Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra DFB0178/12 Vodné, sotnčé za 11/2012 509,50 s DPH 07.12.2012 Západosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0035/12 Ref.energií a služieb za 11/2012 1 822,90 bez DPH 12.12.2012 Obchodná akadémia - HČ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď - podnikateľská činnosť
Zmluva Dodatok č. 1/2014 Využitie obnoviteľnej energie pre podporu prípravy teplej vody v ŠH OA Sereď 9 960,97 s DPH 12.08.2014 Vaillant Group Slovakia, s.r.o. OA Sereď
Zmluva Vypracovanie projektu pre Environmentálny fond 2 000.00 s DPH 18.07.2014 Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja OA Sereď
Zmluva 02/2012 Zmluva o dielo č. 02/2012 2 604,98 bez DPH 11.12.2012 Pavol Žbánek OA Sereď
Faktúra DFB0181/12 Vyúčtovacia faktúru k ZDF0002/12-predplatné "ZVESTI 2013" 0,00 s DPH 11.12.2012 Slovenská pošta, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0182/12 Ochrana objektu za 12/2012 28,92 s DPH 11.12.2012 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0183/12 Ref.telef.poplatkov za 11/2012 75,60 s DPH 11.12.2012 Trnavský samosprávny kraj Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0184/12 Vyúčtov.el.energie za 11/2012 415,03 s DPH TT0173/2008 11.12.2012 MAGNA E.A., s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0185/12 Nábytková zostava-kancelária riaditeľky školy 750,00 s DPH telefonicky 11.12.2012 Maroš Klčo Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0186/12 "Personalistika v práci riaditeľa" október 2012 39,35 s DPH 12.12.2012 RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0034/12 Parkety 130,21 m2+prísluš.materiál 1 264,91 s DPH 50/2012 12.12.2012 Ľubomír Masaryk-DOM a BYT Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď - podnikateľská činnosť
Zmluva Dodatok č. 1 k dohode č. 6a/§52a/2014 VAOTP SP-3 Dodatok k dohode o vykonávaní aktivačnej činnosti s DPH 03.07.2014 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta OA Sereď
Faktúra DFB0180/12 Poplatky za mobil.telefóny 11/2012, - dobropis k DFB0156/12 -53,46 s DPH 0320128079 10.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Zmluva 7/115/2012 Zmluva o výpožičke 2 323,58 s DPH 30.11.2012 Mesto Sereď OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Výmena vonkajších a vnútorných rozvodov studenej vody do20.000 bez DPH 18.02.2014 24.2.2014 do 9.00 hod. 26. 2. 2014 - 19. 3. 2014 OA Sereď
VO: Súhrnná správa 4/2013 Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur s DPH 17.01.2014 OA Sereď
Faktúra DFB0187/12 Projektová dokumentácia-rekonštrukcia el.inštalácie v ŠH 840,00 s DPH 52/2012/ŠT 13.12.2012 Ing. Milan Bezecný ELPROJEKT Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0188/12 Študent.+učiteľ.stoly, stoličky, počítač.stoly 4 174,32 s DPH telefonicky 13.12.2012 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0189/12 Interiér.plastové dvere biele 2 119.76 s DPH 53/2012 13.12.2012 PlastMont, spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/256