Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 40/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2012 s DPH 26.11.2012 Martina Pélczynska OA Sereď
Zmluva Zmluva o poskytnutí právnej pomoci s DPH 16.09.2013 JUDr. Martin Kanás OA Sereď
Zmluva 37/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2012 bez DPH 12.10.2012 ZŠ Juraja Fándlyho OA Sereď
Zmluva 03750/2018 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" s DPH 09.08.2018 ŠIOV Bratislava OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 2/2017 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti s DPH 30.11.2017 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00477/2016 Výzva na dodanie potravín bez DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Súhrnná správa 3/2013 Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur s DPH 18.10.2013 OA Sereď
Zmluva Dodatok č. 1/2014 Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 6/2014 - rekonštrukcia strechy s DPH 12.12.2014 SEGAFLEX, s.r.o. OA Sereď
Zmluva č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti bez DPH 14.09.2017 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Objednávka 35/2012 Objednávka č. 35/2012 s DPH 16.10.2012 ŠEVT, a.s. OA Sereď Mgr. Pazúrová Daniela sekretárka školy
Zmluva 8/2017 Strava RZ Gymnázium Sereď s DPH 27.09.2017 RZ pri Gymnáziu, Sereď ŠJ pri OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 9/2017 prenájom ŠH s DPH 14.09.2017 Mesto Sereď OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Objednávka 11-2017 objednanie vytýčenia podzemných elektrických vedení s DPH 20.07.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. OA Sereď Vagundová Katarína ekonómka
Zmluva 1/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 16.01.2015 Ján Takáč OA Sereď
Zmluva 1/2015 Dodanie zemiakov a zeleniny s DPH 07.01.2015 Veltrade s.r.o. ŠJ pri OA Sereď
Zmluva 28/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.28/2012 s DPH 03.09.2012 HK Slávia OA Sereď OA Sereď
Zmluva 61189530000100000 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 11.10.2012 Slovak Telekom, a.s., OA Sereď
Faktúra 9/2012 Potraviny pre ŠJ s DPH 30.09.2012 viď priložený zoznam ŠJ pri OA Sereď
Faktúra 4.Q 2012 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 4. štvrťrok 2012 s DPH 31.12.2012 viď príloha OA Sereď
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.6/20121 Dodatok o poskytnutí stravovania s DPH 26.08.2013 Gymnázium Sereď OA Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/256