Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Došlé faktúry za SEPTEMBER 2012 s DPH 30.09.2012
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia strechy 47 000,00 bez DPH 14.11.2016 21.11.2016 31.12.2016
Zmluva 17/ŠJ/2019 stravné 325,00 s DPH 24.05.2019 GOEL GOEL Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Objednávka 27/2012 Objednávka č.: 27/2012 340,20 s DPH 03.09.2012 Milan Letovanec LEMAX OA Sereď Katarína Vagundová Hospodárka školy
Objednávka 54/2012 Objednávka č. 54/2012 3 482,16 s DPH 14.12.2012 Ivan Blažo - IBEX OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Objednávka 50/2012 Objednávka č. 50/2012 1 264,90 s DPH 10.12.2012 Ľubomír Masaryk-DOM a BYT OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Objednávka 51/2012/SF Objednávka č. 51/2012/SF 146,51 s DPH 11.12.2012 IKEA, Bratislava. s.r.o. OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Zmluva 02/2012 Zmluva o dielo č. 02/2012 2 604,98 bez DPH 11.12.2012 Pavol Žbánek OA Sereď
Objednávka 53/2012 Objednávka č. 53/2012 2 119,76 s DPH 13.12.2012 PlastMont, s.r.o. OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Zmluva 7/115/2012 Zmluva o výpožičke 2 323,58 s DPH 30.11.2012 Mesto Sereď OA Sereď
Objednávka 55/2012 Objednávka č. 55/2012 450,00 s DPH 17.12.2012 A-Z domáce potreby OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Objednávka 52/2012/ŠT Objednávka č. 52/2012/ŠT 840,00 s DPH 11.12.2012 Ing. Milan Bezecný ELPROJEKT OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Zmluva 03/2012 Zmluva o dielo č. 03/2012 32 075,76 s DPH 17.12.2012 Miroslav Ledecký OA Sereď
Zmluva 40/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2012 s DPH 26.11.2012 Martina Pélczynska OA Sereď
Zmluva 39/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2012 s DPH 26.11.2012 Oľga Hubináková OA Sereď
Objednávka 56/2012 Objednávka č. 56/2012 597,84 s DPH 19.12.2012 OVITEX, s.r.o. OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Objednávka 57/2012 Objednávka č. 57/2012 212,40 s DPH 20.12.2012 MITECH SLOVAKIA, s.r.o. OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Faktúra 4.Q 2012 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 4. štvrťrok 2012 s DPH 31.12.2012 viď príloha OA Sereď
Zmluva 35/2013 Zmluva o ubytovaní s DPH 28.06.2013 Alžbeta Šimková OA Sereď
Zmluva 28/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.28/2012 s DPH 03.09.2012 HK Slávia OA Sereď OA Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/256