Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00473/2016 Výzva na dodanie mrazenej hydiny, rýb a zeleniny s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
Zmluva Dodatok č.02/2012 Dodatok č. 02/2012 ku Zmluve o ubytovaní č. 11/2011 s DPH 20.11.2012 Milan Osuský OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00476/2016 Výzva na dodanie cestovín s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
Zmluva 37/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2012 bez DPH 12.10.2012 ZŠ Juraja Fándlyho OA Sereď
Zmluva 03750/2018 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" s DPH 09.08.2018 ŠIOV Bratislava OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 2/2017 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti s DPH 30.11.2017 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa 3/2013 Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur s DPH 18.10.2013 OA Sereď
VO: Súhrnná správa 4/2013 Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur s DPH 17.01.2014 OA Sereď
Zmluva Dodatok č. 1 k dohode č. 6a/§52a/2014 VAOTP SP-3 Dodatok k dohode o vykonávaní aktivačnej činnosti s DPH 03.07.2014 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta OA Sereď
Zmluva Dodatok č.01/2012 Dodatok č. 01/2012 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 27/2012 s DPH 03.12.2012 AŠK Lokomotíva Sereď OA Sereď
Zmluva č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti bez DPH 14.09.2017 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Objednávka 35/2012 Objednávka č. 35/2012 s DPH 16.10.2012 ŠEVT, a.s. OA Sereď Mgr. Pazúrová Daniela sekretárka školy
Zmluva 8/2017 Strava RZ Gymnázium Sereď s DPH 27.09.2017 RZ pri Gymnáziu, Sereď ŠJ pri OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 9/2017 prenájom ŠH s DPH 14.09.2017 Mesto Sereď OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Objednávka 11-2017 objednanie vytýčenia podzemných elektrických vedení s DPH 20.07.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. OA Sereď Vagundová Katarína ekonómka
Zmluva Dodatok č.02/2012 Dodatok č. 02/2012 ku Zmluve o ubytovaní č. 4/2011 s DPH 20.11.2012 Mária Kozmová OA Sereď
Zmluva 36/2012 Zmluva o ubytovaní č. 36/2012 bez DPH 01.10.2012 JPM,s.r.o. OA Sereď
Zmluva Dodatok č.02/2012 Dodatok č. 02/2012 ku Zmluve o ubytovaní č. 7/2011 s DPH 20.11.2012 Mgr. Mária Sedlárová OA Sereď
Zmluva 41/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2012 s DPH 03.12.2012 Mgr. Pavelka Dalimír OA Sereď
Faktúra 9/2012 Potraviny pre ŠJ s DPH 30.09.2012 viď priložený zoznam ŠJ pri OA Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/254