Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra DFB0190/12 "Personalistika v práci riaditeľa" - 12/2012 36,15 s DPH 14.12.2012 RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0186/12 "Personalistika v práci riaditeľa" október 2012 39,35 s DPH 12.12.2012 RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00420/2013 Dodanie mrazenej hydiny, rýb a zeleniny 30.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11,00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00421/2013 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov 30.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11,00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00422/2013 Dodanie ovocia a zeleniny 35.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00406/2013/OASe-1 Dodanie potravín pre školskú jedáleň 28.000.- bez DPH 05.11.2013 Zákazka zrušená OA Sereď
Zmluva 1/2015 Dodanie zemiakov a zeleniny s DPH 07.01.2015 Veltrade s.r.o. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00419/2013 Dodanie základných potravín 35.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11,00 h. ŠJ pri OA Sereď
Zmluva Dodatok č. 1 k dohode č. 6a/§52a/2014 VAOTP SP-3 Dodatok k dohode o vykonávaní aktivačnej činnosti s DPH 03.07.2014 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta OA Sereď
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.6/20121 Dodatok o poskytnutí stravovania s DPH 26.08.2013 Gymnázium Sereď OA Sereď
Zmluva Dodatok č.01/2012 Dodatok č. 01/2012 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 27/2012 s DPH 03.12.2012 AŠK Lokomotíva Sereď OA Sereď
Zmluva Dodatok č.02/2012 Dodatok č. 02/2012 ku Zmluve o ubytovaní č. 11/2011 s DPH 20.11.2012 Milan Osuský OA Sereď
Zmluva Dodatok č.02/2012 Dodatok č. 02/2012 ku Zmluve o ubytovaní č. 4/2011 s DPH 20.11.2012 Mária Kozmová OA Sereď
Zmluva Dodatok č.02/2012 Dodatok č. 02/2012 ku Zmluve o ubytovaní č. 7/2011 s DPH 20.11.2012 Mgr. Mária Sedlárová OA Sereď
Zmluva č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti bez DPH 14.09.2017 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 1 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s DPH 11.12.2018 Slovenské elektrárne, a.s. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1/2014 Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 6/2014 - rekonštrukcia strechy s DPH 12.12.2014 SEGAFLEX, s.r.o. OA Sereď
Zmluva 2/2017 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti s DPH 30.11.2017 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva č.2 Dodatok č.2 k zmluve o vyplácaní štipendií s DPH 12.09.2012 ÚIPŠ, Bratislava OA Sereď
Zmluva 2/2017 Dodávanie hydinového mäsa s DPH 31.03.2017 ŠJ pri OA Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/256