Verejné obstarávanie, zverejňovanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 17/ŠJ/2019 stravné 325,00 s DPH 24.05.2019 GOEL GOEL Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 1/2019 Zmluva o poskytovaní servisných služieb v oblasti IT bez DPH 20.12.2018 Michal Vozár - elektroservis OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva ZoD č. 3/2018 Maľovanie chodby v 2.NP objektu škola 6 160,00 bez DPH 17.12.2018 Igor Kianička - ROGI OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva GA 105/2019 Zmluva o poskytovaní služieb na odvoz biologického odpadu s DPH 14.12.2018 Alatere, s.r.o. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 1 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s DPH 11.12.2018 Slovenské elektrárne, a.s. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia strechy do40000 s DPH 09.11.2018 16.11.2018 20.12.2018 OA Sereď
Zmluva 03750/2018 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" s DPH 09.08.2018 ŠIOV Bratislava OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 2/2017 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti s DPH 30.11.2017 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 3/2017 Oprava WC pri ŠJ 6 042.67 bez DPH 24.10.2017 Igor Kianička - ROGI OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 2/2017 Zmluva o dielo - výrub stromov 2 520,00 bez DPH 23.10.2017 Tree Care s.r.o. OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 8/2017 Strava RZ Gymnázium Sereď s DPH 27.09.2017 RZ pri Gymnáziu, Sereď ŠJ pri OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti bez DPH 14.09.2017 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Zmluva 9/2017 prenájom ŠH s DPH 14.09.2017 Mesto Sereď OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
Objednávka 11-2017 objednanie vytýčenia podzemných elektrických vedení s DPH 20.07.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. OA Sereď Vagundová Katarína ekonómka
Zmluva 2/2017 Dodávanie hydinového mäsa s DPH 31.03.2017 ŠJ pri OA Sereď
Zmluva 6/2016 Oprava, maľovanie a výmena podlahy v učebni č. 71 3 487,54 bez DPH 14.12.2016 Igor Kianička - ROGI OA Sereď Ing. Marta Melayová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00478/2016 Výzva na dodanie zeleniny a ovocia s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00476/2016 Výzva na dodanie cestovín s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00472/2016 Výzva na dodanie mäsa a mäsových výrobkov s DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00477/2016 Výzva na dodanie potravín bez DPH 22.11.2016 14.12.2016 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/249