2019 15.10.2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
Zmluva 17/ŠJ/2019 stravné 325,00 s DPH 24.05.2019 GOEL GOEL Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 1/2019 Zmluva o poskytovaní servisných služieb v oblasti IT bez DPH 20.12.2018 Michal Vozár - elektroservis OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva ZoD č. 3/2018 Maľovanie chodby v 2.NP objektu škola 6 160,00 bez DPH 17.12.2018 Igor Kianička - ROGI OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva GA 105/2019 Zmluva o poskytovaní služieb na odvoz biologického odpadu s DPH 14.12.2018 Alatere, s.r.o. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 1 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s DPH 11.12.2018 Slovenské elektrárne, a.s. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia strechy do40000 s DPH 09.11.2018 16.11.2018 20.12.2018 OA Sereď
Zmluva 03750/2018 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" s DPH 09.08.2018 ŠIOV Bratislava OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 2/2017 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti s DPH 30.11.2017 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 3/2017 Oprava WC pri ŠJ 6 042.67 bez DPH 24.10.2017 Igor Kianička - ROGI OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 2/2017 Zmluva o dielo - výrub stromov 2 520,00 bez DPH 23.10.2017 Tree Care s.r.o. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/259