Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia strechy 47 000,00 bez DPH 14.11.2016 21.11.2016 31.12.2016
Faktúra Došlé faktúry za SEPTEMBER 2012 s DPH 30.09.2012
Zmluva 17/ŠJ/2019 stravné 325,00 s DPH 24.05.2019 GOEL GOEL Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Objednávka 43/2012/1 Objednávka č. 43/2012/1 465,60 s DPH 16.11.2012 B2Bpartner OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Objednávka 42/2012 Objednávka č. 42/2012 376,10 bez DPH 15.11.2012 FROP, a.s. OA Sereď Katarína Vagundová hospodárka školy
Zmluva 0320128079 Pristúpenie k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora s DPH 03.09.2012 Slovak Telekom, a.s. OA Sereď
Objednávka 41/2012 Objednávka č. 41/2012 100,10 s DPH 13.11.2012 Foreko, s.r.o. OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Zmluva 35/2013 Zmluva o ubytovaní s DPH 28.06.2013 Alžbeta Šimková OA Sereď
Zmluva 7/115/2012 Zmluva o výpožičke 2 323,58 s DPH 30.11.2012 Mesto Sereď OA Sereď
Faktúra 1. Q 2013 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 1. štvrťrok 2013 s DPH 10.04.2013 viď príloha OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013 Obnova povrchu športovej haly a vyznačenie nových športových ihrísk do3000.00 bez DPH 25.07.2013 7.8.2013 do 8.00 hod. 19.8.2013 - 25.8.2013 OA Sereď
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 15.08.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013 Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov. do2000.00 bez DPH 10.09.2013 16.9.2013 do 8.00 hod. 18.9.2013 - 4.10.2013 OA Sereď
Objednávka 27/2012 Objednávka č.: 27/2012 340,20 s DPH 03.09.2012 Milan Letovanec LEMAX OA Sereď Katarína Vagundová Hospodárka školy
Faktúra 4.Q 2012 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 4. štvrťrok 2012 s DPH 31.12.2012 viď príloha OA Sereď
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.6/20121 Dodatok o poskytnutí stravovania s DPH 26.08.2013 Gymnázium Sereď OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2013 Odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii do3000.00 bez DPH 11.09.2013 zrušená zákazka 1.10 - 31.10.2013 OA Sereď
Zmluva Zmluva o poskytnutí právnej pomoci s DPH 16.09.2013 JUDr. Martin Kanás OA Sereď
Objednávka 40/2012 Objednávka č. 40/2012 223,20 s DPH 06.11.2012 TIP-TOP Services, s.r.o. OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Objednávka 39/2012 Objednávka č. 39/2012 150,00 s DPH 06.11.2012 Kurbel, s.r.o. OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/254