Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 27/2012 Objednávka č.: 27/2012 340,20 s DPH 03.09.2012 Milan Letovanec LEMAX OA Sereď Katarína Vagundová Hospodárka školy
Faktúra DFB0200/12 Maliarske a pomocné práce 1 600,00 s DPH 19.12.2012 Igor Kianička - ROGI Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0195/12 Čist.chémia TANA SR 13 37,20 s DPH 40/2012/ŠT 14.12.2012 TIP-TOP Services, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0196/12 Vodné, stočné za 12/2012 570,67 s DPH 17.12.2012 Západosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0197/12 Pracovný stôl PSZS 3 do ŠJ 515,28 s DPH 17.12.2012 RM Gastro - JAZ s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0198/12 Klasická skriňa - 20 ks na internát 3 216,00 s DPH 17.12.2012 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0199/12 Odstránenie závad na bleskozvodoch 2 604,98 bez DPH 02/2012 18.12.2012 Pavol Žbánek Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0037/12 Čistiace potreby a prostriedky 14,09 s DPH 4/2012 13.12.2012 DeLUX ZPS, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0038/12 Maliarsky materiál, teleskopická rúčka 457,60 s DPH telefonicky 13.12.2012 Dušan Paľov - RAF Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0039/12 Vodoinštalačné práce+materiál 1 220,04 s DPH telefonicky 17.12.2012 Maroš Klčo Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFS0031/12 Lampášiky-49 ks (vianočné posedenie) 146,51 s DPH 51/2012/SF 17.12.2012 IKEA Bratislava. s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Zmluva 40/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2012 s DPH 26.11.2012 Martina Pélczynska OA Sereď
Zmluva 39/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2012 s DPH 26.11.2012 Oľga Hubináková OA Sereď
Objednávka 56/2012 Objednávka č. 56/2012 597,84 s DPH 19.12.2012 OVITEX, s.r.o. OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Faktúra DFB0201/12 Služby spoj. s realiz.verejného obstarávania 800,00 bez DPH 0410/2012 18.12.2012 Kancelária verejného obstarávania, s.r.o. Trnava Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0193/12 Tlač poštových poukazov "U" 25,07 s DPH 44/2012 14.12.2012 Slovenská pošta, a.s. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFS0032/12 Občerstvenie na vianočné posedenie 276,00 s DPH 19.12.2012 Roman Matuška - Športclub Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0040/12 Výmena PVC podlahy v ŠI 1 321,33 s DPH 18.12.2012 Ivan Blažo - IBEX Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0041/12 Paplóny+vankúše do školského internátu 597,84 s DPH 56/2012 19.12.2012 OVITEX, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0202/12 Vyúčtov.faktúra k ZDF0003/12-Seminár PAM 27.04 0,00 s DPH 20.12.2012 Vema, s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/256