Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra DFB0178/12 Vodné, sotnčé za 11/2012 509,50 s DPH 07.12.2012 Západosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0158/12 Pracovné odevy, obuv, upratov.vozíky 632,48 s DPH 21.11.2012 IP trade s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0166/12 Služby BOZP za 12/2012 26,53 bez DPH 03.12.2012 Bc.Roman Zomborský Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0165/12 Služby BOZP za 11/2012 26,53 bez DPH 30.11.2012 Bc.Roman Zomborský Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0164/12 Kuchynská váha plošinová+úradné overenie 451,32 s DPH 42/2012 30.11.2012 FROP, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0163/12 Čistiaca chémia TANA SR 13 do ŠH 186,00 s DPH 40/2012/ŠT 27.11.2012 TIP-TOP Services, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0162/12 Odbor.prehliadka telocvičného náradia 202,44 bez DPH telefonicky 27.11.2012 M-art Roman Mesiarik Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0161/12 Čistiace prostriedky do školskej jedálne 184,80 s DPH mail zo dňa 20.11.2012 26.11.2012 RM Gastro - JAZ s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0160/12 Kancelársky materiál 792,38 s DPH 43/2012/2 26.11.2012 Milan Letovanec LEMAX Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0159/12 Odb.prehliadka plynových zariadení v ŠJ 36,00 s DPH obj.telefonicky 23.11.2012 Ján Lipovský Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0031/2012 Ref.energií a služieb za 10/2012 2 038,72 bez DPH 22.11.2012 Obchodná akadémia - HČ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď - podnikateľská činnosť
Faktúra DFB0193/12 Tlač poštových poukazov "U" 25,07 s DPH 44/2012 14.12.2012 Slovenská pošta, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0194/12 Výmena podlahy PVC 3 482,16 s DPH 54/2012 14.12.2012 Ivan Blažo - IBEX Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0195/12 Čist.chémia TANA SR 13 37,20 s DPH 40/2012/ŠT 14.12.2012 TIP-TOP Services, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0030/12 Svietidlá, žiarovky, trubice a iné 479,50 s DPH 38/2012 16.11.2012 MCH ELEKTRO Mária Chatrnúchová Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0157/12 Vyúčtovanie k ZDF0001/12-predplatné "Manažment školy v praxi 2013" 0,00 s DPH 20.11.2012 IURA EDITION, spol. s r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra ZDF0002/12 Predplatné "Zvesti MŠ a MK SR" 2-10/2013 6,00 s DPH 29.11.2012 Slovenská pošta, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0196/12 Vodné, stočné za 12/2012 570,67 s DPH 17.12.2012 Západosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0197/12 Pracovný stôl PSZS 3 do ŠJ 515,28 s DPH 17.12.2012 RM Gastro - JAZ s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0198/12 Klasická skriňa - 20 ks na internát 3 216,00 s DPH 17.12.2012 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/256