Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva GA 105/2019 Zmluva o poskytovaní služieb na odvoz biologického odpadu s DPH 14.12.2018 Alatere, s.r.o. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí právnej pomoci s DPH 16.09.2013 JUDr. Martin Kanás OA Sereď
Objednávka 11-2017 objednanie vytýčenia podzemných elektrických vedení s DPH 20.07.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. OA Sereď Vagundová Katarína ekonómka
Zmluva 2/2017 Dodávanie hydinového mäsa s DPH 31.03.2017 ŠJ pri OA Sereď
Zmluva 0320128079 Pristúpenie k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora s DPH 03.09.2012 Slovak Telekom, a.s. OA Sereď
Zmluva 35/2013 Zmluva o ubytovaní s DPH 28.06.2013 Alžbeta Šimková OA Sereď
Faktúra 2. Q 2013 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 2. štvrťrok 2013 s DPH 30.06.2013 viď príloha OA Sereď
Faktúra 1. Q 2013 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 1. štvrťrok 2013 s DPH 10.04.2013 viď príloha OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00478/2016 Výzva na dodanie zeleniny a ovocia s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
Objednávka 35/2012 Objednávka č. 35/2012 s DPH 16.10.2012 ŠEVT, a.s. OA Sereď Mgr. Pazúrová Daniela sekretárka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00476/2016 Výzva na dodanie cestovín s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00472/2016 Výzva na dodanie mäsa a mäsových výrobkov s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00477/2016 Výzva na dodanie potravín bez DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 15.08.2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. OA Sereď
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č.6/20121 Dodatok o poskytnutí stravovania s DPH 26.08.2013 Gymnázium Sereď OA Sereď
Faktúra 9/2012 Potraviny pre ŠJ s DPH 30.09.2012 viď priložený zoznam ŠJ pri OA Sereď
Zmluva 2012 088 Zmluva č. 2012PKR BA TT 088 o nájme nebytových priestorov s DPH 06.09.2012 MPC OA Sereď
VO: Súhrná správa 3/2013 Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur s DPH 18.10.2013 OA Sereď
Zmluva Dodatok č.01/2012 Dodatok č. 01/2012 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 27/2012 s DPH 03.12.2012 AŠK Lokomotíva Sereď OA Sereď
Zmluva Dodatok č.02/2012 Dodatok č. 02/2012 ku Zmluve o ubytovaní č. 11/2011 s DPH 20.11.2012 Milan Osuský OA Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/248

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria