Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra DFS0033/12 Prísp.na stravovanie zo SF za 12/2012 60,18 bez DPH 21.12.2012 Obchodná akadémia - ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Výmena vonkajších a vnútorných rozvodov studenej vody do20.000 bez DPH 18.02.2014 24.2.2014 do 9.00 hod. 26. 2. 2014 - 19. 3. 2014 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00420/2013 Dodanie mrazenej hydiny, rýb a zeleniny 30.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11,00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00421/2013 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov 30.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11,00 h. ŠJ pri OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00422/2013 Dodanie ovocia a zeleniny 35.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11.00 h. ŠJ pri OA Sereď
Faktúra DFS0026/12 Príspevok na stravné zo SF za 10/2012 109,48 bez DPH 06.11.2012 Obchodná akadémia - ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7/2013 Interierové dvere do1.500 bez DPH 09.12.2013 16.12.2013 do 8.00 h. 18.12.2013 OA Sereď
Faktúra DFB0146/12 Služby BOZP za 10/2012 26,53 bez DPH 30.10.2012 Bc.Roman Zomborský Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra ID č.69 Úraz.poistenie zamestnanca-aktivačná činnosť (príspevok z ÚPSVaR) 3,78 bez DPH 29.10.2012 Kooperatíva, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra ID 2012 č.8 Príspevok zamestnávateľa na stravné za 10/2012 882,28 bez DPH 06.11.2012 Obchodná akadémia - ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra ID č.67 Poplatok za odbor.seminár "Veľká novela ZP" 6.11.2012 70,00 bez DPH 17.10.2012 Vzdelávacia agentúra: Ing.Ján Peťko-IPEKO Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra ID č.66 Poplatok za odbor.seminár "Správa registratúry" 30.10.2012 39,00 bez DPH 17.10.2012 Asociácia správcov registratúry Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0201/12 Služby spoj. s realiz.verejného obstarávania 800,00 bez DPH 0410/2012 18.12.2012 Kancelária verejného obstarávania, s.r.o. Trnava Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0162/12 Odbor.prehliadka telocvičného náradia 202,44 bez DPH telefonicky 27.11.2012 M-art Roman Mesiarik Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0028/12 Refundácia energií a služieb za 9/2012 1 101,18 bez DPH 19.10.2012 Obchodná akadémia - HČ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0026/12 Výmena nefunkč.radiátorových ventilov 1 059,94 bez DPH 33/2012 11.10.2012 Štefan Lehocký Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra ID č.72 Poplatok za odbor.seminár "Aktuálne zmeny v regionál.školstve 2013" 40,00 bez DPH 07.11.2012 EDOS-PEM Inštitút vzdelávania Mgr.Eva Ondrášková Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 00419/2013 Dodanie základných potravín 35.000.- bez DPH 25.11.2013 11.12.2013 do 11,00 h. ŠJ pri OA Sereď
Faktúra DFB0140/12 Prečistenie plyn.spotrebičov-horáky v kuchyni 55,20 bez DPH 34/2012 11.10.2012 Barčák Anton Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Objednávka 42/2012 Objednávka č. 42/2012 376,10 bez DPH 15.11.2012 FROP, a.s. OA Sereď Katarína Vagundová hospodárka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/256