Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 27/2012 Objednávka č.: 27/2012 340,20 s DPH 03.09.2012 Milan Letovanec LEMAX OA Sereď Katarína Vagundová Hospodárka školy
Zmluva 6/2012 Zmluva o poskytovaní stravy v školskej jedálni č. 6/2012 s DPH 03.09.2012 Gymnázium Sereď OA Sereď
Zmluva 0320128079 Pristúpenie k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora s DPH 03.09.2012 Slovak Telekom, a.s. OA Sereď
Zmluva 28/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.28/2012 s DPH 03.09.2012 HK Slávia OA Sereď OA Sereď
Zmluva 26/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.26/2012 s DPH 03.09.2012 AŠK Lokomotíva Se red' OA Sereď
Zmluva 27/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.27/2012 s DPH 03.09.2012 AŠK Lokomotíva Se red' OA Sereď
Zmluva 29/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.29/2012 s DPH 04.09.2012 Seredská Interliga OA Sereď
Objednávka 28/2012 Objednávka č.: 28/2012 130,00 s DPH 05.09.2012 FROP, a.s OA Sereď Katarína Vagundová Hospodárka školy
Zmluva 2012 088 Zmluva č. 2012PKR BA TT 088 o nájme nebytových priestorov s DPH 06.09.2012 MPC OA Sereď
Objednávka 29/2012 Objednávka č.: 29/2012 214,40 s DPH 10.09.2012 ADM, s.r.o OA Sereď Katarína Vagundová Hospodárka školy
Objednávka 30/2012 Objednávka č.: 30/2012 3 000.00 s DPH 11.09.2012 Ing. Ivan Sýkora OA Sereď Katarína Vagundová Hospodárka školy
Zmluva 33/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.33/2012 s DPH 12.09.2012 HK Slávia OA Sereď OA Sereď
Zmluva č.2 Dodatok č.2 k zmluve o vyplácaní štipendií s DPH 12.09.2012 ÚIPŠ, Bratislava OA Sereď
Zmluva 30/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.30/2012 s DPH 12.09.2012 HK Slávia, Sereď OA Sereď
Zmluva 34-2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.34/2012 s DPH 17.09.2012 Mgr. Pavelka Dalimír OA Sereď
Objednávka 31/2012 Objednávka č.: 31/2012 26,16 s DPH 24.09.2012 IP trade OA Sereď Katarína Vagundová Hospodárka školy
Zmluva 54/§51/2012 Dohoda č. 84/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe s DPH 24.09.2012 ÚPSVaR Galanta OA Sereď
Zmluva 35/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 35/2012 bez DPH 24.09.2012 Slovenský orol - športový klub OA Sereď
Objednávka 32/2012 Objednávka č.: 32/2012 100,00 s DPH 27.09.2012 Kauflad SR OA Sereď Katarína Vagundová Hospodárka školy
Faktúra Došlé faktúry za SEPTEMBER 2012 s DPH 30.09.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/256